Izvēlne Aizvērt

“Pumpurs” projekti

Biedrība “Eņģeļi ar mums” realizēja projektu “Pasaule ap mums”, kura aktivitātēs iesaistījās RPAC skolēni kopā ar sociālo pedagogu Viktoriju Kamenovu. Projekts ir noslēdzies, bet tas devis daudz pozitīvu emociju, iegūtu zināšanu un jauku atmiņu!

“Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.” Atsauce uz rakstu: Facebook

RPAC iesaistās biedrības “Eņģeļi ar mums” realizētajā projektā “Piedzīvojums ikvienam!”

26.aprīlī noslēdzās foto akcija “Dzīvoju veselīgi”. Akcija notika jaunatnes iniciatīvas projekta “Piedzīvojums ikvienam!” ietvaros. Kopā tika iesūtītas vairāk nekā 40 fotogrāfijas. Viens no akcijas 3 uzvarētājiem bija arī Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra 5/6 A.B klase! Katrs no dalībniekiem saņēma pateicības un veicināšanas balvas, kuras varēs turpmāk izmantot dažādām sportiskām aktivitātēm! 

 “Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”Atsauce uz rakstu:  Facebook

Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu, turpinot izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīšanu jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības.

Biedrība “ Eņģeļi ar mums” ir ieguvusi finansējumu, lai realizētu projektu “ Esi atvērts pasaulei!”

Projekta aktivitāšu realizācijas partneris ir Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs.

Projekta ietvaros tiks organizētas  dažāda veida aktivitātes :

  • “Iepazīsimies un plānosim kopā”;
  • “Kulinārijas meistarklase”;
  • “Veselīgs ēdiens ikvienam “;
  • Ārā neformālais piedzīvojumu brauciens;
  • Radošas meistarklases – ” Videi draudzīgs dzīvesveids”, “Digitālā meistarklase ”, “Foto un video māksla”;
  • Neformālā nodarbība ” Manas stiprās puses”.

Atsauce uz rakstu: Zeimuļs

Projekta kontaktpersona Eleonora Ivanova