Izvēlne Aizvērt

Speciālisti

 

Pamatojoties uz 2016.gada 29.marta MK noteikumiem Nr.187, un balstoties uz iekļaujošās izglītības pamatnostādnēm, Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra metodiskais centrs bez maksas piedāvā konsultācijas skolēniem un vecākiem, kā arī metodisku un pedagoģisku palīdzību skolotājiem kvalitatīvas speciālās izglītības nodrošināšanai:

 • Logopēdisko diagnostisku un konsultācijas.
 • Speciālā pedagoga izpēti un konsultācijas.
 • Sertificēta psihologa diagnostiku un konsultācijas.
 • Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu pārbaudi.
 • Konsultācijas dokumentu sagatavošanai pedagoģiski medicīniskajai komisijai, lai precizētu bērna izglītības programmu.
 • Konsultācijas pedagogiem, atbalsta personāla speciālistiem, institūciju darbiniekiem par speciālās izglītības jautājumiem.
 • Konsultācijas izglītojamo ar speciālām vajadzībām vecākiem.
 • Izglītojošus pasākumus (kursus, seminārus, praktikumus u.c.) par speciālās pedagoģijas jautājumiem (pēc pieprasījuma).
 • Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi.
 • Mācību sasniegumu novērtēšanas testēšana pēc “Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu testa (LMST II)”.

 

Clipart Email Icon | Free Images at Clker.com - vector clip art online, royalty free & public domainPieteikšanās konsultācijām:

 1. e-pasts: riac.metodika@inbox.lv
 2. Telefons: 27312184