Tēmu apguve attālināto mācību laikā

Sporta skolotāja Arina Sarane. “Vingro kopā ar mani katru rītu!”

D.Maklere. Grupa Paija. Saulītei ir tāda vara. Saulīte un lietutiņš.

D.Maklere. Grupa Laumas bērni. Saulītei ir tāda vara. Puķu prieki.

Uzdevums mūzikā: Iemācies un uzdāvini māmiņai dziesmiņu!
(Izpilda: pirmsskolas skolotāja N.Golubeva, mūzikas skolotāja J.Kuzmina)

4 MAIJS

Projektu nedēļa grupā Saulīte

Baltā galdauta svētki, 4.maijs, grupas “Saulīte” receptes

A.Solovjova Rekomendācijas vecākiem attālināto mācību laikā pirmsskolas izglītības iestādē par tēmu «Pavasaris klāt!» Apakštēma «Putni atlido».

A.Solovjova REKOMENDĀCIJAS VECĀKIEM ATTĀLINĀTO MĀCĪBU LAIKĀ PIRMSSKOLAS GRUPAS 5-6 GADĪGIEM BĒRNIEM PAR TĒMU «PAVASARIS»

T.Kabale Rekomendācijas vecākiem attālināto mācību laikā pirmsskolas izglītības iestādē 2-4 gadīgiem bērniem par tēmu «Pavasaris klāt!» 1

T.Kabale Rekomendācijas vecākiem attālināto mācību laikā pirmsskolas izglītības iestādē 2-4gadīgiem bērniem par tēmu «Pavasaris klāt!» 2

N.Golubeva Didaktiskā spēle Pavasaris.Kas ir lieks?

N.Golubeva Prezentācija 5-7- gadus veciem bērniem mazākumtautību grupās. Pavasaris ir klāt!

D.Maklere Rekomendācijas vecākiem attālināto mācību laikā pirmsskolas izglītības iestādē par tēmu «Pavasaris klāt!» Apakštēma “Pavasara darbi”.

D.Maklere Pavasaris klāt. Kukaiņi

T.Kuļika Pasaku terapija

T.Kulika Attīstoša spēle «Jautra saulīte»

I.Pabērza Attīstošās metodikas pirmsskolas vecumā

I.Pabērza Valoda un pasaka pirmsskolas izglītības iestādē

I.Pabērza Ugundrošības noteikumi pirmsskolas vecuma bērniem

I.Pabērza Rokasgrāmata tikumiskajā audzināšanā

V.Solovjova Pavasaris

V.Solovjova Pavasara puķes darba lapa

V.Solovjova Pavasara puķes darba lapa

A.Bogdanova Vingrosim mājās Palīglīdzeklis bērnu vecākiem.

V.Solovjova Mēbeles

V.Solovjova Apģērbs

D.Maklere Sensorās kastes

V.Solovjova Ciparu spēles 1-5

V.Solovjova Transportlīdzekļi 

V.Solovjova Ciparu spēles 1-5

N.Oparina-Valaine Attīstošie uzdevumi bērniem

N.Nikonova.Pavasaris klāt. Putni

N.Nikonova. Kukainīši

E.Kopeika, G.Snicareva SAULĪTEI IR TĀDA VARA