Noslēdzies ALAAS foto konkurss ,,Mans zaļais solis Latvijai’’

 

SIA ,,ALAAS’’ no 5.oktobra līdz 5.novembrim organizēja foto konkursu ,,Mans zaļais solis Latvijai’’, ar mērķi veicināt videi draudzīgu un ,,zaļu’’ dzīvesveidu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi. Konkursam bija iesniegti 37 darbi, kuros dalībnieki bija uzņēmuši dažādus foto attēlus par šo tēmu.

Esam priecīgi un lepni par mūsu 5.C klases skolēnu Arti Adejanovu, kurš 37 dalībnieku konkurencē ieguva otro vietu.

Lai šis ,,zaļais solis’’ iedvesmo un motivē arī mūs pārējos.   Ik katrs no mums var palīdzēt mūsu Latvijai  kļūt tīrākai un zaļākai.

Par Tevi, Latvija!

Mūsu skolā ir sācies Latvijas valstij veltīts radošo darbnīcu mēnesis.

Skolotāji kopā ar saviem skolēniem veidoja radošos darbiņus, kas veltīti valsts svētkiem. Top gan svecītes, gan karodziņi, gan “laimes slotiņas“. Par izglītojošo nodarbību organizēšanu paldies skolotājiem: A. Liepiņai, E. Utānei, K. Keišai un atbalsta komandai.

Krītiņu pārvērtības!  Daudz un dažādas krāsas, savijušās rudenīgās dejās, radīja brīnumiņus aktivitātes “Rudens ciemojas mūsu skolā” ietvaros.

 

Patriotiskās nedēļas ietvaros notika arī radošā stunda “Es Latvijai“. Viss pašu rokām darināts! Radošās stundas ietvaros katram tapa savs karodziņš. Protams, kā gan varētu bez svētku tortes, ar ko varēja cienāties pie kārtīgi saklāta svētku galda.

Arī paši mazākie skolas audzēkņi  pirmsskolas grupiņās grupās “Saulīte“, “Brīnumu pasaule“, “Bitīte” iesaistījās svētku aktivitātēs. Viņi Lācplēša dienu atzīmēja ar sporta jautro brīdi “Tik stiprs kā lācis”. Pie bērniem ciemos bija atnācis pasaku varonis – lācis, kurš ienesu sacensību garu, jautrību, aicinādams bērnus sportot un sacensties. Bērni komandās spēlēja boulingu, meta bumbas mērķī, spēlēja hokeju, vilka virvi. Bērni par dalību sporta sacensībās saņēma no lāča balvas. Par jautri organizētu sporta jautro brīdi jāsaka sporta skolotājai Arinai Saranei un pirmsskolas skolotājai Natālijai Golubevai.

Ar siltumu sirsniņās Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra kuplā ģimene gaida Latvijas Republikas svētkus!

Nu atbrauca Mārtiņdiena…

Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.
/ latviešu tautasdziesma/

Mārtiņdiena jeb Mārtiņi ir seni latviešu tautas svētki. Šī diena, 10.novembris, pēc Saules kalendāra iezīmē viduspunktu starp rudens un ziemas saulgriežiem.

Uzskata, ka Mārtiņi “atver” durvis ziemai. Mārtiņdiena parasti ir vienas dienas svinības, kas noris jautri un līksmi, jo tad beidzas klusais veļu laiks un sākas jauna dzīve. Mārtiņos sākas budēļi (ķekatās iešana), kas mājai nes svētību, laimi, veselību un auglību. Mārtiņos galdam jābūt bagātīgi klātam. Senāk galdā tika celts gaiļa cepetis, jo gaiļa kaušana sekmēja zirgu labklājību.

Mārtiņiem gaili kāvu
Kumeliņu stiliņģī,
Lai tecēja kumeliņš,
Kā gailītis dziedādams.
/ latviešu tautasdziesma/

Līksmībā un pateicībā par labu ražu arī pirmsskolas grupas svinēja Mārtiņdienu. Jautrajos brīžos netrūka ne dziesmu, ne tautas rotaļu un  deju. Bērni jeb Mārtiņbērni kopā ar Mārtiņtēvu un Mārtiņgaili gāja masku gājienā (budēļos), minēja mīklas, pareģoja laiku turpmākajam. Jautrais brīdis norisinājās spraigā un jautrā dialogā. Grupās bērni veidoja dažādus rokdarbus, aplicēja, zīmēja, gatavodamies Mārtiņdienai.

Līdz ar 1.1.b un 2.b klases uzburto krāšņo gaiļu parādi, mēs sakām uzredzēšanos Mārtiņam, bet noteikti gaidīsim viņu arī nākamajā rudenī.

Ej, Mārtiņ, ej, Mārtiņ,
Nu mēs tevi pavadām;
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi gaidīsim.

/ latviešu tautasdziesma/

 

Rudentiņš bagāts vīrs! Pirmsskolas grupiņas sagaida rudeni!

Branch with Autumn Leaves PNG Clipart | Fall clip art, Leaf clipart, Autumn paintingRēzeknes pamatskolas – attīstības centra pirmsskolas grupiņās ar jautrām aktivitātēm tika sagaidīts rudens.

Veselu mēnesi bērni ieguva jaunas zināšanas, pētīja un praktiski darbojās, pilnveidoja savas prasmes un iemaņas par rudens tēmu. Audzēkņi centās savas emocijas un iztēli parādīt savos zīmējumos, aplicējumos un veidošanas darbiņos, tādējādi dažādās tehnikās tapa daudz skaistu bērnu darbu.

Aktivitātes “Rudentiņš bagāts vīrs” ietvaros bērni pārbaudīja savas zināšanas par rudeni, ražu un cilvēku darbu šajā krāsainajā un bagātīgajā gadalaikā.

Mūzikas, sporta, kā arī grupiņu skolotājas kopā ar audzēkņiem oktobra beigās svinēja ražas svētkus. Ciemos bija ieradusies Rudens māte, kā arī zaķis un ezis. Tika izdziedātas dziesmas, minētas mīklas par augļiem un dārzeņiem, izspēlētas rotaļdejas.  Kā jau bagātīgajam rudens vīram pieklājas – bija sagādāts arī cienasts.

Varam droši teikt, ka krāsainais mākslinieks rudens Rēzeknes pamatskolas – attīstības centrā ir godam sagaidīts!

 

7 pakalnu spēle

Šogad 15.septembrī Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā (RPAC) tika uzsākts jaunatnes iniciatīvas projekts “7 pakalnu spēle”. Projekta darba grupā ir RPAC skolēnu pašpārvalde un skolas sociālā pedagoģe Viktorija Kamenova. Projekta sasniedzamais rezultāts – galda spēle ar Rēzeknes pilsētas vēsturiskajiem objektiem, kurus zīmējumos attēlos skolas audzēkņi Projekta finansējums ir dalīts – RPAC un Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs.


Projekta “7 paklanu spēle” izzinošais posms ir gandrīz realizēts. Rēzeknes pamatskolas attīstības centra skolēni, piedaloties projektā, pētīja interesantu faktu – Rēzeknes pilsēta līdzīgi kā Romas pilsēta atrodas uz 7 pakalniem, un uz viena no Rēzeknes pilsētas pakalniem atrodas Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs. Veicot aptauju (Kāds ir skolas kalna nosaukums?) skolas mērogā, atbilde netika atrasta, tāpēc, braucot ekskursijās, skolēniem kopā ar gidi Guntu Grabusti bija iespēja iepazīties ar Rēzeknes pilsētu un tās vēsturi. Ekskursijas maršrutā kā pirmo skolēni apskatīja Rēzeknes pilskalnu no “Zeimuļa” augstākā skatu laukuma un uzklausīja stāstu par princesi Rozi. Turpinājumā apmeklēja Māras pieminekļi un Masļenikova kalnu pie Kovšu ezera. Ceļoja pa Rēzeknes pilsētas senāko ielu ar rozes elementiem – Latgales ielu. Baudīja svētības gaisotni Jēzus Sirds katedrālē. Apmeklēja Franča Trasuna kapu un uzkāpa pie krucifiksa Miera kapu centrā. Satikās ar slaveno keramiķi Leonardu Vinceviču Pleikšņu kalna virsotnē, kur viņiem bija iespēja apskatīt keramiķa darbus un kultūras darbinieku stādīto mežu. Ekskursijas noslēgumā skolēni atgriezties skolā un uzklausīja gides stāstu par Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra kalna rašanas vēsturi.

Ekskursija pa Rēzeknes pilsētas pakalniem deva skolēniem iespēju iepazīt pilsētvidi, veicināja viņu izzināšanas prasmes, iesaistīja jauniešus Rēzeknes pilsētas kultūras un tūrisma procesos, sekmēja sadarbības un komunikācijas prasmes.
Pēc rudens brīvdienām RPAC skolēniem ir plānots apmeklēt Rēzeknes Centrālo bibliotēku un uzsākt radošo projekta posmu – zīmēt Rēzeknes 7 pakalnus. Radošie zīmējumi tiks izmantoti kā vizuālais materiāls galda spēlē “7 pakalnu spēle”.

„Ekoskolas” programma – es iepazīstu pasauli sev apkārt

Ekoskola – Liepājas Raiņa 6. vidusskolaRēzeknes pamatskola – attīstības centrs, pārstāvot „Ekoskolu” programmu, zina, ka dzīvot veselīgi – tas nozīmē ne tikai ēst veselīgu pārtiku, bet arī būt aktīviem gan fiziski, gan garīgi, izzinot savu un apkārtējo pasauli.

Tieši tāpēc saulainā rudens dienā 1.a/.2.a klases devās izzinošā ekskursijā uz dabas izglītības centru (DIC) “Rāzna” Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta Rāznas ezera krastā Rāznas nacionālajā parkā.

Dabas izziņas un pētnieciskā nodarbība “Iepazīsti un sajūti Rāznas nacionālo parku” noritēja aizraujoši, sportiski un atraktīvi. Skolēni iepazinās ar Rāznas nacionālā parka dabas vērtībām, ezera un meža bagātībām, iejutās dzīvnieku lomās un izspēlēja lomu spēli “Ko ēd meža dzīvnieki?”

Darbs noritēja aktīvi darbojoties pie aktivitāšu galda un rotaļājoties. Nodarbības laikā bērni iepazina un meklēja dzīvnieku pēdas, uzzināja cik tālu var aizlekt katrs dzīvnieks. Apskatīja DIC darbinieču apkopoto ekspozīciju par Rāznas nacionālo parku.

Laikapstākļu lutināti, skolēni ne tikai pavadīja laiku svaigā gaisā, pie dabas, bet arī ieguva informāciju par dzīvnieku pasauli. Iegūtās zināšanas skolēni pielietoja, izpētot Mākoņkalna Volkenbergas pilsdrupas un  Rāznas ezera krastu.

J. Tiņanova rudens

J. Tiņanova rudens ietvaros 18. oktobrī Nacionālo biedrību kultūras namā notika dzejnieka 125 gadu jubilejai veltīti literārie lasījumi “Dzīvais Jeseņins”.

Pasākumā piedalījās mūsu skolas audzēkņi: Alesja Cvetkova (2.b klase) – dzejolis “Капли”, Kristīna Mukane (4. klase) – dzejolis “Черёмуха”, Artjoms Ivanovs (6.b klase) – dzejolis “Листья падают, листья падают…”, Karolīna Mukāne (8.b klase) – dzejolis “В хате”, Deniss Mukans (8.b klase) – dzejolis “Собаке Качалова”.

Dalībnieki saņēma Rēzeknes krievu kopienas pateicības rakstus un dāvanas (grāmatas un saldas balvas).

Mēs vēlamies pateikties pasākuma organizatoriem, dalībniekiem, skolotājiem un vecākiem par sadarbību.

L.Zača, A. Vorobjova.

Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!

Labdarības organizācija Palidzesim.lv jau divpadsmito gadu organizē akciju “Labo darbu nedēļa”, kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums.

Šogad akcija norisinājās no 5. līdz 11.oktobrim, tajā piedalījās arī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas skolēni. Viņi atsaucās Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra aicinājumam dalīties ar dažādām attīstošajām spēlēm, rotaļlietām un grāmatām, kuras būtu noderīgas un iepriecinātu mūsu skolas bērnus.  Jau 13.oktobrī ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde saziedoto atveda mūsu skolas bērniem. Acīs bija prieks – dāvināšanas un dāvanu saņemšanas prieks.

PALDIES Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas skolēniem!

 

Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra saime

„Iekļaušana. Inclusion. Инклюзия”

No 13.-14.oktobrim Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrību un Maskavas autonomo organizāciju „Autisma problēmu centrs: izglītība, pētniecība, palīdzība, tiesību aizsardzība” organizēja tiešsaistes semināru „Skolas izglītības procesa organizācija izglītojamajiem ar autiskā spektra traucējumiem.” Semināru vadīja „Autisma problēmu centra” vadītāja, starptautiskās konferences „Autisma izaicinājumi un risinājumi” dibinātāja un satura direktore, profesionālo apmācību izstrādātāja, lektore Jekaterina Meņ.

Šo iespēju, dzirdēt lektori ar tik bagātīgu profesionālo pieredzi, izmantoja 128 izglītības darbinieki, kopumā pārstāvot 11 izglītības iestādes no Rēzeknes, Rēzeknes novada un Daugavpils.

Seminārā tika atspoguļots gan zinātniskais, likumiskais gan uz praksi balstītais aspekts. Uzsākot semināru, lektore Meņ sniedza ieskatu par ieviestajām lietām, kas darbojas izglītības iestādēs Krievijā. Tāpat dalībnieki varēja gūt priekšstatu par iekļaujošo skolu praksi un to, cik svarīga ir skolotāju savstarpējā sadarbība. Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties arī ar pasaules mēroga zinātniski pētnieciskajiem darbiem, kā arī rast atbildes uz to, kas ir autisms un kas tas nav. Akcentēta tika arī likumdošanas puse. Lektore deva ieskatu starptautiskajos normatīvajos dokumentos, kas attiecas uz cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem (AST).

Turpinājumā lektore dalījās informācijā, kas izriet no viņas praktiskās pieredzes. Viņa uzsvēra to, cik svarīgi ir zināt, kura smadzeņu puslode cilvēkam ar AST ir dominējošā. Tāpat svarīgi ir noteikt arī mācīšanās stilu. Balstoties uz šo informāciju, tālāk tiek noteikts, kā palīdzēt, kā strādāt. Tika akcentēts, cik svarīgas ir īsas un konkrētas instrukcijas. Tāpat tika runāts par faktoriem, kas ietekmē mācību procesu un rezultātu, kas savukārt vēlreiz pierāda, ka gan pedagogiem, gan vecākiem ir jābūt zinošiem, ir nepārtraukti jāizglītojas. Cilvēkiem ar AST ir ļoti dažāds intelekts. Tāpēc ir būtiski saprast, ka katrs no viņiem ir unikāls. Tieši tāpēc, ka Jekaterina Meņ ir ar milzīgu praktisko pieredzi, viņa dalījās ar metodiskajiem paņēmieniem, kas atvieglo cilvēka ar AST ikdienu, sekmējot viņu socializēšanās prasmes.  Valodas attīstības traucējumi, galvas smadzeņu traumas, kā arī citi aspekti, rada mācīšanās grūtības, tāpēc ir nozīmīga kvalificētu izglītības profesionāļu loma cilvēku ar AST atbalstā ne tikai skolā, bet arī sabiedrībā kopumā.

Dalībnieki ar atzinību novērtēja semināra kontekstu un gūtās atziņas, idejas darbam, uzsverot to, cik nozīmīgi ir gūt informāciju, kas ir balstīta uz lektora praktisko pieredzi. Neapšaubāms ir fakts, ka katrs gadījums ir unikāls un individuāls. Tāpēc Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs, sadarbībā ar logopēdu biedrību ir izveidojuši sadarbību ar lektori Jekaterinu Meņ, lai dotu iespēju izglītības darbiniekiem gūt starptautisku redzējumu.