Izvēlne Aizvērt

Dabaszinātņu mācību joma

Aļona Viļuma – RPAC izglītības metodiķe, vispārējās pamatizglītības skolotāja. Mācu matemātiku skolēniem ar īpašām vajadzībām (IP21015811). Galvenais, ko ņemu vērā, izstrādājot darba lapas, uzskates līdzekļus, pārbaudes darbus – vienkāršība, konkrētība, uzskatāmība. Esmu pārliecināta, ka manus izstrādātos materiālus var izmantot ne tikai speciālo izglītības iestāžu pedagogi, bet arī vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolotāji, pielāgojot tos konkrētiem skolēniem, īstenojot skolēnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu vispārizglītojošajās skolās.A