Izvēlne Aizvērt

Apstiprināts Erasmus+ projekts “Globālais mācīšanas – mācīšanās process: e-rīki lasītprasmei un sociālo prasmju apgūšanai.”

Valsts izglītības attīstības aģentūra » Erasmus+ » Erasmus+ » Logo         

Sadarbībā ar Kaunas Pranas Daunys Center of Education Lietuvā, Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs gandrīz divu gadu garumā īstenos programmas Erasmus + projektu  KA2 “Globālais mācīšanas – mācīšanās process: e-rīki lasītprasmes un sociālo prasmju apgūšanai.” 

Projekta galvenais mērķis ir radīt inovatīvas metodes un mācīšanas rīkus darbam ar bērniem ar autisko spektru. Galvenās prioritātes: lasīšanas un sociālās prasmes.

Projekta ietvaros tiks radīti dažādi digitālie rīki lasītprasmes un sociālo prasmju veicināšanai bērniem ar autisko spektru. Tiks organizētas arī apmācības skolotājiem un vecākiem

Projekta realizācija tiks uzsākta martā, 2021.