Pārbaudes darbi

Izstrādātajiem pārbaudes darbiem nav paredzēta piesaiste konkrētai vecuma grupai, jo bērnu ar speciālajām vajadzībām „pases vecums” bieži neatbilst reālajai attīstības situācijai.