Izvēlne Aizvērt

Notikumi 2018./2019.m.g.

Bērnu atpūtas nometne ,,Lai skan!’’

No 15. jūlija līdz 26.jūlijam Rēzeknes internātpamatskolā – attīstības centrs norisinājās bērnu atpūtas nometne ,,Lai skan!’’, kuru apmeklēja  45 bērni vecumā no 6 līdz 11 gadiem.

Nometnes dalībnieki tika sadalīti četrās grupās. Katrai grupai bija savs nosaukums –,,Zemenes’’, ,,Banāni’’, ,,Āboli’’, ,,Mellenes’’. Divu nedēļu garumā nometnes profesionālie pedagogi: Anita Liepiņa,  Sandra Dreždere, Anna Poļaka,  Ineta Urtāne, Ilona Augustova veiksmīgi izmantoja visdažādākās pedagoģiskās metodes, kas sniedza iespēju bērniem radoši darboties, apmeklēt   darbnīcas, domnīcas, rotaļnodarbības pie speciālistiem u.c. aktivitātes,  saturīgi pavadīt brīvo laiku, pilnveidot prasmes un iemaņas, komunicēt savā starpā, rast jaunus draugus.

Nometnes programma bija daudz plašāka nekā sākotnēji tika paredzēta projektā. Aktivitāšu daudzveidība veicināja bērnu socializēšanās prasmju attīstību, personības izaugsmes attīstību, rosināja bērnus veselīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku, mācīja darboties komandā. Nometnes dalībnieki katru rītu uzsāka ar rīta rosmi, kurai sekoja radošās darbnīcas, sportiskās aktivitātes. Šai laikā tika īstenotas ne tikai aktivitātes skolas telpās, bet arī ekskursijas un pārgājieni, kas, savukārt, radīja bērnos pozitīvas emocijas.

Caur sajūtām bērni izzināja Latvijas dabu, skolas teritorijā iestādīja koku, apmeklēja un darbojās sajūtu telpā, kur izbaudīja dažādas gaismas, skaņas, pieskārienu, smaržas radītās sajūtas un vienkārši relaksējās. Nometnes dalībnieki apmeklēja Rāznas Nacionālo parku, Valsts robežsardzes koledžu, Kinoloģijas centru, Daugavpils zoodārzu, „GORĀ” noskatījās multfilmu, apmeklēja centru „Juniors”, „Olimpiskā’’ centra peldbaseinu, ,,Jorikā’’ noskatījās teātra izrādi, izbaudīja pozitīvas emocijas zirgu sētā ,,Untumi’’.

Radošajās darbnīcās ,,Es redzu dabu kā krāsu’’, ,,Galda spēļu laboratorija’’, ,,Smilšu un krāsu burvība’’, ,,Acis darba izbijās, rokas darba nebijās’’, ,,Kas cilvēkam sagādā prieku?’’, ,,Būt kopā, būt līdzās’’ bērniem tika dota iespēja radoši izpausties, pafantazēt, atsaukt atmiņā un nostiprināt zināšanas. Pedagogu vadībā viņi iepazinās un pielietoja dabas vides estētikas principus. Aktivitātē ,,Vai pazīsti savu pilsētu fotoattēlos?’’ bērni orientējās pilsētā, meklēja attēliem atbilstošos objektus, diskutēja par tēmu ,,Mana mīļākā dziesma?’, jautri, asprātīgi aizvadīja noslēguma pasākumu ,,Kopā jautrāk!’’.

Visas aktivitātes, radošās darbnīcas tika veltītas bērnu veselīgam dzīvesveidam: sportošanai, ķermeņa norūdīšanai, veselīgai pārtikai, augļu un dārzeņu lietošanai uzturā, pozitīvām emocijām.  Bērni varēja izmantot speciālistu: logopēda, latviešu valodas, angļu valodas, sporta un mūzikas skolotāju ieteikumus un  rekomendācijas.

Interesantas bija radošās stundas kopā ar vecākiem – ,,Skat, ko es jau protu!’’. Tajās speciālistu klātbūtnē bērni demonstrēja savas prasmes un iemaņas, bet vecāki darbojās līdzi.

            Ir patīkami, ka Rēzeknē ir atsaucīgi cilvēki, kuri spēj sniegt gan morālo, gan materiālo atbalstu. Vēlētos teikt paldies Rēzeknes pilsētas Domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam,  darba aizsardzības speciālistei Jolantai Rimšai, ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra” vadītājai  Jevgenijai Kuščai, ARPC jaunatnes lietu speciālistei  Eleonorai Ivanovai, SIA ,,Nūreņas’’ saimniecei Annai Lūzeniecei un viņas komandai, Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra direktorei Ritai Zommerei, direktora vietniekam- saimniecības pārzinim  Pēterim Bindukam, sociālajam darbiniekam Tatjanai Iļjinai.

Atsevišķs paldies sponsoriem: Igoram Lucijanovam, Ivanam Ribakovam, Kristīnei Ratkevičai- Lusai.  

Paldies, visiem labiem cilvēkiem par atbalstu un sadarbību!

Pieredze ir liela, plānu, ideju uz nākošo vasaru daudz.

Uz tikšanos nākošajā gadā!

Dalībnieku pozitīvo emociju apkopojums:

-Rinalds: nometnē patika viss. It sevišķi baseina, Untumu apmeklēšana, sejas gleznošana. Patika skolotājas.

-Artjoms:katru dienu sajūsmā! Patika radošā stunda, kur var darboties kopā ar māmiņu. Patika Kinoloģijas centrā suņi. Interesanti bija, ka suņi kalpo cilvēkam.To viņš redzēja pirmo reizi.Patika smilšu darbnīca, parsteidza kā var nokrāsot smiltis. Pirmo reizi redzēja dzīvu zirgu tik tuvu. Sajūsmu izraisīja jāšana ar zirgu. Nākošgad obligāti grib ies uz nometni.

-Liāna:patika baseina apmeklēšana, patika braukt ekskursijās ar autobusu. Katru dienu bija jaunas aktivitātes, nekas neatkārtijās.

-Artis: patika braukt ar zirgu, apmeklēt Daugavpils zoodārzu, zīmēt ar ,,dabas materiāliem- lapiņām, pīlādžogām’’,basām kājām staigāt pa sajūtu taku.

-Patriks: pirmo reizi biju baseinā. Patika zīmēt, no krāsainā papīra uztaisīt lidmašīnas un lidināt tās.

-Arnolds:nometne patika. Iespaidi no baseina un no Robežsargu muzeja apmeklējuma.

-Amanda: vēl gribētu divas nedēļas apmeklēt nometni! Ļoti patika zirgi, visas ekskursijas, sporta aktivitātes. Nākošgad atkal gribētu būt pie Jums.

 -Evija: patika zvēru dārzs, atpūta svaigā gaisā, ļoti sajūsmoja sejiņu apgleznošana. Garšīgi baroja- ēdienu pasniedza vienreizējos lietošanas traukos, katram savu.

-Jurijs: ļoti patika Robežsargu muzejā. Radās iedvesma, ka savu dzīvi saistīšu  ar militāro jomu.

Nometnes “Lai skan!’’ vadītāja V.Škrjaba

Vasarā…

Divas dienas jūnija mēnesī Latgales reģiona pedagogi turpināja studijas „Dabas vides estētikas” kursos gleznainā atpūtas vietā „Vilnīši” Gaiduļu ezera krastā. Šajā laikā „ķērām vēju”, izjutām tā liegos glāstus, vērojām mākoņu rakstus, ieklausījāmies dabas skaņās, meklējām mazo brīnumu… Laiks paskrēja vēja spārniem. Guvām emocionālu un estētisku baudu. Paldies Aijai par kopā būšanu! Paldies „Vilnīšu” saimniekiem Ilgai un Vladislavam par sirsnīgo uzņemšanu!

 

Muzejstunda „Senās rotaļas un spēles”

Muzejstundā „Senās rotaļas un spēles” skolēni izspēlēja spēles, ko kādreiz spēlēja viņu vecvecmāmiņas, ejot ganu gaitās un rotaļājoties mājās kopā ar citiem maziem bērniem. Īpaši patika griezt vilciņu, ripināt bumbiņas bedrītēs , mest kamoliņu ar karoti. Noteikti kādu no spēlēm bērni varēs izmantot , spēlējot ar saviem brāļiem un māsām vai draugiem.

 

Ekskursija pa Latgales vēstniecību GORS

Ekskursija pa Latgales vēstniecību GORS 1. 1. a klases skolēniem likās interesanta. Iespaidīga un liela likās  jau pati ēka. Skolēni  jau bija ēkā , kad apmeklēja A.Slišānes Deču izstādi novembrī. Ekskursija bija kā interesants ceļojums pa GORA labirintiem. Īpaši patika  spoguļotā  vingrošanas – deju zāle,  grimētavas telpas aktieriem – māksliniekiem  un lielā zāle  no balkona. Skolēni paši sniedza nelielu priekšnesumu  gidei, uzstājoties uz mazās skatuves. Beigās kopīgais foto pie GORA sienas.

 

Noslēdzies SIA ALAAS rīkotais konkurss “Sāc ar sevi”

SIA ALAAS rīkotais konkurss  “Sāc ar sevi” ir  noslēdzies.

Čaklākie šī konkursa skolēni devās uz noslēguma pasākumu Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskolu.

Pasākuma laikā SIA ,,ALAAS’’ izpilddirektors Jurijs Petkevičs pastāstīja, kā šis konkurss pa gadiem ir audzis un attīstījies. Visiem tika ieteikta arī jautra aktivitāte vasarai, ko var izspēlēt ar draugiem, par inventāru izmantojot izlietotas PET pudeles un HDPE iepakojumu.
Pasākumu papildināja un izdaiļoja Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni ar dziesmām un dejām!
Noslēgumā tika sveikti visi konkursa dalībnieki.

Skani, mana valodiņa!

30.04.2019 RIAC notika tradicionālais sākumskolas pasākums „Skani, mana valodiņa!” Šī mācību gada tēma „Es lepojos ar….” tika izstāstīta dzejoļos, tautasdziesmās, parādīta anekdošu dramatizējumos. Skolēni runāja par Tēvzemes skaistumu, vērtībām, ģimeni. Izglītojamie cīnījās par ceļazīmēm uz speciālo skolu daiļlasītāju konkursu Apes novadā Gaujienas internātpamatskolā. Žūrija izvēlējās 5 skolēnus: Sabīni Tutinu 4.B (skolotāja V. Škrjaba), Katrīnu Ogņevu 4.B (skolotāja V. Škrjaba), Armandu Maču 4.B (skolotāja V. Škrjaba), Denisu Trūli 9.B (skolotāja A. Viļuma), Annu Mariju Morozovu 9.C.B (skolotāja I. Mediss).

Maksima Tanka universitāte – vadošā Baltkrievijas Valsts Pedagoģiskā Universitāte

Mūsdienu Minska – moderna, kompakta, eiropeiska pilsēta. Kārtīga un tīra. Tas ir galvenais Baltkrievijas transporta mezgls, valsts ekonomikas, politikas un zinātnes centrs. Pilsētu nevar gluži nosaukt par tūrisma galamērķi, taču tajā, bez šaubām, atrodas lielākā daļa valsts kultūras objektu.

Bet šoreiz stāsts ne gluži par pašu Baltkrievijas galvaspilsētu , bet gan par  BVPU –  Maksima Tanka Balktrievijas Valsts Pedagoģisko Universitāti.

BVPU  tā ir vadošā Baltkrievijas universitāte valstī, kura sagatavo augsti kvalificētus skolotājus. Universitātes pasniedzēji ir akadēmisko grādu turētāji, un viņi nepārtraukti izstrādā, aprobē tādus izglītības standartus un pamatprogrammas, kuras pēc tam veiksmīgi ievieš pedagoģiskajā praksē – visās izglītības iestādēs .

Iedvesmojušies Latvijas valsts līmeņa pārmaiņām izglītībā un Maksima Tanka Baltkrievijas Valsts Pedagoģiskās Universitātes sasniegumiem izglītībā – Rēzeknes skolu pedagogi no Rēzkenes internātpamatskolas – attīstības centra, Rēzeknes 2. vidusskolas, Rēzeknes 3.vidusskolas, Rēzeknes 6.vidusskolas un Rēzeknes Poļu ģimnāzijas  devās pieredzes apmaiņas braucienā uz tuvāko kaimiņvalsti – Baltkrieviju. Gribas teikt uzreiz – brauciens izdevās, jo tika sasniegts vēlamais, mēs guvām jaunas iedvesmas savu skolu darbam.

Baltkrievijas Valsts Pedagoģiskās Universitātes sagatavotā, īpaši mūsu grupas lūgumiem, stažēšanās programma bija pārpilna dažādām Minskas izglītības iestādēm, kuras apmeklējām, vērojām, mācījāmies, dalījāmies pārdomās, galu gala apbrīnojām šīs valsts pedagogu veikumus.

Pievienojam foto galeriju, lai katram no jums ir iespēja gūt kaut nelielu ieskatu par to, ko redzējām, un varbūt tā būs motovācija jūsu pašizaugsmei.

Paldies visiem un ikvienam, kas šo pieredzes apmaiņas braucienu padarīja tik sirsnīgi emocionalu un profesionāli iedvesmojošu.

Sagatavoja

Rēzeknes internātpamatskolas  – attīstības centra

izglītības metodiķe Ilona Saule

 

Konference „Motivācija mainīties līdzi laikam”

21.gs., tā pirmās divas desmitgades  ir ienesušas straujas pārmaiņas visās cilvēka dzīves jomās. Māte Daba ir radījusi cilvēku tādu, ka viņš ir spējīgs pielāgoties pārmaiņām. Citam tas padodas labāk, citam sliktāk. Tas, kā cilvēks spējīgs pielāgoties strauji augošām sabiedrības prasībām, ietekmē ne tikai viņa personīgo dzīvi, bet lielā mērā arī profesionālo un karjeras izaugsmi.

Katrs, kurš atrada laiku 05.04.2019 piedalīties RIAC ik gadu rīkotajā  praktiskajā konferencē „Motivācija mainīties līdzi laikam” varēja gūt sev kā cilvēks un profesionālis kaut ko noderīgu: vai tās būtu vērtīgas atziņas no priekšlasījumiem, vai izpratne par tradicionālām un netradicionālām metodēm gara, dvēseles un ķermeņa sakārtošanai, vai iespēja sevi harmonizēt meditācijās, ko vadīja Reiki meistars – skolotājs Fatina Gruznova un koučs – izaugsmes trenere Daina Kivriņa.

Keramikas meistardarbnīca

1.aprīlī  1.1.a., un 1.1.a.B. klases skolēni iniciatīvas „Skolas soma” ietvaros apmeklēja Rēzeknes Tūrisma attīstības centra organizēto keramikas meistardarbnīcu. Skolēniem bija iespēja uzzināt, kas ir keramika, kā jāsagatavo māls, lai ar to varētu darboties. Meistara vadībā bija iespēja izmēģināt pūst dažādus no māla izgatavotus svilpauniekus. Tāpat skolēni attīstīja savas radošās darbības prasmes un iztēli, izgatavojot no māla piemiņas medaļas un dažādas figūriņas.

 

Drāma un citas novitātes valodu mācību jomā kompetenču un iekļaujošās izglītības  kontekstā

Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs

26.04.2019. organizē

Meistardarbnīcas Latgales plānošanas reģiona valodu skolotājiem

 Drāma un citas novitātes valodu mācību jomā kompetenču un iekļaujošās izglītības  kontekstā”

 Meistardarbnīcu apakštēmas:

 • radošie darbi latviešu valodas stundās un drāmas elementi sākumskolā;
 • drāma un praktiskā lasīšana iekļaujošās izglītības kontekstā;
 • darbības vārda apguve angļu valodas stundās izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • teātra elementu izmantošana latviešu literatūras stundās sākumskolā iekļaujošās izglītības kontekstā.

 Dalībnieki saņem 6 stundu apliecinājumu.

Pieteikšanās meistardarbnīcām  pa

e-pastu: riac.metodika@inbox.lv līdz 25.04.2019.

Maksa par pasākumu vienam dalībniekam: 6,00 EURO.

Rekvizīti:

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Reģ.Nr.90000025446

Valsts kase

Konta Nr.LV66TREL9810850210010

Norādīt – RIAC seminārs 26.04.2019.

 

Logopēdu darba organizācija un darba metodes, strādājot ar mazākumtautību skolu izglītojamajiem

Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra logopēdi šī gada 14.martā dalījās savā pieredzē RIAC rīkotajā seminārā – meistardarbnīcās   „Logopēdu darba organizācija un darba metodes, strādājot ar mazākumtautību skolu izglītojamajiem”.

Semināra dalībniekiem tika piedāvāti dažādi logopēda darba paņēmieni  skolēnu vārdu krājuma pilnveidošanai, sīkās motorikas aktivizēšanas iespējām un uzdevumi  logopēdijas pēcpusdienām. Meistardarbnīcu noslēgumā dalībnieki aktīvi iesaistījās  „Dialoga kafejnīcā ” un dalījās savā pieredzē dažādos aktuālos jautājumos.

Otrais Dabas vides estētikas seminārs

08.03.2019. Rēzeknes internātpamatskolā – attīstības centrā notika nu jau otrais Dabas vides estētikas seminārs, kura ietvaros ikvienai dalībniecei tika dota iespēja kaut vai uz mirkli atgriezties tai laikā, kad debesis bija zilākas, saule – spožāka…Bērnībā… Tika dota iespēja pasapņot, saklausīt, sajust, izgaršot to, ko sniedz mums Daba. Šī semināra laikā noslēdzām Varavīksnes ciklu, guvām iedvesmu darboties tālāk, attīstot un pilnveidojot spēju ielūkoties Dabā, jo “Daba ir vienīgā grāmata, kurai visas lappuses ir dziļa satura pilnas.”/Gēte/

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Jau trešo gadu pēc kārtas sadarbībā ar Rēzeknes 2.vidusskolu Rēzeknes internātpamatskolā – attīstības centrā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros notika interaktīvais valodu pasākums 2.- 4.klašu skolēniem no dažādām Rēzeknes pilsētas mazākumtautību skolām.  Šī gada pasākumu caurvija vitamīnu tēma – varēja meklēt, minēt , skaitīt un , protams, izgaršot pašgatavotus augļu asorti.

 

Izglītojoša atbalsta grupa vecākiem „MAN JĀIETI SKOLIŅĀI…”

Būt vecākam nozīmē vadīt un aizsargāt bērnu īsā viņa dzīves posmā, pielāgojot palīdzību un atbalstu bērna vajadzībām, jo mēs katrs esam individualitāte. Vecāki kam ir vairāki bērni, zina, cik dažādi viņi ir – atšķirības var just jau tad, kad bērns vēl ir zem mātes sirds, arī dzemdības ir ļoti dažādas, un nemaz neminēsim bērna raksturu, kas sāk izpausties tūlīt pēc ienākšanas šajā pasaulē. Nereti vecāki brīnās, kāpēc viņu bērni ir tik dažādi?

Tieši vecāki var iemācīt būtisko dzīvē – domāt un rīkoties patstāvīgi, jo tas ļauj dzīvē būt neatkarīgam, brīvam, saglabāt savu individualitāti, rīkoties saskaņā ar savu pārliecību un veikt savu uzdevumu, lai rastu piepildījumu un justos laimīgs.

Tāpēc pārliecināts, zinošs un drošs vecāks šajā SKOLAS UZSĀKŠANAS periodā ir īpaši svarīgs bērna atbalstam.

 Uz pirmo IEPAZĪŠANĀS nodarbību, tiek aicināti VECĀKI:

 • kam jau šobrīd ģimenes sarunās pavīd tēma – SKOLA (ir bērns, vecumā no 5 gadiem);
 • kuri meklē atbildes, kā SAPRAST, kad BĒRNS būs GATAVS SKOLAI, kas viņam JĀZINA un JĀPROT;
 • kuriem rūp sava BĒRNA EMOCIONĀLĀ un SOCIĀLĀ SAGATAVOTĪBA SKOLAI;
 • kurus interesē, kā palīdzēt bērnam adaptēties, kā palīdzēt mācībās un MOTIVĒT BĒRNU SKOLAI;
 • kuri vēlas vairāk uzzināt par skolas sākuma nozīmi, adaptācijas periodu, uzsākot skolas gaitas, uzvedību atkarībā no bērna personības īpatnībām, komunikāciju ar vienaudžiem un pieaugušajiem, emocionālajām grūtībām, dienas režīmu, emocionālo inteliģenci ģimenē, temperamentu, stresu un tā pārvarēšanas tehnikas.

Tad TEVI droši vien varētu INTERESĒT šī atbalsta grupa.

BŪSI LAIPNI GAIDĪTS 2019.gada 26.martā plkst. 17.30 – 19.00:

Rēzeknes internātpamatskolas–attīstības centrā Rēzeknē, F.Varslavāna ielā 5

ar mērķi izglītot, atbalstīt, sadarboties un dalīties pieredzē, kopīgi radot pārmaiņu procesus mūsos pašos un sabiedrībā.

 • …Esmu sapratusi, ka sagatavošanās skolai varētu kļūt par radošu un aizrautīgu visas ģimenes nodarbi.
 • …Saņēmu daudz noderīgas informācijas, par ko agrāk neko nezināju un, kas turpmāk man var noderēt…
 • …Uz atbalsta grupu atnācu ar zināmu skepsi, domāju, kā gan man var palīdzēt sveši cilvēki. Es atradu šeit sirsnību, iejūtību un draudzīgu attieksmi, kā arī emocionālu atbalstu.
 • …Tagad zinu, ka skolas gaitām jāgatavojas savlaicīgi, es pati noteikti tik laicīgi nebūtu sākusi domāt par visām emocionālajām lietām, kas bērnu sagaida skolā.

Vietu skaits grupā ierobežots. Pieteikšanās līdz 22. martam, rakstot: riacmetodika@inbox.lv vai zvanot 29223719. kontaktpersonai: Indrai Kolendovičai.

Dalība – bezmaksas!

Programma tapusi pateicoties Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs speciālistiem.

 

„Gribi būt slavens – sāc ar sevi!”

27.februārī skolēni valsts budžeta programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros devās uz Latgales Kultūrvēstures muzeju, lai noskaidrotu Latvijas valsts simtgades sporta izcilniekus, kuri devuši lielu ieguldījumu valsts atpazīstamībai pasaulē. Izstādi papildināja materiāli no Latgales Kultūrvēstures muzeja krājumiem par vairākiem 20. gs. 50.-70. gadu sporta meistariem rēzekniešiem.
Pēc izzinošas izstādes apmeklējuma, skolēni bija iespēja iesaistījās muzejpedagoģiskajā nodarbībā – dažādās sportiskajās aktivitātēs. Ar lielu sajūsmu audzēkņi dalījās  ar saviem vienaudžiem par redzēto un piedzīvoto. Paldies Latgales Kultūrvēstures muzejam.

 

Dabas vides estētikas speciālists

Pašiem sava oāze, sava mierpilnā pasaule, radoša un gudra sirds. Skan patiesi jauki, un šķiet, ka tas varētu būt tikai pasakā. Nav gan! Dabas vides estētika ir virziens, kas ļauj harmonizēt un atgriezt pārliecību –  gribas smaidīt, gribas satikt draugus un  dzīve ir patiesi skaista.
Iedvesmojušies ar šādu domu, Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra metodiķi sadarbībā ar dabas vēstnieci jeb dabas vides estētikas speciālisti Diānu Timofejevu aizsāka ciklisku apmācības kursu Dabas vides estētikas speciālistu sagatavošanā.
Šī izglītojošā kursa laikā  dalībnieki iziet apmācību vairākos līmeņos:

 • dabas rotaļas;
 • dabas materiālu kompozīcija;
 • dabas mākslas terapija.

Šo piektdien, 8.martā notiks jau otrā nodarbība. Skolotāji ir patiesā sajūsmā, ka ar tik vienkāršiem dabas materiāliem tiek radītas neaprakstāmas un pozitīvas sajūtas sevī, kuras turpmāk saņem arī visi apkārt esošie. Tāpēc mēs, RIAC metodiķi, guvām pārliecību, ka esam uz pareizā ceļa  – ja mēs padarīsim laimīgu kaut vienu cilvēku, būsim dziedinājuši arī daļiņu sevis.

 

Amatnieku darbnīcas

Ar valsts budžeta programmas “Latvijas skolas soma” atbalstu  Rēzeknes tūrisma informācijas centrā 26.martā notika darbošanās „Keramikas meistardarbnīcā” 4.b un 9.c.b.klases skolēniem.

No amatu meistara skolēni uzzināja par amatnieku darbnīcas vēsturi, kā arī  par māla īpašībām. Darbnīcā skolēni tika iepazīstināti ar nepieciešamajiem darba rīkiem, lai varētu strādāt ar mālu. Meistardarbnīcas turpinājumā skolēni ar lielu aizrautību veidoja māla pogas, eņģeļus un sirsniņas. Amata meistars bērnus aktīvi iesaistīja sarunās par mālu, uzdodot dažādus jautājumus par keramiku. Meistardarbnīca izvērtās ļoti izzinošā un interesantā pasākumā. Paldies „Latvijas skolas somai” un Rēzeknes tūrisma un informācijas centram!

 

„Šī dzīve savās driģenēs un ziedos Kā mušas spārns tik plāns un caurspīdīgs.” / I. Ziedonis/

Valsts budžeta finansētās programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros  2019.gada 6.februārī Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra 9.a klase apmeklēja Imanta Ziedoņa fonda „Viegli” koncertu „Viss skaidri redzams” Latgales Vēstniecībā „Gors”. Skolēniem bija iespēja dzirdēt I. Ziedoņa ierunātus dzejoļus.  Tie skanēja arī dziesmās, ko izpildīja Latvijā populāri mūziķi: Renārs Kaupers, Māra Upmane – Holšteine, Goran Gora, Raimonds Gusarevs u.c.

Skolēnu iespaidi:

„Patika, ka uzstājas paši komponisti.”

„Patika izvēlētie I.Ziedoņa citāti. Smieklīgas bija bērnu atziņas.”

„Es sapratu – ja tu darīsi labu, tevi atcerēsies vēl ilgi.” (Par I. Ziedoni)

„Tāds koncerts, kurā var aizmirsties.”

 

Multisensorās telpas — mūsdienīgs risinājums bērnu attīstība

Cik neparasta un izzinoša pasaule ir mums apkārt! Atliek tikai paskatīties, saklausīt, izgaršot, izsmaržot vai sajust pieskārienā. Katra skaņa, krāsa, lieta rada neaizmirstamas sajūtas bērnā, protams, bet arī pieauguša cilvēka dzīvē. Sajūtas, kuras paturam ne tikai atmiņā, bet arī to rosināti radām jaunas – savās gleznās, dzejā, mūzikas skaņdarbos un citos radošos darbos.

Visu tekstu lasīt Multisensoras_telpas

 

 

ATVĒRTO DURVJU DIENA

30.janvārī

9.00 – 16.00 notiks Atvērto durvju diena, lai interesenti no skolas, pilsētas un tālākām vietām var iepazīties ar Multisensorajām telpām un to izmantošanas iespējām.

10.00 -10.30 būs sajūtu telpu oficiālais atklāšanas brīdis ar uzlūgto viesu, preses un finansētāju pārstāvju dalību.

Interesentiem obligāti jāpiesakās

 pie Skolas – centra metodiķes Ilonas Saules (tālr. 29479461) , lai pasākuma norisi var koordinēt.

2018./19.m.g. 2.semestrī Multisensoro telpu iespējas tiks izmantotas atbilstoši skolas administrācijas un metodiskā centra izstrādātajai kārtībai mācību un ārpusstundu vajadzībām.

 

Preses relīze

2019.gada janvāra mēnesī RIAC noslēdzās ilgtermiņa projekta (2017 – 2019) „Esmu sajūtās un sirdī ar Latviju” otrais posms. Projekta vadītājs – RIAC direktore Rita Zommere, koordinators – RIAC skolotāja un metodiķe Ilona Saule. Tālāk lasīt šeit Multisenstelpas_projekts_RIAC .

Preses relīze

Ir noslēdzies projekts Preventīvais sociālais darbs mūsdienās: idejas, risinājumi, praktiskā pieredze”, kas īstenots ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) zinātniskais grants pētniecībai  atbalstu laika posmā no 2018.gada 02.aprīlis – 2018.gada 31.decembris. Sasniegts  projektā izvirzītais mērķis:  RTA Labklājības virziena attīstības un zinātniskās kapacitātes pieauguma veicināšana. Tas panākts iesaistot 10 jaunos zinātniekus no dažādām studiju programmām starpvirzienu projekta izstrādē, īstenošanā, projekta produktu izstrādē un izplatīšanā, sekmējot studiju rezultātu uzlabošanu un zinātniskās kapacitātes pieaugumu. Tālāk lasīt šeit RTAgrants_truskovska.

Un atkal paldies valsts budžeta finansētai programmai “Latvijas skolas soma”! Neparasta un oriģināla izrāde. Apburoša mūzika, dejas, moderni kostīmi un pasakaina atmosfēra. Bijām pilnībā aizgājuši pasakā līdzi Marijai un Riekstkodim. Ļoti patika! Paldies!

Muzejstundā “Kā top maize?” 1.1.a klase iepazinās ar maizes tapšanas procesu. Interesi izraisīja jau tikšanās ar pelēnu, kurš palīdzēja skolēniem saprast , cik garš ir ceļš no graudiņa līdz maizei. Ļoti noderīga bija mācību filma , kur bija redzams darba process  sendienās un  arī kā to dara šodien. Skolēniem bija iespēja padarboties ar dažādiem neredzētiem darbarīkiem.  Skolēni dzirdēja daudz jaunu  nedzirdētu vārdu. Īpaši patika kopīga dziedāšana  un mielošanās pie galda.

 

Pateicība vecākiem

Liels paldies vecākiem, vecvecākiem, skolēniem un visiem, kas palīdzēja un atbalstīja mūsu skolu Latvijas simtgades godināšanas svētkos. http://www.riac.lv/galerija/

RIAC kolektīvs

 

„Sen to Rīgu daudzināja, Nu to Rīgu ieraudzīju…”

Tā varētu šoreiz teikt Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra labākie 5.-9. klašu skolēni, jo par sekmīgu mācību un sabiedrisko darbu Valsts budžeta finansētās programmas „LATVIJAS SKOLAS SOMA” ietvaros viņiem bija iespēja apmeklēt ievērojamākās Rīgas kultūras un vēsturiskās vietas.

Pirmais apskates objekts bija Latvijas Nacionālā bibliotēka, kura  pārsteidza ar  bagātībām, kas glabājas šajā „Gaismas pilī”.

Latvijas televīzijas tornī pavērās neaizmirstamais skats uz Zaķusalu un Rīgas centru. Skolēni uzzinājām, ka šo ievērojamo celtni gaida pārvērtības – remonts, un pēc apmēram četriem gadiem te būs interesanti uzkavēties un atpūsties Daugavas vidū.

Šīs mācību ekskursijas laikā skolēni apmeklēja Melngalvju namu. Tā ir viena no skaistākajām celtnēm Vecrīgā. Gids – viduslaiku tirgotājs, sagaidīja ar savu aizraujošo stāstījumu. Te tiešām bija ko redzēt!

Skolēnus pārsteidza vēsturiskie fakti un sudraba kolekcija, bet īpaši krāšņa bija melngalvju nama zāle.

Rīga ir skaista vienmēr, bet sevišķi krāšņa tā bija pirms mūsu valsts dzimšanas dienas.