Pārbaudes darbi

Pārbaudes darbs dabaszinībās IP21015811 6.klase

Pārbaudes darbs dabaszinībās IP21015811 7.kl Bezmugurkaulnieki

PĀRBAUDES DARBS DABASZINĪBĀS IP21015811 9.KLASE gremošanas orgānu sistēma

Pārbaudes darbs dabaszinībās IP21015811 7.klase Mugurkaulnieki – zivis

PĀRBAUDES DARBS DABASZINĪBĀS IP21015811 4.KLASE Veselīgs dzīvesveids

Pārbaudes darbs dabaszinībās IP21015811 4.klase Dabas ainavas

Pārbaudes darbs latviešu valodā IP21015811 4.klase

Pārbaudes darbs literatūrā IP21015811 6.klase