Izvēlne Aizvērt

No vēstures lappusēm

 

Pirmā kurlmēmo bērnu skola Laizānu mājā 1923.g.

 

 

 

Kurlmēmo bērnu skolas ēka Maltā 1944-1950

 

 

 

 

Kurlmēmo bērnu skolas ēka Feimaņos 1950-1956

 

 

 

Skolas ēka 1956. gadā celta kā internātskola nedzirdīgiem bērniem. No 1980. gada tā darbojas kā speciālā skola bērniem ar smagiem valodas traucējumiem

 

Atbalsts pārtikas iegādē Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra audzēkņiem – Rēzekne – pilsēta Latgales sirdīNo 2016.gada 6.jūlija skolai piešķirts speciālās izglītības attīstības centra statuss, kura uzdevums ir nodrošināt bērniem ar speciālajām vajadzībām, kā arī viņu vecākiem un pedagogiem vienādas iespējas saņemt konsultatīvu un metodisku atbalstu speciālās izglītības jautājumos, neatkarīgi no bērna izglītības ieguves vietas.