Atskaites un analīze

Informatīvais pārskats par Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra (RIAC) 1.06.2018. līdz 31.05.2019.veiktajām darbībām un to rezultātiem, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.187 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu” 4.punktā minēto kritēriju izpildi. Informatīvs pārskats 2019

Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra
konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plāns 2018./2019. mācību gadam. centra_plans_18-19

Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plāns 2017./2018. mācību gadam. centra_plans_17-18

Informatīvais pārskats par Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra
2016./2017.mācību gadā veiktajām darbībām un to rezultātiem  Informativs_parskats_RIAC

Papildinājumi informatīvajām pārskatam par Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra 2016./2017.mācību gadā veiktajām darbībām un to rezultātiem Papildinajumi