Metodiskie materiāli mācību darbam

A.Viļuma. Herbārijs

I.Saule. Apsveikums

I.Pabērza. Rokasgrāmata tikumiskā audzināšana

A.Litauniece. Praktiskā lasīšana

I.Saule. Spēle – šķiro pēc krāsas

I.Saule. Mnemotehnika

V.Kamenova. PALĪGS VECĀKIEM – Dienas režīms PIRMKLASNIEKAM

B.Ribakova. MEŽS UN PĻAVA

A.Kudure. Jaunākās atziņas par pārtiku

B.Ribakova. ES UN DABA. ŪDENS. 2.un 5.klasei IP 21015911

B.Ribakova. EKSPERIMENTS AR ŪDENI. 2.un 5.klasei IP 21015911

I.Saule. Latviešu valoda mazākumtautību izglītības programmām 1.klase  Tēma “Transportlīdzekļi” Darba lapas, TransportlīdzekļI UN TO NOSAUKUMI

Transportlīdzekļi UN TO NOSAUKUMI

A.Viļuma. DAĻA uzskate

A.Viļuma. Picas daļas

A.Viļuma. Spēle matemātisko prasmju attīstībai

A.Litauniece. Vēstule.

A.Litauniece. Iesniegums.

I.Zadvinska, S.Jablonska. Darbs ar vecākiem sākumskolā.

I.Treikale. Literārās stundas sākumskolā.

I.Guseva: Tēmas „Fizika un tehnika” apguve, ievērojot izglītojamo mācīšanās traucējumus

I.Guseva: Tēmas „Fizika un tehnika” apguve, ievērojot izglītojamo mācīšanās traucējumus

I.Guseva: Tēmas „Fizika un tehnika” apguve, ievērojot izglītojamo mācīšanās traucējumus

A.Rezvovs: Pareizrakstības attīstība dzimtās valodas (krievu) stundās 1. klasē

K.Balodis: Antarktika

K.Balodis: Pasaules okeāns un tā daļas

K.Balodis: Saimniecības attīstības priekšnoteikumi un faktori

V.Solovjova. Sadarbība ar vecakiem pirmsskolā.

V.Solovjova. Mēbeles

V.Solovjova. Apģērbs

V.Solovjova. Pavasaris