Izvēlne Aizvērt

Diena: 2. maijs, 2022

Lai plaukst un zaļo par godu māmiņām!

Ir atnācis maijs! Tas nozīmē, ka tuvojas māmiņu diena.  3.b klases skolēni ir sākuši domāt par šo pasākumu. Tāpēc ir tapušas dāvanas māmiņām. Tika nolemts iestādīt puķītes, lai aug uz palodzes un priecē mūsu mīļās māmiņas.

Skolēnu lasītāju konkurss

29.aprīlī teātra “Joriks” telpās norisinājās skolēnu lasītāju konkurss, kas bija veltīts K. Čukovska jubilejai. Konkursā piedalījās arī RPAC audzēkņi! Skolu kopvērtējumā Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs ieguva 3.vietu! Paldies par darbu gan izteiksmīgajiem lasītājiem, gan skolotājiem, kas sagatavoja jaunākos un vecākos censoņus!

,,Pavasari, pavasari, tu jau visu, visu vari….”

29.aprīli RPAC aktu zāli pieskandināja daiļlasītāju balsis! Varējām izbaudīt pavasarīgus un sirsnīgus dzejoļus un tautasdziesmas! Klausoties skolēnos, varējām izjust patiesu aizrautību! Tieši tāpēc konkursa žūrijai bija sarežģīti izlemt, kuri tad būs tie daiļlasītāji, kas dosies uz Gaujienas dzejas dienu ,,Ar saulīti sirsniņā”.  Visi konkursa dalībnieki ir ieguldījuši lielu darbu! Paldies par emocijām un izpildījumu! Paldies skolotājiem, kas sagatavoja skolēnus šim konkursam. 

Šogad uz Gaujienas dzejas dienu dosies:

Amanda Rudusāne – 3.aC, Raivis Kristiāns Lukjanovs – 8.aC, Adriāns Andrups – 4.aB, Madara Pabērza – 6.aB, Dainis Novickis – 9.aB kl. Lai izdodas!