Izvēlne Aizvērt

Mēnesis: 2020. gada septembris

Karjeras konsultants

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0./16/I/001 ietvaros, Rēzeknes pamatskolas – attīstības centrā strādā pedagogs karjeras konsultants Līga Bistrova, pie kuras var saņemt individuālo karjeras konsultāciju (arī šobrīd attālināti).