Izvēlne Aizvērt

Par Ekoskolu programmu

Clip Art Trees clip art trees trees tree clipart free clipart images 3 clipartix printable. clip art trees best 25 tree … | Tree clipart, Cartoon trees, Tree imagesPAR PROGRAMMU

Ekoskola – Liepājas Raiņa 6. vidusskolaEkoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet  šī programma neaprobežojas tikai  ar vides pārvaldību skolā ,jo tā  veicina izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, nostiprina caurviju prasmes, veido attieksmi un vērtības, interesi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.
Ekoskolu programmas simbols, atpazīstamākais elements un arī viens no tās veiksmes pamatcēloņiem ir stimula sistēma skolām par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga balva.

Clip Art Trees clip art trees trees tree clipart free clipart images 3 clipartix printable. clip art trees best 25 tree … | Tree clipart, Cartoon trees, Tree images PROGRAMMA DARBOJAS

Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur vides pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem. Pārvaldes sistēma tiek veidota, sekojot vadlīnijām par nepieciešamajiem 7 soļiem Ekoskolu programmā. Šie soļi ir:
 • Ekopadome
 • Skolas Vides novērtējums
 • Skolas rīcības plāns
 • Pārraudzība un izvērtēšana
 • Sasaiste ar mācību saturu
 • Skolas un sabiedrības iesaistīšana
 • Vides kodekss
  Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai skolai, izejot no vides novērtējuma, ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti, mēģinot attiecīgās vides problemātikas apzināšanā un problēmu risinājumu meklējumos iesaistīt iespējami plašāku skolas un sabiedrības daļu. Latvijā skolas katru gadu var izvēlēties savu galveno tēmu. Šobrīd Latvijā Ekoskolas var izvēlēties šādas tēmas:
 • Atkritumi
 • Enerģija
 • Ūdens
 • Transports
 • Vide un veselīgs dzīvesveids
 • Skolas vide un apkārtne
 • Klimata izmaiņas
 • Meži
 • Pārtika
 • Bioloģiskā daudzveidība

Clip Art Trees clip art trees trees tree clipart free clipart images 3 clipartix printable. clip art trees best 25 tree … | Tree clipart, Cartoon trees, Tree imagesEKOSKOLU ZAĻAIS KAROGS

Ekoskola – Lapa 9 – Salacgrīvas VidusskolaZaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu ,ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē.

Informācija no: http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas