Izvēlne Aizvērt

Projekta aktivitātes

             Uzņemam projekta partnerus no Itālijas

Šonedēļ, no 12.-16.februārim uzņemam ciemiņus no Itālijas, kas ir mūsu sadarbības partneri un arī koordinatori Erasmus+ projektam “Beyond Borders-Towards Inclusion”. Kopā ar itāļu kolēģiem no Il Cavaliere Blu Cooperativa Sociale, projekta ietvaros ir īstenotas gan apmācības, darba vērošanas prakses, gan izstrādāts metodiskais mācību līdzeklis par dabas elementu izmantošanu darbā ar izglītojamajiem ar attīstības traucējumiem. Gada garumā esam strādājuši, lai pilnveidotu ne tikai savu organizāciju profesionālo kapacitāti, bet arī radītu paliekošus materiālus skolotājiem un atbalsta personālam.

          Darba vērošanas prakse pie projekta partneriem Itālijā

Programmas Erasmus+ projekta “Beyond Borders, Towards Inclusion” (2023-3-IT03-KA210-YOU-000093084) ietvaros Rēzeknes pamatskolas -attīstības skolotāja Anna Poļaka iegūst pieredzi darba vērošanas praksē no itāļu kolēģiem Rubens centrā ( Castellazzo Bormida, Itālija).

Pieredze tiek gūta, vērojot nodarbības ar jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem, gan, kā tiek veikti dažādi ikdienas darbi, gan vērojot terapijas norisi. Ārpus centra, vakaros skolotāja vēro Alesandrijas aktīvistu darbību: RunChallenge, kas popularizē aktīvu dzīves veidu vai Yggdra Aula Studio- jauniešu grupa, kas aktīvi palīdz studentiem, dažādu grupu cilvēkiem iekļauties sabiedrībā. Bija iespēja vērot arī, kā top īsta radio programma ar jauniešiem un populāriem itāļu cilvēkiem.

                                   Top mācību materiāls!

Programmas Erasmus+ projekta “Beyond Borders, Towards Inclusion” ietvaros RPAC metodiskais centrs kopā ar partneriem no Itālijas – Il Cavaliere Blu Cooperativa Sociale ir izstrādājuši materiālu skolotājiem un citiem izglītības darbiniekiem, kas strādā ar skolēniem, kuriem ir speciālās vajadzības. Pavisam drīz šis materiāls būs pieejams latviešu valodā ikvienam interesentam. Sekojiet mums līdzi!

Vadām apmācības tiešsaistē un ciemojamies pie projekta partneriem Itālijā

No 24.-25.jūlijam RPAC projekta komanda – Ilona Saule un Aļona Viļuma vadīja apmācības 5 dalībniekiem no Itālijas. Mācību galvenās tēmas pirmajā dienā bija: iepazīstināt ar speciālās izglītības sistēmu Latvijā – tās labās prakses piemēriem un izaicinājumiem. Tāpat tika atspoguļots mūsu darbs skolā. Otrā diena tika veltīta dabas vides estētikas metodoloģijas prezentēšanai. 

Savukārt no 27.-28.jūlijam mācības turpinājās klātienē – Il Caveliere Blue organizācijā Itālijā. Te Ilona un Aļona uzsvaru lika uz praktisku darbošanos, piedāvājot itāļu kolēģiem daudz un dažādas aktivitātes, kas saistās ar darbošanos ārpus telpām un dabas vides estētiku. 

  29.06. – 30.06. 2023. – ciemojamies Il Cavaliere Blu un Rubens centrā Itālijā

RPAC direktores vietniece metodiskajā darbā Ilona Saule un izglītības metodiķe Aļona Viļuma devās mācību vizītē pie projekta partneriem Itālijā. 

  25.05.2023. – piedalāmies starptautiskajās apmācībās

Projekta “Beyond Borders, Towards Inclusion” ietvaros notika pirmās starptautiskās apmācības, kas sastāv no divām daļām – tiešsaistē un klātienē. Apmācību mērķis ir dalīties ar labās prakses piemēriem – mācību metodēm. Apmācībās piedalījās 5 RPAC skolotāji un izglītības metodiķi, bet tās vadīja projekta koordinatore Chiara Campi Ciamp (Il Cavaliere Blu – Itālija). Jau nākamnedēļ visi dalībnieki tiksies klātienē šeit – RPAC.

              18.05.2023. – pirmā organizatoriskā tikšanās

Kopā ar partneriem no Itālijas esam uzsākuši projekta “Beyond Borders, Towards Inclusion” īstenošanu! Pirmajā sanāksmē, kas šoreiz notika tiešsaistē, tika prezentētas abas organizācijas, izvēlēts projekta logo, izskatīta dokumentācija, kā arī izlemts par nākamajiem darbiem! Sekojiet līdzi projekta aktivitātēm šeit, vai arī mūsu skolas “Facebook” lapā: https://www.facebook.com/RPACentrs