Izvēlne Aizvērt

Diena: 5. maijs, 2022

Gatavojoties māmiņu dienai

Ar mīlestību un no sirds! 7.aB, 6.aB un 6.aC skolēni gatavo pārsteigumus savām māmiņām! Lai viņām palīdzētu ikdienas darbos – tapa labie gariņi!

” 6 praktiski padomi pirmsskolas bērnu vecākiem ” Misija izpildīta!”

Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar pieaicināto viesi  – neiropsiholoģi Ļubovj Dumitru ( Любовь Думитру – Odesa, Ukraina) organizēja 4 stundu praktisko semināru ZOOM platformā Latgales novada pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķiem ” 6 praktiski padomi pirmsskolas bērnu vecākiem ” Misija izpildīta!””

RPAC izglītības metodiķi pievērsa uzmanību, akcentēja produktīvas, pozitīvas sadarbības/ komunikācijas nozīmi sekmīgai iekļaujošās izglītības īstenošanai pirmsskolā.  Neiropsiholoģe dalījās pieredzē par sekojošām tēmām – bērnu vecumposmu attīstības īpatnības pirmsskolā, rotaļlietu izvēle atbilstoši bērnu vecumposmam.