Darba lapas

Neatkarīgi no tā, ka darba lapu iecere ir saistīta ar konkrētas bērnu grupas speciālajām vajadzībām, tā izmantošana kopsakarībā ar izglītojamā individuālās attīstības un mācību procesa mērķiem ir ieteicama arī bērniem ar valodas, mācīšanas traucējumiem, autismu, dažādas pakāpes garīgās attīstības traucējumiem.