Izvēlne Aizvērt

Ekoskola

PAR EKOSKOLAS PROGRAMMU

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet  šī programma neaprobežojas tikai  ar vides pārvaldību skolā ,jo tā  veicina izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, nostiprina caurviju prasmes, veido attieksmi un vērtības, interesi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Clip Art Trees clip art trees trees tree clipart free clipart images 3 clipartix printable. clip art trees best 25 tree … | Tree clipart, Cartoon trees, Tree imagesSkolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur vide pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem. Pārvaldes sistēma tiek veidota, sekojot vadlīnijām par nepieciešamajiem 7 soļiem Ekoskolu programmā. Šie soļi ir:
 • Ekopadome
 • Skolas Vides novērtējums
 • Skolas rīcības plāns
 • Pārraudzība un izvērtēšana
 • Sasaiste ar mācību saturu
 • Skolas un sabiedrības iesaistīšana
 • Vides kodekss
Clip Art Trees clip art trees trees tree clipart free clipart images 3 clipartix printable. clip art trees best 25 tree … | Tree clipart, Cartoon trees, Tree imagesLatvijā skolas katru gadu var izvēlēties savu galveno tēmu. Šobrīd Latvijā Ekoskolas var izvēlēties šādas tēmas:
 • Atkritumi
 • Enerģija
 • Ūdens
 • Transports
 • Vide un veselīgs dzīvesveids
 • Skolas vide un apkārtne
 • Klimata izmaiņas
 • Meži
 • Pārtika
 • Bioloģiskā daudzveidība

http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas

Mūsu gada tēma: VESELĪGS DZĪVESVEIDS