Izvēlne Aizvērt

Individuālais izglītības programmas apguves plāns, atbalsta pasākumi un atbalsta komandas darbs, strādājot ar izglītojamajiem, kuriem ir kombinēti attīstības traucējumi.