Izvēlne Aizvērt

Aktualitātes

           Projektu nedēļas darbiņi

Februārī mūsu pirmsskolas grupās “Lāsītes” un “Paija” norisinājās projektu nedēļa “Trauki. Galda kultūra”. Bērni labprāt apguva galda klāšanas prasmes, uzbedības noteikumus pie galda, arī atcerējās, kā ir jāuzvedas, sagaidot ciemiņus un atnākot ciemos. Iejusties pavāra lomā un patstāvīgi pagatavot saldus augļu salātus sagādāja bērniem lielu prieku. Bet kāds gandarījums bija pieklājīgi uzaicināt pie tējas galda draugus no citām grupiņām un pacienāt viņus ar našķiem un pašpagatavotiem salātiem!

                              Sveču diena

Uz lielu balli
sanāca sveces,
ai, kas par gaismu
debesīs tecēs!…
(O.Vācietis)
Februāra pirmās dienas PPAC pirmsskolas grupas “Brīnumu pasaule” audzēkņiem noritēja interesanti. Tēmas “Sveces. Sveču diena” ietvaros bērni tika iepazīstināti ar sveču daudzveidību, izmantošanu cilvēku dzīvē, arī sveču liešanas procesu. Kaut bērni sveces nelēja, tomēr viņi labprāt tās līmēja, zīmēja, veidoja, arī skaitīja, salīdzināja ar ğeometriskajām figūrām. 2.februārī skolotājas iepazīstināja ar Sveču dienas tradīcijām un ticējumiem. Grupā tika organizēta sveču izstāde, kurā piedalījās arī bērnu vecāki, atnesot no mājām neparastu svecīti un iepazīstinot ar tās “vēsturi”.
Paldies pirmsskolas skolotājām A.Solovjovai un E.Kopeikai par jaunām zināšanām un interesantiem faktiem par svecēm.

                   Kā rūķi gāja laimi meklēt!

Ziemassvētku aktivitāšu izskaņā ciemojāmies pie RPAC lielajiem draugiem.  1.-9.klašu skolēni ņēma aktīvu līdzdalību pasākuma ,,Kā rūķi gāja laimi meklēt” improvizācijā. Koncerta noslēgumā kopā gājām rotaļās, un  jauki pavadījām brīvo laiku.

             Ziemassvētki rūķu ciemā

20.decembrī RPAC pirmsskolas grupu “Brīnumu pasaule” un “Bitīte” bērnus uz tikšanos savā ciematā aicināja Rūķu ğimene, lai kopā ietu rotaļās, dziedātu dziesmiņas par ziemu, Ziemassvētkiem un eglīti. Rūķi pastāstīja par Ziemassvētku tradīcijām, kā arī pacienāja ar piparkūkām.
21. decembrī pirmsskolas grupu “Lāsītes” un “Paija” bērni nosvinēja Ziemassvētkus kopā ar Piparkūku vīriņu, Zaķīti un rūķiem, meklēja dāvanas, pildot dažādus uzdevumus.
Ziemassvētku pasākumi norisinājās ļoti patīkamā gaisotnē, sagādājot bērniem daudz pozitīvu emociju. Visslielākais prieks, protams, bija saņemt dāvanas no Ziemassvētku vecīša. Visi bija priecīgi un laimīgi!

             Valsts svētki godam nosvinēti!

16.novembrī ar sirsnīgām un gaišām domām, laimi novēlējot, pirmsskolas grupu “Bitīte” un “Brīnumu pasaule” bērni kopā ar skolotājām atzīmēja Latvijas dzimšanas dienu.
Paldies pirmsskolas skolotājām Ingrīdai Višai un Valentīnai Solovjovai par sirsnīga pasākuma organizēšanu un patriotisko noskaņu.

                    Gaidot Mārtiņdienu!

Kas tur dīc, kas tur rīb
Ap to mūsu istabiņu?
Mārtiņš gaili dancī veda,
Ap istabu tekādams.
Laikā, kad rudens atkāpjas un ziema uz pēdām min, bērnudārzā ierodas Mārtiņš. Visus rudens darbus apdarīdams, Mārtiņš nāk lūkoties pēc tā skaistākā gaiļa un pēc tās brangākās zoss. Grupu “Bitītes” un “Brīnumu pasaules” bērni bija parūpējušies, lai Mārtiņam būtu liela izvēle starp Mārtiņgaiļiem. Bet tie bez cīņas nepadevās, kaut arī Mārtiņš tos gribēja pielabināt ar dažādiem graudiem. Bij’ vien Mārtiņam pašam jānoķer tas ašākais gailis!
Ar zosīm gāja vājāk, jo saimniecei bija tikai divas zosis: viena gaiša, otra tumša. Bet, ak, tu dieniņās, tās naivās zosis!!! Bez pierunāšanas nonāca Mārtiņa rokās!
Kad izvēle bija izdarīta, atlika vien savus spārniņus izpurināt jautrā dejā “Ki, ki, ki, ko, ko, ko, gulu, gulu, kva, kva!”
Mārtiņš tomēr ir labs vīriņš, tukšām rokām neatnāca! Atnesa pīrāgu no tās jaunās graudaugu ražas. Cik tas bija garšīgs!
Paldies Mārtiņam, saimniecei, zosīm un visiem gailīšiem par tik lustīgu Mārtiņdienu!

                          Āra izglītības diena

Āra izglītības dienas ietvaros, 2.novembrī, grupas Bitītes bērni devās laukā rudens lapu meklējumos un pētījumos.
Bērni skaistākās un lielākās lapiņas atrada bernudārza pagalmā, savāca tās kuplos pušķos un priecājās par tiem jautrā dejā “Rudenītis patīk mums”. Rudenīgos pušķus izmantoja bērnudārza pagalma rotāšanai, jo bērni ar nepacietību gaida valsts svētkus. Pēc tam devās meklēt koku pazudušās lapas. Cik tās bija dažādas pēc formām! Mēģināja tās arī uzzīmēt, bet kā nu kuram sanāca.
Toties beigās secināja, ka lapu ir piebiris krietni daudz, tāpēc ir pienācis laiks tās sagrābt milzīgā čupā, bet tas nepavisam neizdevās, jo piezagās draiskais noskaņojums un visas lapiņas tika aizlaistas pa gaisu.

      Sporta svētki ar Tīģerēnu, Lācīti un Žirafēnu

Oktobra vidū, kad saulīte vēl lutināja ar saviem zeltainajiem stariņiem, grupas “Bitīte” bērni izbaudīja krāšņu rudens dienu, aktīvi sportojot kopā ar Tīģerēnu (sporta skolotāja N.Nikonova) un viņa draugiem Lācīti (pirmsskolas skolotāja I.Viša) un Žirafēnu (skolotājas palīgs Ž.Burceva) un citām pirmsskolas skolotājām: E.Kopeiku un V.Solovjovu.

Visi draudzīgi vingroja, ar ķerrām veda augļus un dārzeņus līdz ” kravas mašīnai”, palīdzēja svētku ciemiņiem atlasīt un salasīt ozolzīles, kastaņus un čiekurus, ripināja ķirbi, taisīja lapu puteni. Bet ar kādu aizrautību piedalījās dažādās stafetēs uz ātrumu, līdzsvaru- ” Aiznes ābolu karotē!”, “Kirbja saldējums”, “Palīdzi ezim atrast savas adatiņas!”, “Aiznes ezim gārdumus”.

Sporta svētku nobeigumā, jau atnākot savā grupiņā, bērni cienājās ar dārzeņu salātiem un karstmaizītēm, ko pagatavoja grupas “Lāsītes” bērni un skolotājas.

10.oktobrī grupiņās “Lāsītes” un “Paija” notika rudens pasākums “Lielā raža”

                          Sagaidījām Miķeļdienu!

Ievērojot latviešu tautas tradīcijas, mūsu RPAC pirmsskolas grupās “Bitīte” un ”Brīnumu pasaule”‘ tika atzīmēta Miķeļdiena-rudens saulgrieži, kad diena un nakts ir vienādā garumā. Bērni kopā ar Miķelīti, Rudens māti, Vāveri un Ezīti izzināja, kādas tad ir rudens pazīmes, veltes, kā arī noskaidroja Miķeļdienas tradīcijas.

Zinību diena! Ar pilnu jaudu dodamies pa 2023./2024.mācību gada ceļu!

                                             Izlaiduma svētki!

Maija beigās, kad spoži spīd saule, kad visa zeme zied, ir izlaiduma svētku laiks. 31. Maijā pirmsskolas grupu “Saulīte” un ” Bitīte” audzēkņiem ir sagaidīts pirmais viņu dzīvē izlaidums. Mazie absolventi atvadās no bērnu dārza un kopā ar vecākiem pateicās iestādes skolotājām, skolotāju palīgiem un citiem darbiniekiem, kas rūpējās par viņiem dażu gadu laikā. Paldies pirmsskolas skolotājām G.Snicarevai, I. Višai, V.Solovjovai par organizētajiem pasākumiem.
Lai mūsu mīļajiem bērniem ir drošs solis uz skolu!

                                    Pavasara darbi grupā “Paija”

                                  Atzīmējam māmiņu dienu!

Mātes dienas pasākumi vienmēr ir īpaši, kad mazie sveicēji ar siltumu dvēselē gatavo mammām  dziesmas un dejas. Arī šogad maija vidū RPAC pirmsskolas grupās notika jautrie brīži un pasākumi, veltīti Mātes dienai, kur dziedāja, dejoja ne tikai bērni, bet arī viņu mammas un vecmammas labprāt piedalījās rotaļdejās. Pasākumu beigās galvenie ciemiņi saņēma no savām atvasēm apsveikuma kartiņas un citas paštaisītas dāvaniņas. 

 

                          „Izzinošā nodarbība par vitamīniem”
           „Es – zinātnieks!”
 
Pirmsskolas izglītības iestādes grupai „Bitīte” notika izzinoša nodarbība par tēmu „Vitamīni”. Nodarbības laikā bērni devās uz vitamīnu valstību, kur varēja pārģērbties un iejusties zinātnieku lomā. Bērni kopā ar grupas skolotāju Gaļinu S. un latviešu valodas skolotāju Evitu B. piedalījās četrās praktiskajās laboratorijās:
1. laboratorija – „Kas ir vitamīni?”
2. laboratorija – „Veselīgo vitamīnu molekulu plakāta veidošana.”
3. laboratorija – „Burtu rats ar brīnumu lādi.”
4. laboratorija – „Veselīgu vitamīnu uzņemšana mūsu organismā.”
Visas nodarbības laikā laboratorijas tika sistemātiski plānotas un savstarpēji saistītas. Bērni ar lielāko prieku izvēlējās sev vēlamo darbību un praktiski darbojās. Nodarbības beigās katrs bērns varēja izvēlēties savu vitamīnu plakātu.

                                          Sporta svētki

Pirmo pavasara mēnesi pirmsskolas grupu bērni pavadīja ļoti aktīvi, piedaloties sporta pasākumā “Jautrās stafetes” . Topošajiem skolēniem bija ļoti interesanti pavadīt laiku skolas lielajā sporta zālē kopā ar esošajiem skolēniem. Bija prieks redzēt, cik čakli bērni centās izpildīt visus uzdevumus, lai būtu līdzīgiem vecākajiem bērniem. Sporta spēļu laikā bērni paspēja arī sadraudzēties. Paldies par kopā būšanu pasākuma organizatorēm-2.a klases audzinātājai Elitai Utānei, kā arī sporta skolotājām Anitai Liepiņai un Tatjanai Katkovskai!

                         “Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa…”

Marta mēneša tēmas “Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa…” ietvaros RPAC pirmsskolas grupās pēc ikgadējās tradīcijas tika organizēts leļļu teātris. Šogad iestādes radošās skolotājas parādīja izrādi pēc pasakas “Pie saulītes ciemos” motīviem, kurā piedalījās arī galvenie skatītāji- audzēkņi. Visu mēnesi bērni tika iepazīstināti ar teātra mākslu, arī bija iespēja pašiem piedalīties nelielos teatrālajos uzvedumos rotaļdarbības gaitā, kopā izvēloties lomas.
Izrādes laikā aktieri un skatītāji jautri dziedāja līdzi – ,,Ir pavasaris klāt!”, bet pasākuma beigās dejoja rotaļdejas “Gulēja saulīte ābeļu dārzā”, “Es ar savu draugu dancot gāju” u.c..
Leļļu teātra diena deva iespēju ne tikai bērniem un skolotājām radoši sadarboties, bet arī sniedza pozitīvas emocijas.

                                             Meteņdiena! 

                    Draudzības svētki Monstru Korporācijā!

Svētki tika organizēti Monstru korporācijas stilā. No sākuma bija =jautrais brīdis, kur mošķīši iepazīstināja ar sevi un sadraudzējās ar sākumskolas bērniem. Pēc tam notika bērnu “iesvetīšana” Monstru koorporācijā – katrs bērns saņēma medaļu ar tās emblēmu; pēc tam- visi kopā vingroja, rotaļājās, kā arī dejoja kopā ar pirmsskolas bērniem draugu rotaļdeju. Arī piepildījām “enerģijas batareju” ar bērnu skaļiem smiekliem (Mošķi dejoja smeklīgas dejas). Turpinājām svētkus radošajās 3 darbnīcās, kurās bērni gatavoja dāvanas sev un saviem draugiem; 4.darbnīcā piedalījās arī skolotājas, apgūstot jaunu Airis folding tehniku un arī gatavoja apsveikuma kartiņas. Svētku nobeigumā- maza disenīte ar ziepju burbuļiem un fotosesija pie fotozonas.
Sākumskolas un IP 58 jomas skolotāji un skolēni saka LIELU PALDIES pirmsskolas izglītības programmu kolēģiem un bērniem! Mums patika interesantā pasākuma tēma, piedāvātās kustību aktivitātes, draudzības medaļas, radošās darbnīcas. Baudījām skolotāju profesionalitāti, prieku darboties ar bērniem un sirsnību.

                              Jaunais gads ar zaķīti sagaidīts!

             “Balti nāca Ziemassvētki, dimantiņus kaisīdami!”

                                        Latvijas svētkos!

 “Zeme rīb, rati klaudz, kas to zemi rībināja? Nu atbrauca Mārtiņdiena deviņiem kumeļiem.”

Skat, skat, cik jautri Mārtiņdena norisinājās grupās “Saulīte” un “Bitītes”!

              “Rudentiņ, bagāts vīrs, daudz tu mums dāvināji”

                                 “Pa rudens taciņu ar Ezīti!”

Saturies cienījamais 2022./2023.mācību gads! Mēs nākam gūt zināšanas!

,,Paliec sveika, bērnu sēta,,

Uzredzēšanos savam mīļajam bērnudārzam teica mūsu pirmsskolas grupiņu “Brīnumu pasaulē” un “Saulīte” 18 bērni. Izlaidumu svētki bija skaisti, jautri, sentimentāli. Paldies mūsu jaukajām skolotājām par neatkārtojamajiem pasākumiem.

Savas māmiņas un vecmāmiņas sveic arī grupa “Laumas bērni”

Māmiņu dienu atzīmē grupa “Lāsītes”

Grupa “Bitīte” sveic māmiņas un vecmāmiņas!

Grupas bērni sveic māmiņas un vecmāmiņas ar pavasara teatralizētu uzvedumu, dziesmām un dejām!

“Mana mīļa māmuliņa
Mani mīļi audzināja”

Šogad savas māmiņas un vecmāmiņas klātienē sveica grupu “Saulīte” un “Brīnumu pasaule” bērni un skolotājas.

Rotaļnodarbības

Nu atnāca liela diena! Pirmsskolas grupiņas atzīmē Lieldienas!

Pirmsskolas grupiņās tika nosvinētas Lieldienas. Bērni spēlēja spēles, ripināja olas, skandināja tautasdziesmas, gāja rotaļdejās. 

Grupa “Saulīte” rādīja kaimiņu grupas bērniem muzikāli teatralizētu uzvedumu “Zaķīšu pirtiņa”. Paldies grupas skolotājai V. Solovjovai par sagatavoto uzvedumu.

Par mums!

Bērnu drošība mūsu izglītības iestādē

Nāc, nākdamis, Metenīti! 

7. februārī grupas,, Saulīte,, bērni pirmsskolas skolotājas Valentīnas Solovjovas vadībā nosvinēja gadskārtu ieražu svētkus Meteņus. Bērni izgatavoja sev budeļu maskas, atbilstoši apğērbās un gāja pavadīt ziemu pastaigu laukumā. Bērni vēla sniega bumbas, gāja rotaļdejās, vizinājās ragavās, vilka virvi, vēroja laika apstākļus, pārrunāja par Meteņdienu. Bērni jautri pavadīja ziemu un ar prieku gaida pavasari.

Radošās rotaļas kopā ar sociālo pedagogu

 

“Ziemassvētki sabraukuši rakstītām kamanām…” Mazie bērnudārza rūķīši sagaida brīnumainos svētkus! 

 

Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!

Mūsu darba jubilāri!

Irēna Zdanovska – 40 darba gadi

Ludmila Pozdņakova – 25 darba gadi

Jeļena Kuzmina – 35 darba gadi

Alla Bobenčuka – 15 darba gadi

Rudens krāsainajā virpulī!

Mūsu pirmā raža!

 

Rudentiņš bagāts vīrs…

Mazākumtautību 5-gadīgo bērnu grupā “Bitīte” notika jautrais brīdis veltīts rudentiņam “Sēnēs, sēnēs…” . Bērni dziedāja, dejoja, gāja rotaļās, minēja mīklas… Un, protams, viss par sēnēm!

 

 

“Mikālīts bagāts vīrs, tas atnāca zābakos”… sagaidām Miķeļdienu!

Grupas ‘Saulīte‘ bērni skolotājas Valentīnas Solovjovas vadībā šonedēļ daudz runāja par Miķeļdienas tradīcijām. Bērni sagatavoja darbiņu izstādi no dažādiem augļiem un dārzeņiem.

Trešdien tika nosvinēta Miķeļdiena. Uz svētkiem atnāca pats Miķelis. Bērni stāstīja par augļiem un dārzeņiem, ‘vārīja kompotu un zupu’, runāja par maizes tapšanu, izdziedāja dziesmas par augļiem un dārzeņiem, gāja rotaļās, spēlēja spēles, minēja mīklas, cienājās ar rudzu maizi. Liels paldies jāsaka svētku organizatorei pirmsskols skolotājai Valentīnai.

Svētki izdevās!

 

 

“Paldies saku tētiņam par gudro padomiņu…” sagaidot Tēvu dienu! 

 

Zinību diena pirmsskolas grupiņās!

 

 

Mēs – mazie aktieri! Teātru diena pirmsskolas grupiņās!

Rēzeknes pamatskolas- attīstības centra pirmsskolas grupās februāra mēnesis pagāja teātru dienu noskaņās. Skolotājas sagatavoja bērniem leļļu teātri “Drug poznajotsha v bede“. Katrā grupiņa bērni:

  • klausījās pasakas,
  • apguva teātra mākslu,
  • izspēlēja dažādas lomas pēc izvēles,
  • iestudēja kādu no uzvedumiem.

Bērni rādīja teatralizētus uzvedumus “Trīs sivēntiņi“, “Vecīša cimdiņš“, “Rācenis“, “Nevienam nepiederošs“. Visi teātri tika nofotografēti un ievietoti WhatsApp grupās bērnu vecākiem. Pirmsskolas skolotāja Tatjana Kabale izveidoja video materiālu par teātru dienām.

 

Pirmsskolas grupās pedagogi ir cītīgi pastrādājuši pie didaktisko spēļu izstrādes…

Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra pirmsskolas grupās notika pedagogu izstrādņu izstādeRosinošas materiālās bāzes papildināšana darbā ar bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem” , kurā  katram pedagogam bija jāpiedāvā ne mazāk kā 2 didaktiskās spēles, izdales materiāli  un cita veida metodiskās izstrādnes.

Pirmsskolas grupās strādā ļoti aktīvas, radošas skolotājas. Katrs pedagogs piedāvāja ne mazāk kā 5 didaktiskās spēles. Ir skolotājas, kuras piedāvāja  10 un pat vairāk izgatavotas didaktiskās spēles. Spēles tika izgatavotas augstā kvalitātē, atbilstoši programmas prasībām, bērnu vajadzībām, krāsainas, estētiski skaistas, ar atbilstošiem pedagoģiski pareizi noformētiem aprakstiem. Spēles tika izgatavotas no papīra, lamināta, no audumiem, no dažādiem kociņiem un cita veida materiāliem.

Didaktiskās spēles, uzdevumi, kā arī izdales materiāli ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem bērnu attīstībā pirmsskolā, jo var raisīt uzmanību, interesi un aktivitāti. Bērniem ir iespēja parādīt savas prasmes un iemaņas spēles laikā.

Didaktiskā spēle ir viena no mācību metodēm, kuras laikā vienlaicīgi īstenojas divas īpašības: mācību – izzinošā un rotaļīgi – aizraujošā. Šīs metodes īpašības palīdz pirmsskolniekiem vieglāk pāriet no vienas darbības uz citu, kā arī šī procesa laikā viņi vieglāk uztver zināšanas un veido sapratni par apkārtējo pasauli. Didaktisko spēļu saturs veido bērnos noteiktu attieksmi pret apkārtējās vides procesiem, dabu, priekšmetiem, darbu, padziļina zināšanas par savu dzimto vietu, apkārtējiem cilvēkiem. Ar didaktiskās spēles starpniecību tiek attīstīti visi bērnu spēju veidi. Didaktiskās spēles laikā sniegtās zināšanas tiek uztvertas, nevis tieši, bet pastarpināti. Bērni gūst, zināšanas spēlējoties, izpilda spēles noteikumus, nezinot mācību mērķi. Īpaši tas ir svarīgi darbā ar bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem.

Izmantojot didaktiskās spēles tiek paaugstināta bērnu interese, veidots daudzveidīgs un emocionāls mācību process, samazināts bērnu nogurums, attīstās uzmanība, atjautība, izpalīdzība.

Jebkura didaktiskai spēle, kas tika piedāvāta, ir jēgpilna, attīsta bērnu domāšanu, atmiņu, uztveri, valodu, paplašina redzesloku, ir atbilstoša bērnu spējām un interesēm.

Paldies visām pedagoģēm par radošu darbu! Aicinu ieskatīties izgatavoto spēļu arhīvā…

Didaktiskās spēles bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem (2021)

Materiālu apkopoja: izglītības metodiķe Ilona Pabērza

Mūsu darbiņi projektu nedēļā! 

__________________________________________________________________________________

Kad mūzikai svētki!

Visā pasaulē pazīstamais un mīlētais komponists Raimonds Pauls 12. janvārī svinēja savu 85 gadu jubileju. Arī mūsu iestādes pirmsskolas grupu bērni godināja komponistu visu nedēļu.

Mūzikas skolotāja katru dienu kopā ar bērniem izdziedāja R.Paula bērnu dziesmiņas, skatījās video materiālus par doto tēmu, klausījās Maestro skaņdarbus.

Grupās tika daudz runāts par komponistu, viņa ieguldījumu mūzikas pasaulē. Ar ko var godināt mūsu bērni komponistu? Protams, ar saviem darbiņiem! Bērni veltīja savus radošos darbus – zīmējumus, aplikācijas darbus komponistam.

Ziemassvētki sabraukuši…

Gatavojoties Ziemassvētkiem, pirmsskolas grupiņās  laiks paskrējis nemanot. Katru dienu grupiņās valdīja liela rosība. Bērni kā čakli rūķīši daudz zīmēja, līmēja, veidoja, greznoja telpas un eglītes, mācījās dziesmas un rotaļdejas, cepa piparkūkas un cītīgi gaidīja Ziemassvētku jautro brīdi ar Sala vecīti un dāvanām.

Ziemassvētku jautrais brīdis grupā “Paija” norisinājās ar jautro Sniegavīru. Kopā viņi dejoja, gāja rotaļdejā un pušķoja skaistu neparastu eglīti.

Grupas “Lāsītes” bērni kopā ar Sniegavīru un Zaķīti jautri pavadīja laiku. Bērni dziedāja, gāja rotaļdejās. Vislielākais bērnu prieks bija Salavecītis un dāvanas!

Skaistās maskās ģērbti grupas “Laumas bērni” varoņi sagaidīja Salavecīti pie Ziemassvētku eglītes. Bērni kopā ar Rūķeni uzjautrinājās, gāja rotaļdejās, dziedāja un dejoja mūzikas pavadījumā. Vislielāko prieku bērniem sagādāja dāvanu saņemšana.
 
rpt

Grupai “Bitīte” jautrais brīdis pie eglītes pagāja jautrā atmosfērā. Kopā ar Rūķi un Rūķeni bērni dziedāja, gāja rotaļdejās, lasīja dzejolīšus, gaidīja un arī sagaidīja Sala vecīti ar dāvanām.

Grupas “Saulīte” bērni līksmojās pie Ziemassvētku eglītes kopā ar Ruksīti un Sniegavīru. Te netrūka ne dziesmu, ne deju, ne sacensības gara, ne līksmības, ne joku.

Grupas “Brīnumu pasaule” bērni dāvanas gaidīja kopā ar Sniega karalieni un Sniegavīru un Rūķi. Arī šajos svētkos netrūka jautrības, Sniega karalienes blēņu, dziesmu un deju.
 
 

Esam  uzsākuši jauno 2020./2021.mācību gadu  

 Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra pirmsskolas grupas jauno 2020./2021. mācību gada 1. septembrī audzēkņus sagaidīja ar jauno pastaigu laukumu noformējumu. Bērnus gaidīja multfilmu varoņi. Zinību dienā katrā grupā notika jautrais brīdis, kur bērnus uzjautrināja mūzikas skolotāja un sporta skolotāja pasaku varoņu lomās.

Septembris un oktobris pirmsskolas grupās ir adaptācijas periods, kad bērniem ir jāpierod pie iestādes, jauniem cilvēkiem, jaunām telpām, noteikta dienas režīma. Speciālisti bērna bērnudārzā iejušanās laika posmu sauc par adaptācijas periodu. Adaptācijas periods mēdz būt ātrs un viegls, gandrīz nesāpīgs, taču mēdz būt arī smags, stipri izteikts un ilglaicīgs. Bērnam dotajā brīdī ir psiholoģiska trauma, jo viņš tiek atrauts no ģimenes, no māmiņas. Veiksmīgam adaptācijas periodam palīdz gan vecāku mīlestība, gan iestādes mīlošie un gādīgie darbinieki, gan vecāku un iestādes personāla labvēlīga sadarbība, gan arī strikta dienas režīma ievērošana. Pirmsskolas grupās adaptācijas periods ir veiksmīgs.

 

 

Ražas svētki 

Oktobra mēnesī grupas “Saulīte” un “Brīnumu pasaule” bērni nosvinēja ražas svētkus – Miķeļus. Bērni kopā ar Miķeļi līksmoja, spēlējās, lasīja tautasdziesmas, minēja mīklas, dziedāja, gāja rotaļdejās.

Pastaigu laukumu rotāja Miķeļdienas izstāde. Bērni kopā ar saviem vecākiem no dabas materiāla un dažādiem augļiem un dārzeņiem veidoja skaistus rokdarbus, kurus atnesa uz iestādi.

Oktobra mēnesī pirmsskolas grupu audzēkņi aktīvi piedalījās “Labo darbu nedēļā” kopā ar saviem vecākiem sagādājot pārtiku un granulas mūsu dzīvnieku patversmei. Sporta skolotāja Arina Bogdanova ziedojumus nogādāja uz patversmi.

2019./2020.mācību gada aktualitātes

Meteņi

Februārī tika nosvinēti Meteņi. Grupas “Saulīte” bērni pārģērbušies būdeļos gāja ķekatās, dziedāja, rotaļājās, pavadīja ziemu un sagaidīja jautri pavasari. Jautrā brīža beigās saimniece uzcienāja bērnus ar pankūkām.

Grupai “Brīnumu pasaule” Meteņu jautrais brīdis tika novadīts rotaļnodarbības veidā. Bērni iepazinās ar Maslenicas svinēšanas tradīcijām, gāja tautas rotaļās, dziedāja tautas dziesmas. Pēc nodarbības saimniece uzcienāja bērnus ar pankūkām.

Valentīndiena

Pirmsskolas grupiņām 14. februārī  jautri gāja jautro brīdi “Draudzības svētki” svinot. Bērniem tika piedāvātas dažādas atrakcijas, rotaļas, dejas un pārsteiguma balvas.

Ziemassvētki un Jaungada svētki

Decembra mēneša otrajā pusē bērni nepacietīgi gaidīja Ziemassvētku brīnumus un  svētkus, kad nāks Sala vecītis un nesīs dāvanas. Pie Jaungada skaisti izrotātās eglītes grupā “Lāsītes” bērni un bērnu vecāki ar meža dzīvniekiem kopā sagaidīja svētkus “Ziemassvētku brīnumi”. Grupā “Paija” un “Laumas bērnibērni svinēja “Peles Ziemassvētkus”. Grupai “Bitīte” notika “Jaungada ceļojums”.  Grupai “Saulīte” notika “Ziemassvētki Ziemeļpolā”, bet grupai “Brīnumu pasaule” notika “Peļu piedzīvojumi Jaunajā gadā”.

Latvijas Dzimšanas diena

17. novembrī pirmsskolas grupiņās svinīgi un atraktīvi tika nosvinēta Latvijas dzimšanas diena. Bērni ne tikai skandināja dzejoļus, dziedāja dziesmas , izdejoja tautas dejas, bet arī noskatījās video materiālus par Latvijas skaistumu, minēja mīklas un piedalījās mākslinieciskajā darbībā, darinot Latvijas kokus.

Teātru dienas

Oktobra sākumā pirmsskolas grupās iestādes darbinieki pirmsskolas grupu bērniem rādīja leļļu teātrus “Druzja poznajutsja v bede” un “Kukulītis” jaunā apdarē.

Tēvu diena

Pirmsskolā grupā “Saulīte” septembra sākumā tradicionāli tika nosvinēta tēvu diena. Pirmsskolas skolotāja Valentīna Solovjova kopā ar saviem audzēkņiem sagatavoja neatkārtojamu, interesantu pēcpusdienu bērnu tētiem. “Saules grupas indiāņu kopiena”  būvēja savu nometni. Katrs tētis “indiānis” ar savu bērnu būvēja vigvamu, piedalījās dažādās atraktīvās darbībās, indiāņu dejās un ievēlēja vienu tēvu par “Saules grupas indiāņu kopienasvadoni. Katrs tētis no sava bērna dabūja pašgatavotu dāvaniņu.

Zinību diena

Pirmsskolas grupās Zinību diena pagāja svaigā gaisā iestādes teritorijā. Bērnus priecēja multfilmu varoņi – Maša un Lācis, Meitene Vasara. Bērniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes: kustību rotaļas, stafetes, atjautības uzdevumi, zīmēšana ar krītiņiem uz asfalta. Pēc aktivitātēm Maša uzcienāja bērnus ar saldumiem.