Izvēlne Aizvērt

Apmācību projekti

AS «Latvijas valsts meži» Sociālās palīdzības programmas ietvaros, ko administrē Fonds Ziedot.lv, Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrība (RPLB) un Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs (RPAC) īsteno projektu

„Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrības biedru, Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra darbinieku apmācība  darbam ar bērniem ar speciālajām vajadzībām, apgūstot Barboleta attīstošo metodi”.

Projekta mērķis ir atbalstīt bērnus  ar attīstības, uzvedības un emocionāla rakstura grūtībām, lai veicinātu viņu pilnvērtīgu attīstību, nodrošinot izaugsmes iespējas nākotnē. Projekta ietvaros aprīlī tiek organizētas apmācības “Barboletas attīstošā metode – efektīvs līdzeklis darbam ar bērniem ar speciālajām vajadzībām”. Bērniem, kas darbojas ar Barboleta  līdzsvara platformu,  tiek paaugstināts uzmanības koncentrēšanas līmenis, emocionāla iesaiste mācību procesā, paaugstinās interese un samazinās stresa līmenis.

Sertificētas treneres Ilonas Saules profesionālajā vadībā Barboleta metodi apguva divdesmit RPAC sākumskolas un pirmsskolas skolotāji, psihologi, sociālais pedagogs un logopēdi. Topošie Barboleta speciālisti guva gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskas iemaņas darbam ar metodi. Apmācību laikā dalībnieki izstrādāja savus pirmos metodiskos materiālus nodarbībām ar Barboleta  līdzsvara platformu. Uzdevumi tiek aprobēti – dalībnieki ne tikai veic izvērtējumu padarītajam, bet arī sniedz savstarpēju atgriezenisko saiti.

Apmācību būtība ir praktiska darbība.