Noderīgas internetvietnes mācību procesa organizēšanai

Valodu joma

http://valoda.ailab.lv/  – latviešu valodas apguve no 1.-12.klase

https://lasamkoks.lv/tini/lat – digitālā bibliotēka 4 dažādām vecuma grupām,  grāmatas lasīšanai, apraksti par bērnu literatūru, tās autoriem un ilustratoriem, kā arī  animācijas filmiņas

http://lfk.lv/e-resursi latviešu folkloras krātuve

https://las.am/lv  – bezmaksas grāmatas latviešu valodā 

www.filmas.lv   – latviešu animācijas, mākslas un dokumentālo filmu katalogs

www.tezaurs.lv  – e-vārdnīca

www.pasakas.net  – audio pasakas, spēles, animācijas filmas, krāsojamās lapas un materiāli latviešu valodā 

http://gramatas.lndb.lv/ – iespējams lasīt ap 10 000 komerciālajā apritē neesošu grāmatu no 16. gs. līdz 21. gs. sākumam

https://lnb.lv/lv/periodikalv-briva-piekluve-lidz-14-aprilim –   apkopotas vairāk nekā 1400 laikrakstu un žurnālu digitālās versijas no 1748. gada līdz mūsdienām

https://maciunmacies.valoda.lv/ bilingvāli, noderīgas saites latviešu valodas apguvei

http://www.sazinastilts.lv/language-learning/texts/  – latviešu valodas apguve – vārdnīca, valodu portfelis, audiomateriāli, teksti u.c. materiāli

http://daug16vsk.lv/macibu-materiali/ – sākumskolas balsta konspekti latviešu valodas kvalitatīvai apguvei izglītības iestādēs, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmu 

http://www.softschools.comuzdevumi, spēlēs, darba lapas visos mācību priekšmetos no pirmskolas līdz vidusskolai. (angļu valodā) 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/?_ga=1.81567703.1592752093.1475668105  – angļu valodas apguves uzdevumi

http://spinandspell.com/  – angļu valodas apguves uzdevumi

https://eu.ixl.com/promo?partner=google&campaign=1627&adGroup=Smart+List&gclid=CJqp9MjQw88CFcr7cgodF_sENAangļu valodas apguves uzdevumi

https://www.yumpu.com/it/document/view/20467795/sizetiski-e – sižetiskie attēli angļu valodā

Mākslas joma 

http://www.lnmm.lv/lv/macies_un_piedalies/lnmm/gimenem_un_berniem/3639brinumzemes-majas – apskatāma mākslinieka Ērika Apaļā personālizstāde „Ģimene”; šobrīd muzejs uz laiku ir apmeklētājiem slēgts, muzejs sagatavojis uzdevumus pirmsskolas un skolas vecuma bērniem (darba lapas iespējams atrast saitē), tā iepazīstinot ar izstādi attālināti 

https://homesthetics.net/ -Vietne, kurā gūt idejas un ierosmes rokdarbu veidošanā

http://www.lnmm.lv/lv/noteikumi/_paliecmajas – Latvijas Nacionālā mākslas muzeja piedāvātās iespējas iepazīt mākslu digitāli 

https://dirtydealteatro.lv/izrades-instrukcijas/ –  kāds no Dirty Deal Teatro dramaturgiem sagatavos savu “Izrādi-instrukciju”, kuras pamatā būs norādījumi, lai izrādi varētu piedzīvot, atrodoties mājās vai citā atbildīgā un drošā vietā un veidā

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqGd1Ctp1l4JKgzCcOqxoh9Af8NpBbOHt – Rīgas cirka skola publiskojusi pirmās publiski pieejamās žonglēšanas nodarbības, kuras vada treneris Dmitrijs Pudovs

Dažādu jomu mācību satura platformas

https://emuzejs.lnvm.lv/ – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijās izvietotās digitālās aplikācijās, kas klātienē nav pieejamas

http://latvijasgadsimts.graftik.lv/ – 68 Latvijas muzeju kopizstāde valsts simtgadei tapusi kā hronoloģisks stāsts par Latvijas idejas nozīmi latviešu nācijas un sabiedrības dzīvē, iekļaujot dažādo laikmetu politiskos kontekstus, katra laikposma kultūras, sabiedrisko vai saimniecisko dzīvi raksturojošus priekšmetus un cilvēku dzīvesstāstus  

https://enciklopedija.lv/ – Nacionālā enciklopēdija aptver visas jomas; vairāk nekā 1700 šķirkļus papildina fotogrāfijas, tabulas, grafiki, kartes, audio un video ieraksti, hipersaites un norādes uz saistītiem resursiem, literatūras avotu saraksti

www.soma.lv – mācību materiālus- e-grāmatas, video grāmatas, viedgrāmata, darba lapas

www.letonika.lv  – e-mācību materiāls visos mācību priekšmetos, testi, DL,  vārdnīcas

www.maconis.zvaigzne.lv  – “Zvaigzne ABC” mācību materiāli

https://www.cirkulis.lv/vecakiem/ – Mācību materiāli pirmsskolai, sākumskolai, pamatskolai, spēles rakstītprasmei un lasītprasmei, matemātiskās darbības, puzzles, zimējumi, krāsojamās lapas, vārdu juceklis – krustvārdu mīklas, idejas mājturībā un tehnoloģijās u.c.

www.tavaklase.lv  – 20 minūšu gari audiovizuāli mācību stundu materiāli

www.bernistaba.lsm.lv   – interaktīvas spēles pirmsskolas un sākumskolas bērniem

www.jurjans.lv/kaste/galvena.htm – burtu mācīšanās ar attēlu palīdzību

www.kidi.lv  – burtu apguve, vārdu veidošana un mīklas, krāsu mācīšanās un pasaka ar uzdevumiem, cipari un skaitīšana, viss materiāls pieejams kopā ar audio instruktāžu

www.uzdevumi.lv – mācību materiāli, uzdevu, paškontroles testi un pārbaudes darbi tiešsaitē

www.miksike.lv – materiāli dažādu mācību priekšmetu apguvei 

https://majmacibasresursi.wordpress.com/?fbclid=IwAR3bFnbPHWlLXs-vZxyMceX8ZJ-7Ow4beERX7II5m-fsaxFPqXOEANr5hLA  – dažādi mācību resursi, dažādos mācību priekšmetos

https://macities.digitalaiscentrs.lv/ -Ventspils digitālā centra materiālu apkopojums dažādiem vecumposmiem, dažādos mācību priekšmetos 

http://interactivesites.weebly.com/ – interaktīvi uzdevumi dažādiem mācību priekšmetiem (angļu valodā) var noderēt kā paraugs darba lapu veidošanai, kā arī interaktīvās spēles

https://smartboard.lv/macibu-materiali/ – dažādi mācību materiāli, interaktīvie testi dažādos mācību priekšmetos

https://www.zvaigzne.lv/lv/grupas/pedagogiem/bezmaksas_lejupieladejamie_materiali_pedagogiem/ – bezmaksas lejupielādējamie materiāli pedagogiem (skolotāja grāmatas, informātikas un vēstures uzdevumu sagataves).

Dabaszinību joma

www.fizmix.lv  – fizikas uzdevumi pamatskolā un vidusskolā

https://www.pedagogiem.lv/lv/noderigi/dabaszinibas – interaktīvi mācību materiāli

( darbalapas, prezentācijas, testi u.c.), spēles dabaszinību/matemātikas apguvei

https://www.siic.lu.lv/skolam/materiali/-atbalsta materiāli pedagogiem 7.-9.kl.matemātikā, bioloģijā, fizikā, ķīmijā, mācību filmas

https://www.thatquiz.org/  – matemātikas uzdevumi, vārdnīcas, ģeogrāfijas uzdevumi

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

https://www.mk.gov.lv/lv/atmini_vesturi –  iespējams  noskaidrot savu vēstures zināšanu līmeni un pēc tam to mērķtiecīgi uzlabot

www.iepazistisatversmi.lv – testā „Iepazīsti Satversmi” iespējams pārbaudīt zināšanas par Latvijas Republikas Satversmi, tās būtību, rašanos un attīstības gaitu. 

https://lv100.lv/jaunumi/izzini-4maijs30/ – dažādi izziņas avoti, kas vēsta par Latvijas neatkarības atjaunošanas laiku (video materiāli, zināšanu pārbaudes tests un dažādas noderīgas saites var būt papildinājums mācību procesam vēstures apguvei) 

http://www.tukumamuzejs.lv/lv/durbes-pils/?view=Pal%C4%ABgmateri%C4%81li-v%C4%93stures-skolot%C4%81jiem-par-1905.-gada-notikumiem – darba lapas skolēniem ar uzdevumiem par 1905. gada notikumiem 

http://www.vsb.lv/jaunumi/attalinati_sirdsapzinas-ugunskurs – materiāli, kas noderīgi, attālināti mācoties vēsturi, sevišķi Latvijas 20. gadsimta vēsturi vai citas saistītas mācību satura jomas

https://europa.eu/learning-corner/home_lv – spēles, konkursi un uzdevumu grāmatas, kas palīdzēs aizraujošā veidā iepazīt Eiropas Savienību, mācību materiāli visām vecuma grupām

http://piensaugliskolai.lv/lv/skolotajiem/materiali-pedagogiem/-metodiskie materiāli pedagogiem, materiāli vecākiem, bērniem par veselīgu uzturu, veselīgiem ēšanas paradumiem, bioloģisko pārtiku, pārtikas produktu izšķērdēšanu, testi u.c.

http://www.drosadiena.lv/  – atjautīgas spēles par ugunsdrošību un civilo aizsardzību

Speciālā izglītība

 www.visc.gov.lv/specizglitiba/metmat.shtml metodiskie materiāli – darbam ar izglītojamiem, kuriem ir autisms, metodiskais materiāls pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības traucējumi u.c.

http://specialaispedagogs.lv/?page_id=61 – Latvijas Speciālo pedagogu asociācijas sagatavotie metodiskie materiāli

Metodiskais darbs

www.modelesana.wordpress.comportfolio mācību stundu modelēšanā

https://learningapps.org  – mācību uzdevumu veidošanas platforma

https://www.youtube.com/watch?v=BCRT8BuVUhQ&feature=youtu.be   – video, kā izmantot vietni uzdevumiem.lv mācībām attālināti, veidot pašiem savus uzdevumus.

https://www.mentimeter.com/ – interaktīvo prezentāciju veidošana

https://www.youtube.com/watch?v=xW6i7OK3is0&t=1188s+padlet+pam%C4%81c%C4%ABba+latv.v. – darbs ar vietni PADLET