Izvēlne Aizvērt

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

ESF projekts

Projekti

 

Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra skolēni iepazīst konditora profesiju

 Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra 2.-7. un 9. klašu skolēniem 29.janvārī tika piedāvāta praktiska un izglītojoša nodarbība, kur saņēma  informāciju par vienas no “saldākajām” un “garšīgākajām” profesijām kā konditors, noskaidroja darba tirgus tendences dotajā jomā.

Nodarbības praktiskajā daļā skolēniem bija iespēja vērot un pastāvīgi darboties praktiski –vēroja konditora darbošanos ar smilšu mīklu veidojot smilšu groziņus, vēlāk pastāvīgi pildīja gatavos groziņus ar krēmu, dekorēja ar augļiem un citiem  kūku un tortu apdares un rotāšanas pusfabrikātiem.

Nodarbībā skolēniem tika uzsvērts, ka konditoram  jāpiemīt tādām īpašībām kā pacietībai, radošumam un kreativitātei, lai varētu veidot skaisti noformētu gatavo konditorejasizstrādājumu.

Rēzeknes sākumskola izsaka pateicību uzņēmumam SIA “LaPizza”, uzņēmuma profesionāļiemun Ilonai Filipenokai par piedāvāto aktivitāti.

Nodarbības tika īstenotas projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Sagatavoja: Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra  pedagogs karjeras konsultants Karolīna Vanaga

 

Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra 4.-7.klašu skolēni iepazīst datordizainera profesiju

Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra 4.-7.klašu skolēniem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika piedāvāta izglītojoša nodarbība par datordizainu un datordizaineraprofesiju, kasacīmredzami  ir aktuāla mūsdienu darba tirgū.

Nodarbībāskolēniem uzņēmuma SIA “Zeize” pārstāvji sniedza informāciju par minētās jomas speciālistu darba specifiku, vēroja klātienē darba paraugdemonstrējumu.

Savukārt, nodarbības praktiskajā daļā skolēni veica poligrāfijas produkta  izveidi – personalizēto apsveikuma kartīti, vēroja kā noris krūzītes apdruka, un pielietoja nepieciešamo tehniku.

Izglītojamie noskaidroja, ka vizuālā māksla un informātika ir tieši saistītas ar datordizainaprofesionālo jomu, turklāt nepieciešamība nepārtraukti apgūt jaunas zināšanas un tehnoloģijas ir neatņemama datordizainera darba sastāvdaļa, turklāt datordizaineram ir jāprot veidot saskarsmi ar dažādiem klientiem, jāpielāgojas dažādām prasībām , jārealizē māksliniecisko ideju izmantojot datortehniku utt.

Rēzeknes pamatskola-attīstības centra izsaka pateicību A.Filipenokam un uzņēmumā SIA “ZEIZE” strādājošiem speciālistiem par iespēju Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra skolēniem iepazīt jaunu profesiju.

Sagatavoja: Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra pedagogs karjeras konsultants Karolīna Vanaga

 

Kinologs Valdis Bikovskis stāsta par savu profesiju Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra skolēniem

 Karjeras nedēļas 2019 ietvaros 16.oktobrī  Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā atkārtoti viesojās kinologs V.Bikovskis ar savu četrkājaino kolēģi un dalījās ar C un B līmeņa audzēkņiemar sava amata noslēpumiem, sniedza daudzveidīgu sava darba demonstrācijas, piem., aizliegto vielu meklēšanu, dažādu komandu izpildi, aizsardzību un uzbrukumu.

Skolēni noskaidroja, ka suņa apmācība ir jāsāk iespējami agrāk un ka ir daudzveidīgas metodes un nodrošinājums, kuru profesionāļi izmanto šajā procesā, piem., klikers, kas palīdz sasaistīt vēlamo uzvedību ar apstiprinājumu, dažādas speciālas rotaļlietas, turklāt ir nepieciešamas zināšanas dzīvnieku psiholoģijā un arī pašam ir jābūt sportiski sagatavotam.

Nodarbībā tika uzsvērts, ka galvenā īpašība šajā profesijā ir pacietība, sava veida mīlestība pret dzīvniekiem – suņiem, kā arī spēja nodalīt darbu no ikdienas sadzīves strādājot un  veicot darba pienākumus kopā ar suni.

Nodarbības tika īstenotas projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

SagatavojaRēzeknes pamatskolas-attīstības centra  pedagogs karjeras konsultants Karolīna Vanaga

 

Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra 2.,3.,4. kl. izglītojamie apmeklē uzņēmumu SIA “Rēzeknes satiksme”

Uzņēmums SIA “Rēzeknes satiksme” ir pilsētā pazīstams, novērtēts uzņēmums, kas nodrošina Rēzeknē sabiedriskā transporta kustību. ES projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros sadarbība ar minēto uzņēmumu norisinās jau otro mācību gadu, tāpēc šī gada 10.aprīlī mācību eksursijā devās Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra 2.a,3.a, 3.-4.B klašu izglītojamie.

Nodarbības un mācību ekskursijas mērķis bija iepazīties ar autobusu parkā strādājošiem profesiju pārstāvjiem, kuri nodrošina sabiedrisko transportu pilsētā, darba ikdienu, nepieciešamām iemaņām un darba apstākļiem.

Skolēni iepazina pat 7 dažādu profesiju pārstāvju darbu – metinātāja, automehāniķa, autoatslēdznieka, dispečera, autobusa vadītāja, biļešu kontroliera, grāmatveža,  u.c. speciālistu darbu un vēroja metināšanas, riepu spiediena pārbaudes paraugdemonstrējumu, izbaudīja SIA “Rēzeknes satiksme” organizētu izbraucienu pa pilsētu, kura laikā norisinājās biļešu pārbaude, un pat uzzināja, kā noris uzņēmuma šoferu kontrole uz alkohola klātbūtni asinīs, bet nodarbības noslēgumā  erudītākie klausītāji saņēma balvas par atbildēm uzņēmuma darbinieku organizētajā viktorīnā.

Karolīna Vogina, 

Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra pedagogs karjeras konsultants 

 

Kinologs Valdis Bikovskis stāsta par savu profesiju Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra izglītojamajiem

3.aprīlī Rēzeknes internātpamatskolā – attīstības centrā viesojās neparasti viesi – kinologs V.Bikovskis ar savu četrkājaino kolēģi un dalījās ar 7.,8.,9.klašu skolēniem par sava amata noslēpumiem, sniedza daudzpusīgu informāciju par sava darba specifiku – nepieciešamību sadzīvot ar kolēģi, kas ir dzīvnieks ar savām vajadzībām un instinktiem, prasībām un personību.

Skolēni noskaidroja, ka suņa apmācība ir ilgstoša un reizēm nogurdinoša, ka ir daudzveidīgas metodes un nodrošinājums, kuru profesionāļi izmanto šajā procesā, piem., klikers, kas palīdz sasaistīt vēlamo uzvedību ar apstiprinājumu, dažādas speciālas rotaļlietas, turklāt ir nepieciešamas zināšanas dzīvnieku psiholoģijā un arī pašam ir jābūt sportiski sagatavotam.

Nodarbībā izglītojamiem bija iespēja ne tikai vērot dažādas suņa demonstrācijas-lekšanu pāri bortam, aizliegto vielu meklēšanu, uzbrukumu u.c. komandu izpildi, bet arī pašiem profesionāļa vadībā līdzdarboties šajos procesos.

Nodarbībā tika uzsvērts, ka galvenā īpašība šajā profesijā ir pacietība, sava veida mīlestība pret dzīvniekiem – suņiem, kā arī spēja nospraust robežas, nodalīt darbu no ikdienas sadzīves strādājot un  veicot darba pienākumus kopā ar suni.

Nodarbības tika īstenotas projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Sagatavoja: Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra pedagogs karjeras konsultants Karolīna Vogina

 

Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra skolēni piedalās

 izglītojošā nodarbībā

“Konditoru profesijas noslēpumi”

 Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra 5. un 6.klašu izglītojamie 27. februārī darbojās  izglītojošā karjeras atbalsta pasākumā “Konditoru profesijas noslēpumi” ar mērķi gūt priekštatu par  vienas no saldākajām profesijām ikdienas darba pienākumiem un izglītības, nodarbinātības iespējām, kā arī saņemt praktisku pieredzi veidojot konditorejas izstrādājumu.

Izglītojamie saņēma vispusīgu informāciju par konditora darbā pielietojamiem instrumentiem, īpaša apģērba nozīmi šī profesijas pārstāvja darbā, nepieciešamajām  iemaņām un  prasmēm, lai varētu strādāt dotajā jomā, un strādāja praktiski – darbojās ar smilšu mīklu izkārtojot to speciālās formiņās un veidojot smilšu groziņus, tad gatavos groziņus pildīja ar biezpiena un putukrējuma krēmu, kuru dekorēja ar augļiem un citiem sausajiem kūku un toršu apdares un rotāšanas materiāliem.

Nodarbībā skolēniem tika uzsvērts, ka konditoram jāpiemīt tādām īpašībām, kā precizitāte, kreativitāte un radošums, lai varētu veidot skaisti noformētu konditorejas  izstrādājumu, ar kuru iepriecināt līdzcilvēkus.

Nodarbību noslēdzot izglītojamie novērtēja sava darba galarezultātu –  skaistu pildīto smilšu groziņu, kas bija ne tikai garšīgs, bet arī vizuāli novērtējams.

Rēzeknes internātpamatskola-attīstības centrs izsaka pateicību uzņēmumam SIA “LaPizza”, uzņēmuma darbiniekiem par piedāvāto aktivitāti.

Nodarbības tika īstenotas projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Sagatavoja: Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra pedagogs karjeras konsultants Karolīna Vogina

 

Stikla apstrādes meistari no Ventspils viesojas Rēzeknes internātpamatskolā-attīstības centrā

Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra 1.,2. un 3.,4.,5.,6.,9.klašu (B un C līmeņa izglītojamie) skolēni piedalījās izzinošā nodarbībā “Stikla pūtēja profesija”, ar mērķi noskaidrot retas profesionālās jomas amata noslēpumus.

Skolēni noskaidroja, ka ir dažādi stikla apstrādes veidi – stikla pūšana, stikla kausēšana, stikla plastika, un katrs no tiek prasa meistaram ilgstošu apmācības procesu. Izglītojamie tika  iepazīstināti ar stikla apstrādes instrumentiem un tehnoloģisko nodrošinājumu, kā arī vēroja stikla izstrādājumu izgatavošanas paraugdemonstrējumu un saņēma stikla balvas sev par piemiņu.

Nodarbībā tika uzsvērts, ka galvenā īpašība šajā profesijā ir pacietība, un Latvijā ir tikai dažas vietas, kur nodarbojas ar stikla izstrādājumu  radīšanu. Profesija ir izzūdoša, jo šobrīd ir ļoti grūti atrast mācekli, kurš būtu gatavs ilgstoši mācīties un strādāt dotajā jomā.

Nodarbības tika īstenotas projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Sagatavoja: Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra pedagogs karjeras konsultants Karolīna Vogina

 

Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra 3. un 4.klašu izglītojamie iepazīst ādas apstrādes procesu

2019.gada 24.janvārī Rēzeknes internātpamatskolā-attīstības centrā ciemojās ādas apstrādes meistars Andris Ločmelis no Balvu novada un piedāvāja  3.a, 4.a un 3.,4.B  klases izglītojamajiempraktisku un radošu nodarbību “Ādas izstrādājumu meistars”.

Nodarbības gaitā skolēni iepazinās ar ādas apstrādes veidiem un instrumentiem, noskaidroja profesijas ieguves iespējas un zināšanas, kas nepieciešamas, lai varētu izgatavot izstrādājumus no ādas, kā arī darbojās pastāvīgi meistara vadībā un veidoja sev  ādas apstrādes produktu – ādas aproci.

Skolēni darbojoties individuāli iepazinās un mēģināja strādāt pastāvīgi ar tādiem pielietojamiem instrumentiem kā āmurs, iespiedprese, īlēns, kniedētājs, aizzīmētājs, malu griezējs, caurumotājs. Meistara vadībā tapa interesantas un personalizētas rokassprādzes, kas katram izglītojamajam paliks atmiņā ar izstrādājuma veidošanas procesu un iejušanos amatnieka un ādas apstrādes meistara lomā.

Pasākums tika īstenots projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Sagatavoja: Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra pedagogs karjeras konsultants Karolīna Vogina

 

Uzsākts ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Rēzeknes internātpamatskolā – attīstības centrā  šajā mācību gadā tiek uzsākts jauns ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kas tiek realizēts sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)  parakstīto sadarbības līgumu par Eiropas Savienības fondu darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» īstenošanu.

Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra izglītojamie izzina dažādas profesijas

Rēzeknes internātpamatskolā-attīstības centrājau otro mācību gadu tiek īstenots projektsNr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kas sniedz iespēju iesaistīt skolēnus dažādos pasākumos ar mērķi uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem, nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās.

Kopš 2018.-2019.mācību gada karjeras atbalsta pasākumu plāna apstiprināšanas, Rēzeknes internātpamatskolā-attīstības centrā jau ir notikuši daudzveidīgi karjeras atbalsta pasākumi par projekta izmaksām –nodarbība “Profesija caur objektīvu” ar fotogrāfu Ritvaru Pujatu, mācību ekskursija 7.,8.,9.klašu izglītojamajiem uz uzņēmumu SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ ar nodarbību “No metāla līdz metāla izstrādājumiem”, kā arī izglītojoša nodarbība “Kas pavāram katliņā?” 7.-9.klašu skolēniem ar profesionālu pavāri Samantu Gaili, kā arī pedagoga karjeras konsultanta piedāvātās grupu konsultācijas – nodarbības.

Pasākuma “Profesija caur objektīvu ” laikā, kas notika 31.oktobrī,izglītojamie klausījās informāciju par fotogrāfa darba specifiku, dotās profesijas  apguves iespējām un prasmēm, kas nepieciešamas strādājot dotajā jomā, kā arī  iepazinās ar nepieciešamo tehniku, novēroja fotogrāfa darba paraugdemonstrējumu-praktiski  iepazinās ar  fotografēšanas pamatiem – par fotogrāfiju veidiem, kompozīcijas izveidi, gaismu   pielietojumu, uzstādījumu un regulēšanu, veido izpratni par fototehniku un tās estētikas specifiku.

Skolēniem bija iespēja arī piedalīties praktiskā meistarklasē, kur apguva fotografēšanas pamatprasmes ,  saņēma zināšanas par dažādu fotoaparātu pielietojumu, kā arī mēģināja fotografēt ar telefona kameras palīdzību pielietojot iegūtās zināšanas.

Mācību ekskursijas uz uzņēmumu SIA “LEAX Rēzeknes ” RSEZ un nodarbības “No metāla līdz metāla izstrādājumiem” ietvaros izglītojamie iepazina uzņēmumā strādājošo profesionāļu darba apstākļus, specifiku, metāla apstrādes procesu.

Apskatoties uzņēmuma iekārtojumu, aprīkojumu un klausoties uzņēmuma darbinieka stāstījumu, skolēni noskaidroja,kāds ir metālapstrādes ražošanas process, kāds tehniskais nodrošinājums nepieciešams metālapstrādes uzņēmumā un  vēroja, kā tiek izgatavotas auto detaļas SCANIA un VOLVO zīmoliem. Uzņēmuma darbinieki savā stāstījumā skaidroja, ka, lai strādātu metālapstrādes nozares uzņēmumā un nepārtraukti augtu profesionālajā jomā,  ir nepieciešams apgūt eksaktās zinātnes  un jāattīsta valodu prasmes, jo  prece pārsvarā tiek ražota ārzemju tirgum, tāpēc ir jāprot sazināties vairākās valodās. Kaut arī uzņēmumā vairums darbinieku ir vīriešu kārtas pārstāvji, skolēniem bija iespēja noskaidrot, ka te strādā arī sieviešu dzimuma pārstāves-pārsvarā loģistikas jomā, kas nodarbojas ar produkcijas piegādi līdz pasūtītājam.

Toties,27. novembrī notika nodarbība “Kas pavāram katliņā?”, kur  izglītojamieklausījās informāciju par pavāra profesijas darba specifiku, darba apstākļiem,  izglītības un prakses iespējām, noskaidroja nepieciešamās iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas konkrētajā profesionālajā jomā.

Nodarbības otrajā daļā  izglītojamie  izmēģināja sevi pavāra lomā – darbojās praktiski pavāra vadībā, kur  iepazinās ar ēdiena pagatavošanas instrumentiem un gatavoja saldu kārumu, kā rezultātā veidojās izpratne  par to, ka attīstīt sevī ēdiena noformēšanas un  pagatavošanas prasmes, kas noderīgas pavāra profesijā, var patstāvīgi un jau no mazotnes.

Rēzeknes internātpamatskola –attīstības centrs izsaka pateicību par piedāvātajām aktivitātēm Rēzeknē pazīstamam un novērtētam fotogrāfam Ritvaram Pujatam, uzņēmumam SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ un pavārei, RTA pārtikas tehnoloģiju laboratorijas darbiniecei Samantai Gailei.

Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra

 pedagogs karjeras konsultants

Karolīna Vogina