Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no no 2020. gada 6. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī;
 • matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 26. februārī.

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa notiek 2020. gada 3. martā.

 

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

Diagnosticējošie darbi notiek:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no no 2020. gada 6. janvāra līdz 18. februārim, rakstu daļa – 19. februārī;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 18. februārim, rakstu daļa – 19. februārī;
 • matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 27. februārī;
 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2020. gada 25. februārī
 • dabaszinībās (rakstiski) – 2020. gada 5. martā.

 

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

Eksāmeni notiek:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa – 2020. gada 20. maijā, mutvārdu daļa – 20. un 21. maijā;
 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) – rakstu daļa – 2020. gada 20. maijā, mutvārdu daļa – 20. un 21. maijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2020. gada 27. maijā, mutvārdu daļa – 27. un 28. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 2. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa – 2020. gada 4. jūnijā, mutvārdu daļa – 4. un 5. jūnijā;
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) – 2020. gada 9. jūnijā.

 

Kā sagatavoties eksāmeniem ar www.uzdevumi.lv

 Tuvojoties eksāmenu laikam, skolēni arvien biežāk sāk uztraukties – kā labāk sagatavoties, ar ko sākt, kā visefektīvāk pārbaudīt un uzlabot savas zināšanas? Lai atvieglotu satraucošo posmu līdz pārbaudījumu dienai, Uzdevumi.lv piedāvā ieteikumus, kā skolēniem izmantot portālu un tā sniegtās iespējas pirms eksāmeniem.

Seko līdzi eksāmenu grafikam

Gatavošanos eksāmeniem jāuzsāk laicīgi un pakāpeniski, tāpēc ir svarīgi būt informētam par datumiem, kuros eksāmeni plānoti. Lai palīdzētu nepalaist garām svarīgos pārbaudījumus, esam izveidojuši īpašu grafiku, kurā 9. un 12. klašu skolēni var pārskatāmi redzēt gan eksāmenu datumus, gan ērti piekļūt treniņuzdevumiem: Atvērt eksāmenu grafiku

Risini eksāmenu treniņuzdevumus

Bieži satraukuma iemesls ir neziņa, ko īsti gaidīt no eksāmeniem un kam būt gatavam.  Uzdevumi.lv piedāvā skolēniem iespēju izmēģināt un risināt iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumus, kas papildināti ar dažādām variācijām, kā arī pareizo atbilžu skaidrojumiem, kas ļaus padziļināti nostiprināt savas zināšanas. Eksāmenu treniņuzdevumi pieejami tādos priekšmetos kā latviešu valoda, matemātika, angļu valoda un vēsture.

Atkārto mācību tēmas

Atkārtošana – zināšanu māte, tieši tāpēc papildus treniņam pirms eksāmeniem noteikti noderēs atkārtot arī dažādas mācību tēmas, kas skolā apgūtas gadu gaitā. Vienkopus tēmas dažādos mācību priekšmetos vari apskatīt Uzdevumi.lv sadaļā “Virtuālā skola”.

Informācijai: Eksāmenu treniņuzdevumi un uzdevumu skaidrojumi portālā ir pieejami lietotājiem ar aktīvu PROF pakalpojumu. Savukārt tēmas latviešu valodā, matemātikā un citos skolas mācību priekšmetos 1.-12. klasei ir pieejamas bez maksas.

Vēlam veiksmi un ticam, ka jums viss izdosies!