Pirmsskolas izglītība

Skola2030_buklets_Pirmsskola

RPAC pirmsskolas grupu prezentācija

DIENAS REŽĪMS 2019.2020. mācību gadam Pirmsskolas grupiņās

INDIVIDUĀLĀ LAIKA PLĀNOJUMS BĒRNU FIZISKĀ UN EMOCIONĀLĀ ATTĪSTĪBĀ, VESELĪBAS VEICINĀŠANĀ

Uzdevumi pirmsskolas grupās uz 2019.-2020. m.g.

Meteņi

Februārī tika nosvinēti Meteņi. Grupas “Saulīte” bērni pārģērbušies būdeļos gāja ķekatās, dziedāja, rotaļājās, pavadīja ziemu un sagaidīja jautri pavasari. Jautrā brīža beigās saimniece uzcienāja bērnus ar pankūkām.

Grupai “Brīnumu pasaule” Meteņu jautrais brīdis tika novadīts rotaļnodarbības veidā. Bērni iepazinās ar Maslenicas svinēšanas tradīcijām, gāja tautas rotaļās, dziedāja tautas dziesmas. Pēc nodarbības saimniece uzcienāja bērnus ar pankūkām.

Valentīndiena

Pirmsskolas grupiņām 14. februārī  jautri gāja jautro brīdi “Draudzības svētki” svinot. Bērniem tika piedāvātas dažādas atrakcijas, rotaļas, dejas un pārsteiguma balvas.

Ziemassvētki un Jaungada svētki

Decembra mēneša otrajā pusē bērni nepacietīgi gaidīja Ziemassvētku brīnumus un  svētkus, kad nāks Sala vecītis un nesīs dāvanas. Pie Jaungada skaisti izrotātās eglītes grupā “Lāsītes” bērni un bērnu vecāki ar meža dzīvniekiem kopā sagaidīja svētkus “Ziemassvētku brīnumi”. Grupā “Paija” un “Laumas bērni” bērni svinēja “Peles Ziemassvētkus”. Grupai “Bitīte” notika “Jaungada ceļojums”.  Grupai “Saulīte” notika “Ziemassvētki Ziemeļpolā”, bet grupai “Brīnumu pasaule” notika “Peļu piedzīvojumi Jaunajā gadā”.

Latvijas Dzimšanas diena

17. novembrī pirmsskolas grupiņās svinīgi un atraktīvi tika nosvinēta Latvijas dzimšanas diena. Bērni ne tikai skandināja dzejoļus, dziedāja dziesmas , izdejoja tautas dejas, bet arī noskatījās video materiālus par Latvijas skaistumu, minēja mīklas un piedalījās mākslinieciskajā darbībā, darinot Latvijas kokus.

Teātru dienas

Oktobra sākumā pirmsskolas grupās iestādes darbinieki pirmsskolas grupu bērniem rādīja leļļu teātrus “Druzja poznajutsja v bede” un “Kukulītis” jaunā apdarē.

Tēvu diena

Pirmsskolā grupā “Saulīte” septembra sākumā tradicionāli tika nosvinēta tēvu diena. Pirmsskolas skolotāja Valentīna Solovjova kopā ar saviem audzēkņiem sagatavoja neatkārtojamu, interesantu pēcpusdienu bērnu tētiem. “Saules grupas indiāņu kopiena”  būvēja savu nometni. Katrs tētis “indiānis” ar savu bērnu būvēja vigvamu, piedalījās dažādās atraktīvās darbībās, indiāņu dejās un ievēlēja vienu tēvu par “Saules grupas indiāņu kopienas” vadoni. Katrs tētis no sava bērna dabūja pašgatavotu dāvaniņu.

Zinību diena

Pirmsskolas grupās Zinību diena pagāja svaigā gaisā iestādes teritorijā. Bērnus priecēja multfilmu varoņi – Maša un Lācis, Meitene Vasara. Bērniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes: kustību rotaļas, stafetes, atjautības uzdevumi, zīmēšana ar krītiņiem uz asfalta. Pēc aktivitātēm Maša uzcienāja bērnus ar saldumiem.