Izvēlne Aizvērt

Diena: 25. oktobris, 2021

Lepojamies!

Lepojamies ar saviem pedagogiem:

Tatjanu Katkovsku;

Allu Vorobjovu;

Venerandu Škrjabu,

Anitu Liepiņu;

Daci Makleri, kas saņēma pateicības rakstus par godprātīgu darbu Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā, ieguldījumu skolēnu, kuri mācās pēc speciālās izglītības programmām, izglītošanā un audzināšanā, aktīvu dalību pilsētas, skolas kā arī reģionālajos pasākumos izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām