Izvēlne Aizvērt

„Iekļaušana. Inclusion. Инклюзия”

No 13.-14.oktobrim Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrību un Maskavas autonomo organizāciju „Autisma problēmu centrs: izglītība, pētniecība, palīdzība, tiesību aizsardzība” organizēja tiešsaistes semināru „Skolas izglītības procesa organizācija izglītojamajiem ar autiskā spektra traucējumiem.

Semināru vadīja „Autisma problēmu centra” vadītāja, starptautiskās konferences „Autisma izaicinājumi un risinājumi” dibinātāja un satura direktore, profesionālo apmācību izstrādātāja, lektore Jekaterina Meņ.

Šo iespēju, dzirdēt lektori ar tik bagātīgu profesionālo pieredzi, izmantoja 128 izglītības darbinieki, kopumā pārstāvot 11 izglītības iestādes no Rēzeknes, Rēzeknes novada un Daugavpils.

Seminārā tika atspoguļots gan zinātniskais, likumiskais gan uz praksi balstītais aspekts. Uzsākot semināru, lektore Meņ sniedza ieskatu par ieviestajām lietām, kas darbojas izglītības iestādēs Krievijā. Tāpat dalībnieki varēja gūt priekšstatu par iekļaujošo skolu praksi un to, cik svarīga ir skolotāju savstarpējā sadarbība. Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties arī ar pasaules mēroga zinātniski pētnieciskajiem darbiem, kā arī rast atbildes uz to, kas ir autisms un kas tas nav. Akcentēta tika arī likumdošanas puse. Lektore deva ieskatu starptautiskajos normatīvajos dokumentos, kas attiecas uz cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem (AST).

Turpinājumā lektore dalījās informācijā, kas izriet no viņas praktiskās pieredzes. Viņa uzsvēra to, cik svarīgi ir zināt, kura smadzeņu puslode cilvēkam ar AST ir dominējošā. Tāpat svarīgi ir noteikt arī mācīšanās stilu. Balstoties uz šo informāciju, tālāk tiek noteikts, kā palīdzēt, kā strādāt. Tika akcentēts, cik svarīgas ir īsas un konkrētas instrukcijas. Tāpat tika runāts par faktoriem, kas ietekmē mācību procesu un rezultātu, kas savukārt vēlreiz pierāda, ka gan pedagogiem, gan vecākiem ir jābūt zinošiem, ir nepārtraukti jāizglītojas. Cilvēkiem ar AST ir ļoti dažāds intelekts. Tāpēc ir būtiski saprast, ka katrs no viņiem ir unikāls. Tieši tāpēc, ka Jekaterina Meņ ir ar milzīgu praktisko pieredzi, viņa dalījās ar metodiskajiem paņēmieniem, kas atvieglo cilvēka ar AST ikdienu, sekmējot viņu socializēšanās prasmes.  Valodas attīstības traucējumi, galvas smadzeņu traumas, kā arī citi aspekti, rada mācīšanās grūtības, tāpēc ir nozīmīga kvalificētu izglītības profesionāļu loma cilvēku ar AST atbalstā ne tikai skolā, bet arī sabiedrībā kopumā.

Dalībnieki ar atzinību novērtēja semināra kontekstu un gūtās atziņas, idejas darbam, uzsverot to, cik nozīmīgi ir gūt informāciju, kas ir balstīta uz lektora praktisko pieredzi. Neapšaubāms ir fakts, ka katrs gadījums ir unikāls un individuāls. Tāpēc Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs, sadarbībā ar logopēdu biedrību ir izveidojuši sadarbību ar lektori Jekaterinu Meņ, lai dotu iespēju izglītības darbiniekiem gūt starptautisku redzējumu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.