Izvēlne Aizvērt

Metodiskie materiāli mācību darbam

right on...be positive...it takes awhile to stay positive in this negative  world but if its one thing we DO ha… | Flat stomach, Flat stomach  inspiration, PositivitySaskaņā ar Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra speciālistu nolūkiem metodisko materiālu sistēmas efektīva izmantošana rada iespējas nodrošināt interaktīvu mācību procesu, kurā izglītojamais aktīvi iesaistās, apgūst dialoga formas, attīsta komunikācijas un starppersonu mijiedarbības prasmes, tādējādi tiek paaugstināta iespēja veiksmīgāk socializēties sabiedrībā.