Metodisko materiālu krātuve

Vecākiem un pedagogiem, organizējot mācības izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām, ir pieejami Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra metodiķu un pedagogu veidoti un izstrādāti  metodiskie un atbalsta materiāli.