Izvēlne Aizvērt

Matemātikas mācību joma

Metodiskos materiālus izstrādājuši: 

Aļona Viļuma – RPAC izglītības metodiķevispārējās pamatizglītības skolotāja. Māca matemātiku skolēniem ar īpašām vajadzībām (IP21015811). Galvenais, ko ņem vērā, izstrādājot darba lapas, uzskates līdzekļus, pārbaudes darbus – vienkāršība, konkrētība, uzskatāmība. Ir pārliecināta, ka izstrādātos materiālus var izmantot ne tikai speciālo izglītības iestāžu pedagogi, bet arī vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolotāji, pielāgojot tos konkrētiem skolēniem, īstenojot skolēnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu vispārizglītojošajās skolās.

Valentīna Solovjova – pirmsskolas skolotāja

Dace Maklere – pirmsskolas skolotāja

Lidija Sosnare – matemātikas skolotāja