Darba lapas

Darba lapas ieži, augsne

Darba lapas dabaszinībās augi – dārzeņi

Darba lapas dabaszinībās – dabas ainava

Darba lapas dabaszinībās. Veselīgs dzīvesveids – sporta aktivitātes

Darba lapas dzīvā, nedzīvā daba

I.Saule. Atteli izrunai – L R S Š Ž Č G B D C Z

I.Saule. Stāstījuma veidošana – septembris, okrobris, novembris

I.Saule. Pasaka RĀCENIS stāstītmācīšanai

I.Saule. Koku aprakstošs stāstījums

I.Saule. Latviešu valoda mazākumtautību izglītības programmām 1.klase, tēma “Transportlīdzekļi” Darba lapas.

A.Poļaka. Vingrinājumu krājums darbības vārda apguvei angļu valodā skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem pamatskolā

Logopēde I.Saule. Skaņa un burts V.

Logopēde I.Saule. Skaņu B un D diferencēšana.

Logopēde I.Saule. Divskaņi.

I.Saule. Tautasdziesmas attēlos vieglākai iegaumēšanai

I.Saule. SPĒLE ceturtais liekais

I.Saule. Pasaka NAMIŅŠ stāstītmācīšanai

I.Saule. Pasaka RĀCENIS stāstītmācīšanai

I.Saule. Pasaka Zem sēnītes stāstītmācīšanai

I.Saule. Pasaska KUKULĪTIS stāstītmācīšanai

V.Solovjova. Ciparu spēles 1-5

V. Solovjova. Transportlidzekļi

V.Solovjova. Pavasara pukes darba lapa