Izvēlne Aizvērt

Pavasara viktorīna sākumskolā “Zinu, varu, protu, daru!”

Šī gada 5. un 6. maijā sākumskolas klašu grupās notika tiešsaistes pavasara viktorīna “Zinu, varu, protu daru!”

Viktorīna notika pa klašu grupām. 5.maijā viktorīna notika klasēs ar krievu mācību valodu, bet 6. maijā viktorīna norisinājās latviešu plūsmas sākumskolas skolēniem. Tiešsaistē izglītojamie pārbaudīja savas mācību gada laikā iegūtās zināšanas un prasmes. Viktorīnā bija iekļauti latviešu valodas, matemātikas un dabaszinību jautājumi un uzdevumi.

Viktorīnas uzvarētāji:

1.,2.klašu grupā: Milana Kotova un Artēmijs Gusevs

3.,4. klašu grupā: Kristīne Mukāne un Renārs Gailis

Apsveicam uzvarētājus! Pateicamies visiem skolēniem par dalību viktorīnā! Novēlam būt zinātkāriem arī turpmāk!

Skolotāja Ilona Augustova