Izvēlne Aizvērt

Matemātikas mācību joma

Pin de Irena Andriuskiene en mokslo metu pabaiga | Dibujos animados de matemáticas, Niños y niñas animados, Caratulas para cuadernos escolares

 

Aļona Viļuma – RPAC izglītības metodiķevispārējās pamatizglītības skolotāja. Māca matemātiku skolēniem ar īpašām vajadzībām (IP21015811). Galvenais, ko ņem vērā, izstrādājot darba lapas, uzskates līdzekļus, pārbaudes darbus – vienkāršība, konkrētība, uzskatāmība. Ir pārliecināta, ka izstrādātos materiālus var izmantot ne tikai speciālo izglītības iestāžu pedagogi, bet arī vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolotāji, pielāgojot tos konkrētiem skolēniem, īstenojot skolēnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu vispārizglītojošajās skolās.

V. Solovjova

D. Maklere

L.Sosnare