Izvēlne Aizvērt

Metodiskais darbs

 


2021./2022. mācību gada
skolas metodiskā darba virzieni

METODISKĀ DARBA TĒMA: Skolēns, kas vada savu mācīšanos un sarunājas par to.

Skolas mācību gada darba mērķis – nodrošināt kvalitatīvu izglītības programmu īstenošanu, un kompetenču pieejā balstītu izglītības satura realizēšanu, efektivizējot mācīšanas un mācīšanās pamatiezīmes.

Uzdevumi

1. Pilnveidot efektīvas mācīšanas un mācīšanās modeli, balstoties uz jēdzieniem “daudzveidība” un “var izdarīt”.
2. Nodrošināt sistemātiskas izglītošanas, korekcijas un atbalsta procesus, dodot iespēju izglītojamajiem gūt labus sasniegumus vispārējā attīstībā, palielinot iekļaušanos sabiedrībā.

3. Veicināt sadarbību  starp pedagogiem, izglītojot pedagogus darba vidē jaunā mācību satura un pieejas īstenošanai.

Metodiskās jomas,  koordinatori:

  • Pirmsskolas metodiskā  joma – Ilona Pabērza
  • Sākumskolas metodiskās  jomas – Ilona Augustova
  • Dabaszinību  un tehnoloģiju metodiskā joma – Anna Kudure
  • Humanitārās, pilsoniskās un kultūrizglītības metodiskā joma –
    Anna Sidarāne
  • IP 21015811 / 21015821 metodiskā  joma – Dace Kindzule
  • IP 21015911 / 21015921 metodiskā joma – Biruta Ribakova
  • Internāta skolotāju, veselības un fiziskās aktivitātes metodiskā joma –Anita Liepiņa

Plānotie-pasākumi-RPAC-izglītojamajiem-un-pedagogiem

METODISKĀS PADOMES DARBA PLĀNS 2021./2022.mācību gads