Izvēlne Aizvērt

Attīstības centrs

 Skolas pedagogu un speciālistu nepārtraukta izglītošanās rada iespēju mācību procesu organizēt mūsdienīgi un  izmantot inovatīvās mācību metodes un paņēmienus. Ar savu labās prakses pieredzi labprāt dalāmies ar visa Latgales reģiona skolotājiem, atbalsta komandas speciālistiem un citiem interesentiem.

Esam atbalsts ikvienam – bērnam, vecākam, pedagogam, atbalsta komandas kolēģim.