Aktualitātes

Esam  uzsākuši jauno 2020./2021.mācību gadu  

 Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra pirmsskolas grupas jauno 2020./2021. mācību gada 1. septembrī audzēkņus sagaidīja ar jauno pastaigu laukumu noformējumu. Bērnus gaidīja multfilmu varoņi. Zinību dienā katrā grupā notika jautrais brīdis, kur bērnus uzjautrināja mūzikas skolotāja un sporta skolotāja pasaku varoņu lomās.

Septembris un oktobris pirmsskolas grupās ir adaptācijas periods, kad bērniem ir jāpierod pie iestādes, jauniem cilvēkiem, jaunām telpām, noteikta dienas režīma. Speciālisti bērna bērnudārzā iejušanās laika posmu sauc par adaptācijas periodu. Adaptācijas periods mēdz būt ātrs un viegls, gandrīz nesāpīgs, taču mēdz būt arī smags, stipri izteikts un ilglaicīgs. Bērnam dotajā brīdī ir psiholoģiska trauma, jo viņš tiek atrauts no ģimenes, no māmiņas. Veiksmīgam adaptācijas periodam palīdz gan vecāku mīlestība, gan iestādes mīlošie un gādīgie darbinieki, gan vecāku un iestādes personāla labvēlīga sadarbība, gan arī strikta dienas režīma ievērošana. Pirmsskolas grupās adaptācijas periods ir veiksmīgs.

Ražas svētki 

Oktobra mēnesī grupas “Saulīte” un “Brīnumu pasaule” bērni nosvinēja ražas svētkus – Miķeļus. Bērni kopā ar Miķeļi līksmoja, spēlējās, lasīja tautasdziesmas, minēja mīklas, dziedāja, gāja rotaļdejās.

Pastaigu laukumu rotāja Miķeļdienas izstāde. Bērni kopā ar saviem vecākiem no dabas materiāla un dažādiem augļiem un dārzeņiem veidoja skaistus rokdarbus, kurus atnesa uz iestādi.

Oktobra mēnesī pirmsskolas grupu audzēkņi aktīvi piedalījās “Labo darbu nedēļā” kopā ar saviem vecākiem sagādājot pārtiku un granulas mūsu dzīvnieku patversmei. Sporta skolotāja Arina Bogdanova ziedojumus nogādāja uz patversmi.

2019./2020.mācību gada aktualitātes

Meteņi

Februārī tika nosvinēti Meteņi. Grupas “Saulīte” bērni pārģērbušies būdeļos gāja ķekatās, dziedāja, rotaļājās, pavadīja ziemu un sagaidīja jautri pavasari. Jautrā brīža beigās saimniece uzcienāja bērnus ar pankūkām.

Grupai “Brīnumu pasaule” Meteņu jautrais brīdis tika novadīts rotaļnodarbības veidā. Bērni iepazinās ar Maslenicas svinēšanas tradīcijām, gāja tautas rotaļās, dziedāja tautas dziesmas. Pēc nodarbības saimniece uzcienāja bērnus ar pankūkām.

Valentīndiena

Pirmsskolas grupiņām 14. februārī  jautri gāja jautro brīdi “Draudzības svētki” svinot. Bērniem tika piedāvātas dažādas atrakcijas, rotaļas, dejas un pārsteiguma balvas.

Ziemassvētki un Jaungada svētki

Decembra mēneša otrajā pusē bērni nepacietīgi gaidīja Ziemassvētku brīnumus un  svētkus, kad nāks Sala vecītis un nesīs dāvanas. Pie Jaungada skaisti izrotātās eglītes grupā “Lāsītes” bērni un bērnu vecāki ar meža dzīvniekiem kopā sagaidīja svētkus “Ziemassvētku brīnumi”. Grupā “Paija” un “Laumas bērnibērni svinēja “Peles Ziemassvētkus”. Grupai “Bitīte” notika “Jaungada ceļojums”.  Grupai “Saulīte” notika “Ziemassvētki Ziemeļpolā”, bet grupai “Brīnumu pasaule” notika “Peļu piedzīvojumi Jaunajā gadā”.

Latvijas Dzimšanas diena

17. novembrī pirmsskolas grupiņās svinīgi un atraktīvi tika nosvinēta Latvijas dzimšanas diena. Bērni ne tikai skandināja dzejoļus, dziedāja dziesmas , izdejoja tautas dejas, bet arī noskatījās video materiālus par Latvijas skaistumu, minēja mīklas un piedalījās mākslinieciskajā darbībā, darinot Latvijas kokus.

Teātru dienas

Oktobra sākumā pirmsskolas grupās iestādes darbinieki pirmsskolas grupu bērniem rādīja leļļu teātrus “Druzja poznajutsja v bede” un “Kukulītis” jaunā apdarē.

Tēvu diena

Pirmsskolā grupā “Saulīte” septembra sākumā tradicionāli tika nosvinēta tēvu diena. Pirmsskolas skolotāja Valentīna Solovjova kopā ar saviem audzēkņiem sagatavoja neatkārtojamu, interesantu pēcpusdienu bērnu tētiem. “Saules grupas indiāņu kopiena”  būvēja savu nometni. Katrs tētis “indiānis” ar savu bērnu būvēja vigvamu, piedalījās dažādās atraktīvās darbībās, indiāņu dejās un ievēlēja vienu tēvu par “Saules grupas indiāņu kopienasvadoni. Katrs tētis no sava bērna dabūja pašgatavotu dāvaniņu.

 

Zinību diena

Pirmsskolas grupās Zinību diena pagāja svaigā gaisā iestādes teritorijā. Bērnus priecēja multfilmu varoņi – Maša un Lācis, Meitene Vasara. Bērniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes: kustību rotaļas, stafetes, atjautības uzdevumi, zīmēšana ar krītiņiem uz asfalta. Pēc aktivitātēm Maša uzcienāja bērnus ar saldumiem.