Izvēlne Aizvērt

Mēnesis: 2021. gada oktobris

Lepojamies!

Lepojamies ar saviem pedagogiem:

Tatjanu Katkovsku;

Allu Vorobjovu;

Venerandu Škrjabu,

Anitu Liepiņu;

Daci Makleri, kas saņēma pateicības rakstus par godprātīgu darbu Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā, ieguldījumu skolēnu, kuri mācās pēc speciālās izglītības programmām, izglītošanā un audzināšanā, aktīvu dalību pilsētas, skolas kā arī reģionālajos pasākumos izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām

Esam dabas draugi!

No 12.-14.oktobrim arī RPAC bija daļa tā stāsta, kurā mūsu pilsēta kļūst zaļāka!

9.b. klases skolēni un skolotājs Māris Kudurs, veidojot lietus dārzu pie promenādes gar Rēzeknes upi.

Foto no https://www.facebook.com/rezeknespilseta/