Izvēlne Aizvērt

Metodiskais darbs


 

 

 

2020./2021. mācību gada
skolas metodiskā darba virzieni

METODISKĀ DARBA TĒMA:

Uz skolēna mācīšanos virzīta efektīva stunda / nodarbība / rotaļnodarbība.

 

Mērķis – skolotāju sadarbības rezultātā mūsdienīgas, uz katra izglītojamā mācību sasniegumu izaugsmes virzītas mācību stundas veidošana un izvērtēšana, profesionāli izmantojot metodes un darba formas.

 

Uzdevumi
1. Akcentēt uz skolēna vērstas efektīvas mācīšanās pazīmes , izvēloties dažādas mācību organizācijas formas.
2. Plānot mūsdienīgu mācību stundu uz     skolēnam sasniedzamo rezultātu un atgriezenisko saiti par sasniegto.
3. Veicināt skolotāju savstarpējās sadarbības iespēju mācību procesa plānošanai un izvērtēšanai.

Metodiskās jomas,  koordinatori:

  • Pirmsskolas metodiskā  joma – Ilona Pabērza
  • Sākumskolas metodiskās  jomas – Ilona Augustova
  • Dabaszinību  un tehnoloģiju metodiskā joma – Anna Kudure
  • Humanitārās, pilsoniskās un kultūrizglītības metodiskā joma –
    Anna Sidarāne
  • IP 21015811 / 21015821 metodiskā  joma – Aļona Viļuma
  • IP 21015911 / 21015921 metodiskā joma – Biruta Ribakova
  • Internāta skolotāju, veselības un fiziskās aktivitātes metodiskā joma –Anita Liepiņa

 

metodiskās-padomes-darba-plāns

Plānotie-pasākumi-RPAC-izglītojamajiem-un-pedagogiem