Atbalsts skolēniem

Pieteikšanās

uz individuālām nodarbībām pie sociālā pedagoga

Klases audzinātājam, ja:

 • skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ;
 • skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās;
 • pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;
 • skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski, un    ir nepieciešama konsultācija;
 • skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā;
 • skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;
 • skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c.

Skolēnam, ja:

 • nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
 • ir problēmas mājās
 • skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;
 • ir mācīšanās grūtības;
 • ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem;
 • ir atkarības problēmas u.c.

Vecākiem, ja:

 • radušās grūtības bērna audzināšanā;
 • bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;
 • bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
 • bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;
 • bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;
 • bērnam ir atkarības problēmas;
 • ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.

Jūsu bērnam vajag palīdzēt:

 • Atrast piemērotu hobiju;
 • Paaugstināt pašapziņu vai motivāciju;
 • Pilnveidot saskarsmes prasmes;
 • Veicināt pozitīvu domāšanu;
 • Iemācīt atpazīt savas emocijas;
 • Veicināt adaptācijas prasmju pilnveidošanu;
 • Mazināt agresiju;
 • Paplašināt zināšanas konfliktsituāciju risināšanā utt.

Piedāvājām individuālas konsultācijas pie sociāla pedagoga

Pieteikšanās pa tel. 26267725

Vai, jautājiet savam klases audzinātajam!

 

Izglītojoša atbalsta grupa vecākiem „MAN JĀIETI SKOLIŅĀI…”

Būt vecākam nozīmē vadīt un aizsargāt bērnu īsā viņa dzīves posmā, pielāgojot palīdzību un atbalstu bērna vajadzībām, jo mēs katrs esam individualitāte. Vecāki kam ir vairāki bērni, zina, cik dažādi viņi ir – atšķirības var just jau tad, kad bērns vēl ir zem mātes sirds, arī dzemdības ir ļoti dažādas, un nemaz neminēsim bērna raksturu, kas sāk izpausties tūlīt pēc ienākšanas šajā pasaulē. Nereti vecāki brīnās, kāpēc viņu bērni ir tik dažādi?

Tieši vecāki var iemācīt būtisko dzīvē – domāt un rīkoties patstāvīgi, jo tas ļauj dzīvē būt neatkarīgam, brīvam, saglabāt savu individualitāti, rīkoties saskaņā ar savu pārliecību un veikt savu uzdevumu, lai rastu piepildījumu un justos laimīgs.

Tāpēc pārliecināts, zinošs un drošs vecāks šajā SKOLAS UZSĀKŠANAS periodā ir īpaši svarīgs bērna atbalstam.

 Uz pirmo IEPAZĪŠANĀS nodarbību, tiek aicināti VECĀKI:

 • kam jau šobrīd ģimenes sarunās pavīd tēma – SKOLA (ir bērns, vecumā no 5 gadiem);
 • kuri meklē atbildes, kā SAPRAST, kad BĒRNS būs GATAVS SKOLAI, kas viņam JĀZINA un JĀPROT;
 • kuriem rūp sava BĒRNA EMOCIONĀLĀ un SOCIĀLĀ SAGATAVOTĪBA SKOLAI;
 • kurus interesē, kā palīdzēt bērnam adaptēties, kā palīdzēt mācībās un MOTIVĒT BĒRNU SKOLAI;
 • kuri vēlas vairāk uzzināt par skolas sākuma nozīmi, adaptācijas periodu, uzsākot skolas gaitas, uzvedību atkarībā no bērna personības īpatnībām, komunikāciju ar vienaudžiem un pieaugušajiem, emocionālajām grūtībām, dienas režīmu, emocionālo inteliģenci ģimenē, temperamentu, stresu un tā pārvarēšanas tehnikas.

Tad TEVI droši vien varētu INTERESĒT šī atbalsta grupa.

BŪSI LAIPNI GAIDĪTS 2019.gada 26.martā plkst. 17.30 – 19.00:

Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centrā Rēzeknē, F.Varslavāna ielā 5

ar mērķi izglītot, atbalstīt, sadarboties un dalīties pieredzē, kopīgi radot pārmaiņu procesus mūsos pašos un sabiedrībā.

 • …Esmu sapratusi, ka sagatavošanās skolai varētu kļūt par radošu un aizrautīgu visas ģimenes nodarbi.
 • …Saņēmu daudz noderīgas informācijas, par ko agrāk neko nezināju un, kas turpmāk man var noderēt…
 • …Uz atbalsta grupu atnācu ar zināmu skepsi, domāju, kā gan man var palīdzēt sveši cilvēki. Es atradu šeit sirsnību, iejūtību un draudzīgu attieksmi, kā arī emocionālu atbalstu.
 • …Tagad zinu, ka skolas gaitām jāgatavojas savlaicīgi, es pati noteikti tik laicīgi nebūtu sākusi domāt par visām emocionālajām lietām, kas bērnu sagaida skolā.

Vietu skaits grupā ierobežots. Pieteikšanās līdz 22. martam, rakstot: riacmetodika@inbox.lv vai zvanot 29223719. kontaktpersonai: Indrai Kolendovičai.

Dalība – bezmaksas!

Programma tapusi pateicoties Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs speciālistiem.