Informatīvie materiāli speciālajā izglītībā

Echols County Schools Department of Special Education | Special Education | Echols County Schools

Evija Kaša regulāri piedalās Autisma izpētes institūta ASV rīkotajos vebināros, kā arī iepazīstas ar Austrālijas Autisma organizācijas un amerikāņu organizācijas “Amaze” pētījumiem un prakses piemēriem. Šeit publicētie materiāli ir tulkoti latviešu valodā. 

V. Škrjaba.

A.Viļuma.

A.Litauniece.

Ir.Saule.

  • Fonemātisko procesu korekcija
  • Tiešsaistes semināra “Attālinātā mācību procesa norise Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā” prezentāciju materiāli

I.Saule.

A.Korošenko.

I.Pabērza.

I.Kruste.

T.Kuļika

E.Barkane

I.Zvjagina

A.Poļaka

A.Verze

I.Treikale

M.Kudurs

T.Katkovska

L.Sosnare 

I.Mediss

I.Kolendoviča

E.Barkane, Ž.Truskovska

I.Bogdanova

A.Kudure

I.Urtāne

N.Oparina-Valaine 

V.Solovjova

I.Zadvinska, S.Jablonska