Izvēlne Aizvērt

Projekti

 

 

Sadarbībā ar Kaunas Pranas Daunys Center of Education Lietuvā, Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs gandrīz divu gadu garumā īstenos programmas Erasmus + projektu  KA2Bērnu ar autisko spektru mācīšanas – mācību process caur globālo lasīšanas metodi

(Projekta numurs: 2020-1-LT01-KA226-SCH-094715)

Projekta galvenais mērķis ir radīt inovatīvas metodes un mācīšanas rīkus darbam ar bērniem ar autisko spektru. Galvenās prioritātes: lasīšanas un sociālās prasmes. Projekta mērķauditorija ir arī skolotāji. Tāpēc projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts skolotājiem, izveidojot profesionālās pilnveides programmu darbam ar bērniem ar autisko spektru.

Projekta ietvaros tiks radīti dažādi digitālie rīki lasītprasmes un sociālo prasmju veicināšanai bērniem ar autisko spektru. Tiks organizētas arī apmācības skolotājiem un vecākiem

Projekta partneri: Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs (Latvija), Kauno Prano Daunio ugdymo centras, Vytauto Didziojo Universitetas  (Lietuva – koordinētājvalsts), Szkola Podstawowa nr 2 im.Jana Pawla II (Polija)

Projekta realizācija 01.03.2021.- 28.02.2023.

________________________________________________________________________________________________

 

Home | cherryValsts izglītības attīstības aģentūra » Erasmus+ » Erasmus+ » Logo

Sadarbībā ar organizāciju “Stichting Cherry International” (Nīderlande), Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs ir iesaistījusies projektāProjecting“.

Projekts ir apstiprināts, un tā īstenošana notiks 2021.gada otrajā pusē. Šis projekts ļaus gūt zināšanas par veiksmīgu projektu pieteikumu sastādīšanu, finanšu piesaisti kā arī projektu realizēšanu.

 


Noslēdzies jaunatnes iniciatīvas projekts “7 pakalnu spēle”

 

2020.gada 15.decembrī Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā tika noslēgts jaunatnes iniciatīvas projekts “7 pakalnu spēle”. Projekta darba grupā darbojās RPAC skolēnu pašpārvalde un skolas sociālais pedagogs Viktorija Kamenova.

Projekta rezultātā tapa galda spēle ar Rēzeknes pilsētas vēsturiskajiem objektiem, kuros attēloti skolas audzēkņu zīmējumi un bukleti ar zīmējumu skaidrojumu. Projekta finansējums ir dalīts: RPAC un Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”.

Skolēni sadarbībā ar klases audzinātājiem un vizuālas mākslas skolotāju K.Keišu uzzīmēja Rēzeknes pilsētas vēsturiskās vietas. RPAC skolēnu pašpārvalde apkopoja materiālu un izstrādāja galda spēles “7 pakalnu spēle” maketu.

Skolēnu atsauksmes par projektu:

Man patika ekskursijas kopā ar klases biedriem pa Rēzeknes pilsētu. Zīmējumā attēloju pašu skaistāko pakalnu pie Kovšu ezera – Masļenikovas kalnu.”

Cik skaista ir mūsu pilsēta! Patika ekskursijas pa pilsētu, īpaši atmiņā palika ,,Stādītais koku’’ mežs. Ar nepacietību gaidu galda spēli!”

“Bija grūti izvēlēties, kuru no objektiem uzzīmēt, jo visi pakalni ir skaisti. Interesanti bija klausīties par Rēzeknes pilsētas vēsturi. Mēs uzdevām daudz jautājumu, jo gribējām uzzināt vēl un vēl.  Ceru, ka vēl būs līdzīgi projekti.”

“Man patika stāsts par Rozes princesi un rozes simboliku Rēzeknes pilsētā. Bija aizraujoši meklēt Kultūras darbinieku stādītos kokus un izrēķināt, cik katram kokam ir “gadu”. Mājās stāstīju vecākiem par ekskursiju un ļoti lepojos ar saņemto balvu par pareizām atbildēm. Zīmējumā centos maksimāli līdzīgi attēlot Rēzeknes pilsētas vēsturiskos objektus. Paldies par projektu!”

Projekta mērķi un uzdevumi tika veiksmīgi īstenoti. Izveidotā galda spēle ar bukletiem tiks prezentēta un uzdāvināta Rēzeknes pilsētas skolām, kā arī projekta sadarbības partneriem – Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūrai “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” un Rēzeknes pilsētas Centrālajai bibliotēkai.

Paldies skolēniem un skolotājiem par sadarbību!

 

Noslēdzies projekts “Ebreji Rēzeknē”

Šī gada augustā biedrība “Goraļ”sadarbībā ar biedrību “Sadarbības platforma” uzsāka īstenot projektu “Ebreji Rēzeknē”, Nr.2019.LV/MTSP/06. ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Projekta mērķis bija veicināt krievu un latviešu jauniešu savstarpēju izpratni, sadarbību, kopīgi izpētot un iepazīstot ebreju vēsturi, folkloru, mākslu un tās vietu Latvijas multikulturālajā vidē. No augusta līdz pat oktobra beigām tika organizētas vairākas projekta aktivitātes iesaistot jauniešus no dažādām latviešu un krievu skolām.

Projektā bija iesaistītas 4 Rēzeknes un Rēzeknes novada skolas – Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs, Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskola,  Rēzeknes 2.vidusskola un Rēzeknes 3. vidusskola.

Projekta sākumā tika rīkoti semināri un atklāta Ilānas Lisagoras ebreju pasaku ilustrāciju izstāde Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā, kura tālāk ceļoja arī pa citām skolām.

No septembra līdz pat oktobra beigām jaunieši iesaistījās projekta īstenošanā un veica pētījumu “Rēzeknes ebreju vēsture”. Jaunieši pētīja dažādus ebreju tautības slavenus cilvēkus, meklēja ebreju saknes savās dzimtās. Jaunieši atklāja, ka ebreju tautības pārstāvji ir bijuši ļoti gudri, prasmīgi un inteliģenti cilvēki – slavenākie Rēzeknē – rakstnieks Jurijs Tiņanovs, skolotāja Rahila Ceitlina, kinorežisors Frīdrihs Ermlers, gleznotājs Arkādijs Naišlos, kas savulaik ir snieguši nenovērtējamu devumu ne tikai savai kopienai, bet visai Latvijas kultūrai.

Jau kopš 18.gadsimta beigām ebrejiem ir bijusi nozīmīga loma Rēzeknes vēsturē. Kopš pilsētas tiesību iegūšanas 1773.gadā Rēzekne bijusi daudznacionāla pilsēta. Jau18.gadsimta beigās par vienu no Rēzeknes sabiedrības stūrakmeņiem kļuva tieši ebreju tautības pārstāvji. Vairākos gadsimtos, līdz pat Otrajam pasaules karam ebreji ar savu kultūru, reliģiju un ekonomiskajām aktivitātēm bagātinājuši un attīstījuši Rēzekni, izveidojot to par vienu no savas kopienas nozīmīgākajiem centriem Latgalē. Diemžēl šobrīd Rēzeknē ebreju tautības pārstāvjus var sastapt ļoti reti, bet tomēr ir cilvēki kuri atceras ebreju tautības pārstāvjus, tādējādi ievērojami papildinot un bagātinot pilsētu ar nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu.

Projekta laikā jaunieši iepazina arī Rēzeknes un Daugavpils sinagogas, atklāja priekš sevis jaunus un interesantus faktus par šo kultūru un tradīcijām. Ekskursiju laikā tika apmeklēti arī Rēzeknes ebreju kapi, kā arī Latgales kultūrvēstures muzejs.

Jaunieši lasīja ebreju tautas pasakas, veidoja teatrālus skečus balstoties uz šīm pasakām, kā arī iesaistot profesionālu fotogrāfu, tika veidots fotoprojekts – pasaku demonstrācija izmantojot fotogrāfijas. Jauniešus šis projekts ļoti uzrunāja un viņi ar lielu interesi un motivāciju centās izprast ebreju kultūru, cilvēkus un tradīcijas.

Projekta noslēguma pasākums norisinājās Rēzeknē 2019.gada 30.oktobrī, Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā, kur jaunieši kopā ar skolotājiem no Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra, Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskolas,  Rēzeknes 2.vidusskolas un Rēzeknes 3. vidusskolas prezentēja projekta laikā veiktos pētījumus, prezentēja ebreju pasaku foto projektus un arī ļoti aizraujošus teatrālos skečus no ebreju pasaku motīviem. Pasākumā piedalījās arī klezmeru muzikanti, kuri visus priecēja ar pazīstamu un jautru ebreju tautas mūziku. Pasākuma noslēgumā jauniešiem bija iespēja nobaudīt ebreju virtuvi – visi dalībnieki tika cienāti ar ebreju svētku gardumiem.

Projekts bija lieliska iespēja jauniešiem ne tikai iepazīt ebreju kultūru, iepazīt Rēzeknes vēsturi, bet arī kopā piedalīties projektā, veicināt krievu un latviešu jauniešu savstarpēju izpratni un sadarbību.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Goraļ”.

Jaunieši piedalās izzinošā ekskursijā Daugavpils sinagogā

2019.gada 18.oktobrī jaunieši no  4 Rēzeknes un Rēzeknes novada skolām – Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs (RPAC), Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskola,  Rēzeknes 2.vidusskola un Rēzeknes 3. vidusskola, piedalījās projekta “Ebreji Rēzeknē”, Nr.2019.LV/MTSP/06 organizētajā ekskursijā uz Daugavpils sinagogu.

Projektu īsteno biedrība “Goraļ” sadarbībā ar biedrību “Sadarbības platforma”. Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds.

Jaunieši kopā ar skolotājiem izzināja Daugavpils sinagogas vēsturi, ebreju kultūru un mākslu. Daugavpils sinagoga ir ļoti sena ēka, celta 1850.gadā. Sinagogas otrajā stāvā ierīkots muzejs “Ebreji Daugavpilī un Latgalē”. Muzeja ekspozīcija stāsta par ebreju dzīvi un sadzīves tradīcijām Latgalē un Daugavpilī kopš 1935.gada.Ekspozīcija attēlo ebreju skaita izmaiņas, radu rakstus fotogrāfijās, sadzīves un kulta priekšmetus, kā arī dažādus izdevumus: žurnālus, kalendārus un grāmatas par ebreju dzīvi Daugavpilī un Latgalē. Skolu jauniešiem un skolotājiem bija lieliska iespēja iepazīties ar sinagogu un ekspozīciju, uzzinot interesantus un aizkustinošus vietējo ebreju ģimeņu stāstus, ebreju dzīves vēsturiskos aspektus, lūgšanu tradīcijas, altāra nozīmi sinagogā u.c.

Vietējā gida pavadībā jaunieši ieklausījās šajā interesantajā kultūrā, kura tomēr ar savu dzīves uztveri un skatīvumu atšķiras no citām tautībām. Jaunieši pēc muzeja apmeklējuma atzina, ka ir ieguvuši jaunu, nedzirdētu informāciju par ebrejiem, par to kultūru. Interesanti bija uzzināt, ka Latgalē ir dzīvojuši ļoti slaveni un cienījami ebreju tautības pārstāvji – ārsti, mākslinieki, u.c.

Jauniešus ļoti izbrīnīja fakts, ka ebreju grāmatas tiek lasītas otrādi no labās uz kreiso pusi un burtu rakstība šķiet ļoti sarežģīta.

Kopumā šī projekta ekskursijas, gan uz Daugavpils sinagogu, gan uz Rēzeknes zaļo sinagogu jauniešiem deva iespēju iepazīt ebreju kultūru, mākslu, tradīcijas. Daži no jauniešiem nemaz nezināja, ko tad nozīmē ebreju kultūra. Mūsdienās gan Rēzeknē, gan Daugavpilī ir palikuši pavisam nedaudz ebreju tautības pārstāvji un līdz ar to jauniešiem nav iespējas par tiem uzzināt plašāk, taču īstenojot šo projektu tas bija lielisks veids, kā jauniešus iepazīstināt ar šo kultūru Rēzeknē un Latgales reģionā.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Goraļ”.

Jaunieši piedalās ebreju vēstures diskusijā un izzinošā ekskursijā

2019.gada 18.septembrī Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā (RPAC) notika projekta “Ebreji Rēzeknē”, Nr.2019.LV/MTSP/06ebreju vēstures diskusija, ko vadīja vēstures zinātņu doktore Inese Runce. Projektu īsteno biedrība “Goraļ” sadarbībā ar biedrību “Sadarbības platforma”. Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds.

Projektā piedalās 4 Rēzeknes un Rēzeknes novada skolas un šo skolu jaunieši – Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs (RPAC), Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskola,  Rēzeknes 2.vidusskola un Rēzeknes 3. vidusskola.  Projekta mērķis ir veicināt krievu un latviešu jauniešu savstarpēju izpratni, sadarbību, kopīgi izpētot un iepazīstot ebreju vēsturi, folkloru, mākslu un tās vietu Latvijas multikulturālajā vidē.

Pasākumā piedalījās iesaistīto skolu 7-8 klases jaunieši, kuri piedalījās diskusijā un izteica savu viedokli par ebreju pasakām, ko bija lasījuši.

Skolēni stāstīja, ka ebreju pasakas viņiem likās ļoti interesantas, smieklīgas, ebrejiem ir ļoti laba humora izjūta un joki. Vēl jaunieši piebilda, ka ebreju vēsture ir ļoti sena un interesanta, jo iepriekš nebija aizdomājušies, ka arī Jēzus Kristus bija ebrejs.

Skolēni skatījās video par ielām Rēzeknē, kur kādreiz ir dzīvojuši ebreji. Vēstures zinātņu doktore Inese Runce jauniešus iepazīstināja ar Rēzeknes ebreju vēsturi un pastāstīja kur Rēzeknē ir dzīvojuši ebreji. Šobrīd pašeizējais ebreju skaits Rēzeknē nepārsniedz 50 cilvēkus, bet kādreiz Rēzeknē ir bijuši līdz pat 8 000 ebreju.

Pēc diskusijas jaunieši devās uz Rēzeknes ebreju kapiem, Rēzeknes zaļo sinagogu, kura ir vissenāka koka ēka pilsētā, un arī vienīga no 12 sinagogām, kas saglabājušies līdz mūsdienām. Rēzeknes sinagoga ir ļoti interesanta vieta jauniešiem, lai iepazītu ebreju kultūru un redzētu kā kādreiz ir dzīvojuši ebreju tautības pārstāvji Rēzeknē. Izzinošā ekskursija noslēdzās ar vizīti uz Rēzeknes novadpētniecības muzeju.

Pateicoties projektam, jauniešiem ir izveidojies priekštats par ebreju kultūru, folkloru, mākslu, ebreju tautības pārstāvjiem, to dzīvesstilu. Dažādu skolu jauniešiem ir iespēja sadarboties un mācīties vienam no otra.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Goraļ”.

Jaunieši izzinās ebreju gaitas Rēzeknē

Šī gada augustā biedrība “Goraļ” sadarbībā ar biedrību “Sadarbības platforma” uzsāka īstenot projektu “Ebreji Rēzeknē”, Nr.2019.LV/MTSP/06. Projekta mērķis ir veicināt krievu un latviešu jauniešu savstarpēju izpratni,sadarbību, kopīgi izpētot un iepazīstot ebreju vēsturi, folkloru,mākslu un tās vietu Latvijas multikulturālajā vidē.

19.augustā Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā (RIAC) notika projekta pirmā aktivitāte -seminārs par ebreju vēsturi Rēzeknē, ebrejupasakām un folkloru. Pēc semināra atklāja ebreju pasaku ilustrāciju izstādi, kurā skatāmi mākslinieces Ilānas Lisagoras mākslas darbi, kurus visi interesenti Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā (RIAC)F. Varslavāna iela 5, Rēzeknē var apskatīt līdz 19.septembrim.

Izstāde tālāk ceļos pa Rēzeknes un Rēzeknes novada skolām – Rēzeknes 2.vidusskolu, Rēzeknes 3. vidusskolu un uz Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskolu, kur mākslas darbu izstādi varēs apskatīt gan skolēni, gan vietējie iedzīvotāji un citi interesenti.

Projekta laikā notiks vairākas aktivitātes, proti – pētījums “Rēzeknes ebreju vēsture”, ekskursija un izzinošā nodarbība Daugavpilī, kā arī skolēnu ekskursija pa Rēzekni, Rēzeknes kultūrvēstures muzeju un atjaunoto Rēzeknes Zaļo sinagogu. Visu četru skolu skolēni pedagogu vadībā organizēs teatrālus skečus, attēlos ainas no ebreju pasakām. Jauniešiem būs uzdevums arī veikt pētījumu par savas dzimtas cilvēku tautībām, izzinot savas etniskās saknes un meklējot iespējamo saikni ar ebreju tautības pārstāvjiem, kā arī izpētīt Latgales ielu Rēzeknē, izvēloties kādu konkrētu ēku, kurā ir dzīvojuši agrāk ebreji, savācot informāciju par tiem.

Taps fotogrāfijas ar pasaku tēliem un attiecīgām dekorācijām. Ebreju kultūru tautas pasakas, kā arī to tēli un tajos attēlotā doma palīdzēs atrast kopīgu motīvu, veidojot fotoprojektu – filmu/prezentāciju.

Projekta noslēguma pasākums “Ebreji Rēzeknē” notiks  2019.gada oktobra beigās Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra telpās, kurā skolēni iepazīstinās ar  izstrādātajām prezentācijām par izpētīto savās dzimtās un ebrejiem Rēzeknē, parādīs fotostāstu “Ebreju pasakas”, kā arī dalībniekiem būs iespēja iepazīt ebreju virtuvi – visus klātesošos cienās ar ebreju svētku gardumiem, kurus paši projekta dalībnieki pirms noslēguma pasākuma sagatavos kopīgi Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra skolotājas vadībā.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Goraļ”.

„Esmu sajūtās un sirdī ar Latviju”

RIAC 2018.g. janvārī ir uzsācis realizēt projektu „Esmu sajūtās un sirdī ar Latviju”. Projekta kopējās izmaksas 32 660 EUR, pašu finansējums – 9 435 EUR. Paredzēts līdzfinansējums no citiem avotiem: 15 800 EUR. Jau saņemts atbalsts un līdzfinansējums 4 000 EUR apmērā no Rietumu bankas Labdarības Fonda. RTA Dizaina fakultātes studējošie un akadēmiskais personāls sniedz bezmaksas atbalstu – gatavo RIAC 3 Multisensoro telpu specifikācijas un dizaina projektu. Līdzfinansējuma u.c. veida atbalsta meklēšana ir procesā. Projekta vadītāja – RIAC direktore Rita Zommere, kontaktpersona – RIAC metodiķe Ženija Truskovska, koordinatore – RIAC metodiķe Ilona Saule. Projekta īstenošanas laiks un vieta: 2018.gada janvāris – 2018.decembris, Rēzeknes pilsētā un novadā Latgales reģionā. Vairāk par projektu skatīt šeit.

„Preventīvs sociālais darbs mūsdienās: idejas, risinājumi, praktiskā pieredze”

2018.gada martā „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai konkursā” atbalstu saņēmis projekts „Preventīvs sociālais darbs mūsdienās: idejas, risinājumi, praktiskā pieredze”. RIAC šajā projektā ir viens no sadarbības partneriem. Projekta vadītāja – docente, pētniece RTA, metodiķe RIAC Ženija Truskovska. Vairāk par projektu skatīt šeit.

„Multisensorā Latvijas karte RIAC: esmu sajūtās un sirdī ar Latviju”

RIAC jauniešu neformālā grupa „Sajūtu monstriņi” 2018.g. aprīlī ir uzsākusi realizēt Jauniešu iniciatīvu projektu „Multisensorā Latvijas karte RIAC: esmu sajūtās un sirdī ar Latviju”. Projektu atbalsta Rēzeknes pilsētas pašvaldība un koordinē Austrumlatvijas Radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs.”

Projekta īstenošanas termiņi: 09.04.2018. – 30.11.2018.

Projekta darba grupā darbojas: 7 cilvēki, ieskaitot JIG (Jauniešu iniciatīvas grupas) vadītāju – Ritvaldi Bleivi.

Projekta vadītājs: RIAC direktora vietn. metodiskajā darbā Inna Guseva (palīdz projekta pieteicējam – jauniešu iniciatīvas grupas vadītājam vadīt un īstenot projekta aktivitātes, atbild par līdzekļu izlietojumu).

Projekta konsultants: RIAC metodiķis Ženija Truskovska (konsultē projekta pieteicēju, jauniešu iniciatīvas grupu projekta rakstīšanā, atbild par projekta aktivitāšu saturisko daļu).

Vairāk par projektu skatīt šeit.

Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra jauniešu iniciatīvas grupas „Improvizatori” projekta „Saskarsmes kultūras pilnveides darbnīca (JSKPD): sociālā gleznošana un sociālās spēles” realizācija sākās 18.10.2016.

Projekta vadītājs 9. klases skolnieks Džonatans Naļimovs Projekta konsultants RI-AC metodiķe Ženija Truskovska

Šis projekts tiek īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansē Rēzeknes pilsētas dome un organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”. Vairāk par projektu skatīt šeit.

Projekta prezentācija

 

Jaunatnes iniciatīvu projekts

No 2017.16.10. līdz 22.12. Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra jauniešu iniciatīvu grupa „AMAclab” realizēja projektu “Es – pilsētā, es – profesijā, es – nākotnē”.

Projekts tiek īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansē Rēzeknes pilsētas dome, un organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”.

Projekta prezentācija

Preses relīze

2017.gada marta mēnesī RTA zinātnisko grantu konkursā tika atbalstīts un uzsākts darbs projektā Jauno zinātnieku pētījumi sociālajā jomā: rezultātu pārnese praksē, projekta vadītāja RTA docente Ž.Truskovska. RIAC šajā projektā ir sadarbības partneris. Vairāk par projektu skatīt šeit.

Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra jauniešu iniciatīvas grupas „Improvizatori” projekta „Saskarsmes kultūras pilnveides darbnīca (JSKPD): sociālā gleznošana un sociālās spēles” realizācija sākās 18.10.2016.

Projekta vadītājs 9. klases skolnieks Džonatans Naļimovs Projekta konsultants RI-AC metodiķe Ženija Truskovska

Šis projekts tiek īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansē Rēzeknes pilsētas dome un organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”. Vairāk par projektu skatīt šeit.

Projekta prezentācija