Jaunieši piedalās ebreju vēstures diskusijā un izzinošā ekskursijā

 

2019.gada 18.septembrī Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā (RPAC) notika projekta “Ebreji Rēzeknē”, Nr.2019.LV/MTSP/06ebreju vēstures diskusija, ko vadīja vēstures zinātņu doktore Inese Runce. Projektu īsteno biedrība “Goraļ” sadarbībā ar biedrību “Sadarbības platforma”. Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds.

Projektā piedalās 4 Rēzeknes un Rēzeknes novada skolas un šo skolu jaunieši – Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs (RPAC), Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskola,  Rēzeknes 2.vidusskola un Rēzeknes 3. vidusskola.  Projekta mērķis ir veicināt krievu un latviešu jauniešu savstarpēju izpratni, sadarbību, kopīgi izpētot un iepazīstot ebreju vēsturi, folkloru, mākslu un tās vietu Latvijas multikulturālajā vidē.

Pasākumā piedalījās iesaistīto skolu 7-8 klases jaunieši, kuri piedalījās diskusijā un izteica savu viedokli par ebreju pasakām, ko bija lasījuši.

Skolēni stāstīja, ka ebreju pasakas viņiem likās ļoti interesantas, smieklīgas, ebrejiem ir ļoti laba humora izjūta un joki. Vēl jaunieši piebilda, ka ebreju vēsture ir ļoti sena un interesanta, jo iepriekš nebija aizdomājušies, ka arī Jēzus Kristus bija ebrejs.

Skolēni skatījās video par ielām Rēzeknē, kur kādreiz ir dzīvojuši ebreji. Vēstures zinātņu doktore Inese Runce jauniešus iepazīstināja ar Rēzeknes ebreju vēsturi un pastāstīja kur Rēzeknē ir dzīvojuši ebreji. Šobrīd pašeizējais ebreju skaits Rēzeknē nepārsniedz 50 cilvēkus, bet kādreiz Rēzeknē ir bijuši līdz pat 8 000 ebreju.

Pēc diskusijas jaunieši devās uz Rēzeknes ebreju kapiem, Rēzeknes zaļo sinagogu, kura ir vissenāka koka ēka pilsētā, un arī vienīga no 12 sinagogām, kas saglabājušies līdz mūsdienām. Rēzeknes sinagoga ir ļoti interesanta vieta jauniešiem, lai iepazītu ebreju kultūru un redzētu kā kādreiz ir dzīvojuši ebreju tautības pārstāvji Rēzeknē. Izzinošā ekskursija noslēdzās ar vizīti uz Rēzeknes novadpētniecības muzeju.

Pateicoties projektam, jauniešiem ir izveidojies priekštats par ebreju kultūru, folkloru, mākslu, ebreju tautības pārstāvjiem, to dzīvesstilu. Dažādu skolu jauniešiem ir iespēja sadarboties un mācīties vienam no otra.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Goraļ”.

Jaunieši izzinās ebreju gaitas Rēzeknē

Šī gada augustā biedrība “Goraļ” sadarbībā ar biedrību “Sadarbības platforma” uzsāka īstenot projektu “Ebreji Rēzeknē”, Nr.2019.LV/MTSP/06. Projekta mērķis ir veicināt krievu un latviešu jauniešu savstarpēju izpratni,sadarbību, kopīgi izpētot un iepazīstot ebreju vēsturi, folkloru,mākslu un tās vietu Latvijas multikulturālajā vidē.

19.augustā Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā (RIAC) notika projekta pirmā aktivitāte -seminārs par ebreju vēsturi Rēzeknē, ebrejupasakām un folkloru. Pēc semināra atklāja ebreju pasaku ilustrāciju izstādi, kurā skatāmi mākslinieces Ilānas Lisagoras mākslas darbi, kurus visi interesenti Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā (RIAC)F. Varslavāna iela 5, Rēzeknē var apskatīt līdz 19.septembrim.

Izstāde tālāk ceļos pa Rēzeknes un Rēzeknes novada skolām – Rēzeknes 2.vidusskolu, Rēzeknes 3. vidusskolu un uz Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskolu, kur mākslas darbu izstādi varēs apskatīt gan skolēni, gan vietējie iedzīvotāji un citi interesenti.

Projekta laikā notiks vairākas aktivitātes, proti – pētījums “Rēzeknes ebreju vēsture”, ekskursija un izzinošā nodarbība Daugavpilī, kā arī skolēnu ekskursija pa Rēzekni, Rēzeknes kultūrvēstures muzeju un atjaunoto Rēzeknes Zaļo sinagogu. Visu četru skolu skolēni pedagogu vadībā organizēs teatrālus skečus, attēlos ainas no ebreju pasakām. Jauniešiem būs uzdevums arī veikt pētījumu par savas dzimtas cilvēku tautībām, izzinot savas etniskās saknes un meklējot iespējamo saikni ar ebreju tautības pārstāvjiem, kā arī izpētīt Latgales ielu Rēzeknē, izvēloties kādu konkrētu ēku, kurā ir dzīvojuši agrāk ebreji, savācot informāciju par tiem.

Taps fotogrāfijas ar pasaku tēliem un attiecīgām dekorācijām. Ebreju kultūru tautas pasakas, kā arī to tēli un tajos attēlotā doma palīdzēs atrast kopīgu motīvu, veidojot fotoprojektu – filmu/prezentāciju.

Projekta noslēguma pasākums “Ebreji Rēzeknē” notiks  2019.gada oktobra beigās Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra telpās, kurā skolēni iepazīstinās ar  izstrādātajām prezentācijām par izpētīto savās dzimtās un ebrejiem Rēzeknē, parādīs fotostāstu “Ebreju pasakas”, kā arī dalībniekiem būs iespēja iepazīt ebreju virtuvi – visus klātesošos cienās ar ebreju svētku gardumiem, kurus paši projekta dalībnieki pirms noslēguma pasākuma sagatavos kopīgi Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra skolotājas vadībā.

Ilānas Lisagoras mākslas darbi no ebreju pasaku ilustrāciju izstādes.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Goraļ”.

Bērnu atpūtas nometne ,,Lai skan!’’

No 15. jūlija līdz 26.jūlijam Rēzeknes internātpamatskolā – attīstības centrs norisinājās bērnu atpūtas nometne ,,Lai skan!’’, kuru apmeklēja  45 bērni vecumā no 6 līdz 11 gadiem.

Nometnes dalībnieki tika sadalīti četrās grupās. Katrai grupai bija savs nosaukums –,,Zemenes’’, ,,Banāni’’, ,,Āboli’’, ,,Mellenes’’. Divu nedēļu garumā nometnes profesionālie pedagogi: Anita Liepiņa,  Sandra Dreždere, Anna Poļaka,  Ineta Urtāne, Ilona Augustova veiksmīgi izmantoja visdažādākās pedagoģiskās metodes, kas sniedza iespēju bērniem radoši darboties, apmeklēt   darbnīcas, domnīcas, rotaļnodarbības pie speciālistiem u.c. aktivitātes,  saturīgi pavadīt brīvo laiku, pilnveidot prasmes un iemaņas, komunicēt savā starpā, rast jaunus draugus.

Nometnes programma bija daudz plašāka nekā sākotnēji tika paredzēta projektā. Aktivitāšu daudzveidība veicināja bērnu socializēšanās prasmju attīstību, personības izaugsmes attīstību, rosināja bērnus veselīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku, mācīja darboties komandā. Nometnes dalībnieki katru rītu uzsāka ar rīta rosmi, kurai sekoja radošās darbnīcas, sportiskās aktivitātes. Šai laikā tika īstenotas ne tikai aktivitātes skolas telpās, bet arī ekskursijas un pārgājieni, kas, savukārt, radīja bērnos pozitīvas emocijas.

Caur sajūtām bērni izzināja Latvijas dabu, skolas teritorijā iestādīja koku, apmeklēja un darbojās sajūtu telpā, kur izbaudīja dažādas gaismas, skaņas, pieskārienu, smaržas radītās sajūtas un vienkārši relaksējās. Nometnes dalībnieki apmeklēja Rāznas Nacionālo parku, Valsts robežsardzes koledžu, Kinoloģijas centru, Daugavpils zoodārzu, „GORĀ” noskatījās multfilmu, apmeklēja centru „Juniors”, „Olimpiskā’’ centra peldbaseinu, ,,Jorikā’’ noskatījās teātra izrādi, izbaudīja pozitīvas emocijas zirgu sētā ,,Untumi’’.

Radošajās darbnīcās ,,Es redzu dabu kā krāsu’’, ,,Galda spēļu laboratorija’’, ,,Smilšu un krāsu burvība’’, ,,Acis darba izbijās, rokas darba nebijās’’, ,,Kas cilvēkam sagādā prieku?’’, ,,Būt kopā, būt līdzās’’ bērniem tika dota iespēja radoši izpausties, pafantazēt, atsaukt atmiņā un nostiprināt zināšanas. Pedagogu vadībā viņi iepazinās un pielietoja dabas vides estētikas principus. Aktivitātē ,,Vai pazīsti savu pilsētu fotoattēlos?’’ bērni orientējās pilsētā, meklēja attēliem atbilstošos objektus, diskutēja par tēmu ,,Mana mīļākā dziesma?’, jautri, asprātīgi aizvadīja noslēguma pasākumu ,,Kopā jautrāk!’’.

Visas aktivitātes, radošās darbnīcas tika veltītas bērnu veselīgam dzīvesveidam: sportošanai, ķermeņa norūdīšanai, veselīgai pārtikai, augļu un dārzeņu lietošanai uzturā, pozitīvām emocijām.  Bērni varēja izmantot speciālistu: logopēda, latviešu valodas, angļu valodas, sporta un mūzikas skolotāju ieteikumus un  rekomendācijas.

Interesantas bija radošās stundas kopā ar vecākiem – ,,Skat, ko es jau protu!’’. Tajās speciālistu klātbūtnē bērni demonstrēja savas prasmes un iemaņas, bet vecāki darbojās līdzi.

            Ir patīkami, ka Rēzeknē ir atsaucīgi cilvēki, kuri spēj sniegt gan morālo, gan materiālo atbalstu. Vēlētos teikt paldies Rēzeknes pilsētas Domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam,  darba aizsardzības speciālistei Jolantai Rimšai, ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra” vadītājai  Jevgenijai Kuščai, ARPC jaunatnes lietu speciālistei  Eleonorai Ivanovai, SIA ,,Nūreņas’’ saimniecei Annai Lūzeniecei un viņas komandai, Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra direktorei Ritai Zommerei, direktora vietniekam- saimniecības pārzinim  Pēterim Bindukam, sociālajam darbiniekam Tatjanai Iļjinai.

Atsevišķs paldies sponsoriem: Igoram Lucijanovam, Ivanam Ribakovam, Kristīnei Ratkevičai- Lusai.  

Paldies, visiem labiem cilvēkiem par atbalstu un sadarbību!

Pieredze ir liela, plānu, ideju uz nākošo vasaru daudz.

Uz tikšanos nākošajā gadā!

Nometnes,,Lai skan!’’ vadītāja V.Škrjaba

Nometnes “Lai skan!’’ vadītāja V.Škrjaba

 

Dalībnieku pozitīvo emociju apkopojums:

-Rinalds: nometnē patika viss. It sevišķi baseina, Untumu apmeklēšana, sejas gleznošana. Patika skolotājas.

-Artjoms:katru dienu sajūsmā! Patika radošā stunda, kur var darboties kopā ar māmiņu. Patika Kinoloģijas centrā suņi. Interesanti bija, ka suņi kalpo cilvēkam.To viņš redzēja pirmo reizi.Patika smilšu darbnīca, parsteidza kā var nokrāsot smiltis. Pirmo reizi redzēja dzīvu zirgu tik tuvu. Sajūsmu izraisīja jāšana ar zirgu. Nākošgad obligāti grib ies uz nometni.

-Liāna:patika baseina apmeklēšana, patika braukt ekskursijās ar autobusu. Katru dienu bija jaunas aktivitātes, nekas neatkārtijās.

-Artis: patika braukt ar zirgu, apmeklēt Daugavpils zoodārzu, zīmēt ar ,,dabas materiāliem- lapiņām, pīlādžogām’’,basām kājām staigāt pa sajūtu taku.

-Patriks: pirmo reizi biju baseinā. Patika zīmēt, no krāsainā papīra uztaisīt lidmašīnas un lidināt tās.

-Arnolds:nometne patika. Iespaidi no baseina un no Robežsargu muzeja apmeklējuma.

-Amanda: vēl gribētu divas nedēļas apmeklēt nometni! Ļoti patika zirgi, visas ekskursijas, sporta aktivitātes. Nākošgad atkal gribētu būt pie Jums.

 -Evija: patika zvēru dārzs, atpūta svaigā gaisā, ļoti sajūsmoja sejiņu apgleznošana. Garšīgi baroja- ēdienu pasniedza vienreizējos lietošanas traukos, katram savu.

-Jurijs: ļoti patika Robežsargu muzejā. Radās iedvesma, ka savu dzīvi saistīšu  ar militāro jomu.

 

Vasara …

Divas dienas jūnija mēnesī Latgales reģiona pedagogi turpināja studijas „Dabas vides estētikas” kursos gleznainā atpūtas vietā „Vilnīši” Gaiduļu ezera krastā. Šajā laikā „ķērām vēju”, izjutām tā liegos glāstus, vērojām mākoņu rakstus, ieklausījāmies dabas skaņās, meklējām mazo brīnumu… Laiks paskrēja vēja spārniem. Guvām emocionālu un estētisku baudu. Paldies Aijai par kopā būšanu! Paldies „Vilnīšu” saimniekiem Ilgai un Vladislavam par sirsnīgo uzņemšanu!

 

Kursi speciālajā izglītībā

2019.gadā  no augusta līdz novembrim ir iespēja pieteikties RIAC organizētajos  pedagogu profesionālās kompetences pilnveides bezmaksas (A 8) tālākizglītības kursos speciālajā izglītībā.

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu mācību grupas:

„4 – 6 gadīgo  bērnu intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiska  izvērtēšana, procedūra un rezultātu  analīze, nodarbību un korekcijas pasākumu  metodiskais nodrošinājums. Pedagogu un atbalsta personāla  darbs ar vecākiem”.

Datums :     22.08. 2019. un  23.08.2019.

Laiks:         9.00-17.00

Vietu skaits ierobežots

Vispārizglītojošo skolu pedagogu mācību grupas:

„Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, skolas atbalsta komandas darba organizēšana, strādājot ar izglītojamajiem ar kombinētiem attīstības traucējumiem”

Datums:   22.10.2019.,   23.10.2019.,   24.10.2019.,   25.10.2019.

Laiks:    10.00-18.00

Vietu skaits ierobežots

Pieteikties kursiem pa e-pastu riac.metodika@inbox.lv (obligāti noradīt kursu nosaukumu un datumu)

Kursu norises vieta:    Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs,     F. Varslavāna ielā 5, Rēzeknē