Izvēlne Aizvērt

Diena: 2022. g. 7. novembris

Mana Latvija

Izglītošanās – pamats izaugsmei!

RPAC ciemojas neirologs Kārlis Stirāns. Gūstam zināšanas par epilepsiju, tās izpausmēm un pirmās palīdzības sniegšanu.