Izvēlne Aizvērt

Aktualitātes

Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!

Mūsu darba jubilāri!

Irēna Zdanovska – 40 darba gadi

Ludmila Pozdņakova – 25 darba gadi

Jeļena Kuzmina – 35 darba gadi

Alla Bobenčuka – 15 darba gadi

 

Rudens krāsainajā virpulī!

Mūsu pirmā raža!

Rudentiņš bagāts vīrs…

Mazākumtautību 5-gadīgo bērnu grupā “Bitīte” notika jautrais brīdis veltīts rudentiņam “Sēnēs, sēnēs…” . Bērni dziedāja, dejoja, gāja rotaļās, minēja mīklas… Un, protams, viss par sēnēm!

 

“Mikālīts bagāts vīrs, tas atnāca zābakos”… sagaidām Miķeļdienu!

Grupas ‘Saulīte‘ bērni skolotājas Valentīnas Solovjovas vadībā šonedēļ daudz runāja par Miķeļdienas tradīcijām. Bērni sagatavoja darbiņu izstādi no dažādiem augļiem un dārzeņiem.

Trešdien tika nosvinēta Miķeļdiena. Uz svētkiem atnāca pats Miķelis. Bērni stāstīja par augļiem un dārzeņiem, ‘vārīja kompotu un zupu’, runāja par maizes tapšanu, izdziedāja dziesmas par augļiem un dārzeņiem, gāja rotaļās, spēlēja spēles, minēja mīklas, cienājās ar rudzu maizi. Liels paldies jāsaka svētku organizatorei pirmsskols skolotājai Valentīnai.

Svētki izdevās!

 

“Paldies saku tētiņam par gudro padomiņu…” sagaidot Tēvu dienu! 

 

Zinību diena pirmsskolas grupiņās!

Mēs – mazie aktieri! Teātru diena pirmsskolas grupiņās!

Rēzeknes pamatskolas- attīstības centra pirmsskolas grupās februāra mēnesis pagāja teātru dienu noskaņās. Skolotājas sagatavoja bērniem leļļu teātri “Drug poznajotsha v bede“. Katrā grupiņa bērni:

  • klausījās pasakas,
  • apguva teātra mākslu,
  • izspēlēja dažādas lomas pēc izvēles,
  • iestudēja kādu no uzvedumiem.

Bērni rādīja teatralizētus uzvedumus “Trīs sivēntiņi“, “Vecīša cimdiņš“, “Rācenis“, “Nevienam nepiederošs“. Visi teātri tika nofotografēti un ievietoti WhatsApp grupās bērnu vecākiem. Pirmsskolas skolotāja Tatjana Kabale izveidoja video materiālu par teātru dienām.

Pirmsskolas grupās pedagogi ir cītīgi pastrādājuši pie didaktisko spēļu izstrādes…

Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra pirmsskolas grupās notika pedagogu izstrādņu izstādeRosinošas materiālās bāzes papildināšana darbā ar bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem” , kurā  katram pedagogam bija jāpiedāvā ne mazāk kā 2 didaktiskās spēles, izdales materiāli  un cita veida metodiskās izstrādnes.

Pirmsskolas grupās strādā ļoti aktīvas, radošas skolotājas. Katrs pedagogs piedāvāja ne mazāk kā 5 didaktiskās spēles. Ir skolotājas, kuras piedāvāja  10 un pat vairāk izgatavotas didaktiskās spēles. Spēles tika izgatavotas augstā kvalitātē, atbilstoši programmas prasībām, bērnu vajadzībām, krāsainas, estētiski skaistas, ar atbilstošiem pedagoģiski pareizi noformētiem aprakstiem. Spēles tika izgatavotas no papīra, lamināta, no audumiem, no dažādiem kociņiem un cita veida materiāliem.

Didaktiskās spēles, uzdevumi, kā arī izdales materiāli ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem bērnu attīstībā pirmsskolā, jo var raisīt uzmanību, interesi un aktivitāti. Bērniem ir iespēja parādīt savas prasmes un iemaņas spēles laikā.

Didaktiskā spēle ir viena no mācību metodēm, kuras laikā vienlaicīgi īstenojas divas īpašības: mācību – izzinošā un rotaļīgi – aizraujošā. Šīs metodes īpašības palīdz pirmsskolniekiem vieglāk pāriet no vienas darbības uz citu, kā arī šī procesa laikā viņi vieglāk uztver zināšanas un veido sapratni par apkārtējo pasauli. Didaktisko spēļu saturs veido bērnos noteiktu attieksmi pret apkārtējās vides procesiem, dabu, priekšmetiem, darbu, padziļina zināšanas par savu dzimto vietu, apkārtējiem cilvēkiem. Ar didaktiskās spēles starpniecību tiek attīstīti visi bērnu spēju veidi. Didaktiskās spēles laikā sniegtās zināšanas tiek uztvertas, nevis tieši, bet pastarpināti. Bērni gūst, zināšanas spēlējoties, izpilda spēles noteikumus, nezinot mācību mērķi. Īpaši tas ir svarīgi darbā ar bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem.

Izmantojot didaktiskās spēles tiek paaugstināta bērnu interese, veidots daudzveidīgs un emocionāls mācību process, samazināts bērnu nogurums, attīstās uzmanība, atjautība, izpalīdzība.

Jebkura didaktiskai spēle, kas tika piedāvāta, ir jēgpilna, attīsta bērnu domāšanu, atmiņu, uztveri, valodu, paplašina redzesloku, ir atbilstoša bērnu spējām un interesēm.

Paldies visām pedagoģēm par radošu darbu! Aicinu ieskatīties izgatavoto spēļu arhīvā…

Didaktiskās spēles bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem (2021)

Materiālu apkopoja: izglītības metodiķe Ilona Pabērza

 

 

Mūsu darbiņi projektu nedēļā! 

__________________________________________________________________________________

Kad mūzikai svētki!

Visā pasaulē pazīstamais un mīlētais komponists Raimonds Pauls 12. janvārī svinēja savu 85 gadu jubileju. Arī mūsu iestādes pirmsskolas grupu bērni godināja komponistu visu nedēļu.

Mūzikas skolotāja katru dienu kopā ar bērniem izdziedāja R.Paula bērnu dziesmiņas, skatījās video materiālus par doto tēmu, klausījās Maestro skaņdarbus.

Grupās tika daudz runāts par komponistu, viņa ieguldījumu mūzikas pasaulē. Ar ko var godināt mūsu bērni komponistu? Protams, ar saviem darbiņiem! Bērni veltīja savus radošos darbus – zīmējumus, aplikācijas darbus komponistam.

Ziemassvētki sabraukuši…

Gatavojoties Ziemassvētkiem, pirmsskolas grupiņās  laiks paskrējis nemanot. Katru dienu grupiņās valdīja liela rosība. Bērni kā čakli rūķīši daudz zīmēja, līmēja, veidoja, greznoja telpas un eglītes, mācījās dziesmas un rotaļdejas, cepa piparkūkas un cītīgi gaidīja Ziemassvētku jautro brīdi ar Sala vecīti un dāvanām.

Ziemassvētku jautrais brīdis grupā “Paija” norisinājās ar jautro Sniegavīru. Kopā viņi dejoja, gāja rotaļdejā un pušķoja skaistu neparastu eglīti.

Grupas “Lāsītes” bērni kopā ar Sniegavīru un Zaķīti jautri pavadīja laiku. Bērni dziedāja, gāja rotaļdejās. Vislielākais bērnu prieks bija Salavecītis un dāvanas!

Skaistās maskās ģērbti grupas “Laumas bērni” varoņi sagaidīja Salavecīti pie Ziemassvētku eglītes. Bērni kopā ar Rūķeni uzjautrinājās, gāja rotaļdejās, dziedāja un dejoja mūzikas pavadījumā. Vislielāko prieku bērniem sagādāja dāvanu saņemšana.
rpt

Grupai “Bitīte” jautrais brīdis pie eglītes pagāja jautrā atmosfērā. Kopā ar Rūķi un Rūķeni bērni dziedāja, gāja rotaļdejās, lasīja dzejolīšus, gaidīja un arī sagaidīja Sala vecīti ar dāvanām.

Grupas “Saulīte” bērni līksmojās pie Ziemassvētku eglītes kopā ar Ruksīti un Sniegavīru. Te netrūka ne dziesmu, ne deju, ne sacensības gara, ne līksmības, ne joku.

Grupas “Brīnumu pasaule” bērni dāvanas gaidīja kopā ar Sniega karalieni un Sniegavīru un Rūķi. Arī šajos svētkos netrūka jautrības, Sniega karalienes blēņu, dziesmu un deju.

Esam  uzsākuši jauno 2020./2021.mācību gadu  

 Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra pirmsskolas grupas jauno 2020./2021. mācību gada 1. septembrī audzēkņus sagaidīja ar jauno pastaigu laukumu noformējumu. Bērnus gaidīja multfilmu varoņi. Zinību dienā katrā grupā notika jautrais brīdis, kur bērnus uzjautrināja mūzikas skolotāja un sporta skolotāja pasaku varoņu lomās.

Septembris un oktobris pirmsskolas grupās ir adaptācijas periods, kad bērniem ir jāpierod pie iestādes, jauniem cilvēkiem, jaunām telpām, noteikta dienas režīma. Speciālisti bērna bērnudārzā iejušanās laika posmu sauc par adaptācijas periodu. Adaptācijas periods mēdz būt ātrs un viegls, gandrīz nesāpīgs, taču mēdz būt arī smags, stipri izteikts un ilglaicīgs. Bērnam dotajā brīdī ir psiholoģiska trauma, jo viņš tiek atrauts no ģimenes, no māmiņas. Veiksmīgam adaptācijas periodam palīdz gan vecāku mīlestība, gan iestādes mīlošie un gādīgie darbinieki, gan vecāku un iestādes personāla labvēlīga sadarbība, gan arī strikta dienas režīma ievērošana. Pirmsskolas grupās adaptācijas periods ir veiksmīgs.

Ražas svētki 

Oktobra mēnesī grupas “Saulīte” un “Brīnumu pasaule” bērni nosvinēja ražas svētkus – Miķeļus. Bērni kopā ar Miķeļi līksmoja, spēlējās, lasīja tautasdziesmas, minēja mīklas, dziedāja, gāja rotaļdejās.

Pastaigu laukumu rotāja Miķeļdienas izstāde. Bērni kopā ar saviem vecākiem no dabas materiāla un dažādiem augļiem un dārzeņiem veidoja skaistus rokdarbus, kurus atnesa uz iestādi.

Oktobra mēnesī pirmsskolas grupu audzēkņi aktīvi piedalījās “Labo darbu nedēļā” kopā ar saviem vecākiem sagādājot pārtiku un granulas mūsu dzīvnieku patversmei. Sporta skolotāja Arina Bogdanova ziedojumus nogādāja uz patversmi.

 

 

2019./2020.mācību gada aktualitātes

Meteņi

Februārī tika nosvinēti Meteņi. Grupas “Saulīte” bērni pārģērbušies būdeļos gāja ķekatās, dziedāja, rotaļājās, pavadīja ziemu un sagaidīja jautri pavasari. Jautrā brīža beigās saimniece uzcienāja bērnus ar pankūkām.

Grupai “Brīnumu pasaule” Meteņu jautrais brīdis tika novadīts rotaļnodarbības veidā. Bērni iepazinās ar Maslenicas svinēšanas tradīcijām, gāja tautas rotaļās, dziedāja tautas dziesmas. Pēc nodarbības saimniece uzcienāja bērnus ar pankūkām.

 

Valentīndiena

Pirmsskolas grupiņām 14. februārī  jautri gāja jautro brīdi “Draudzības svētki” svinot. Bērniem tika piedāvātas dažādas atrakcijas, rotaļas, dejas un pārsteiguma balvas.

 

Ziemassvētki un Jaungada svētki

Decembra mēneša otrajā pusē bērni nepacietīgi gaidīja Ziemassvētku brīnumus un  svētkus, kad nāks Sala vecītis un nesīs dāvanas. Pie Jaungada skaisti izrotātās eglītes grupā “Lāsītes” bērni un bērnu vecāki ar meža dzīvniekiem kopā sagaidīja svētkus “Ziemassvētku brīnumi”. Grupā “Paija” un “Laumas bērnibērni svinēja “Peles Ziemassvētkus”. Grupai “Bitīte” notika “Jaungada ceļojums”.  Grupai “Saulīte” notika “Ziemassvētki Ziemeļpolā”, bet grupai “Brīnumu pasaule” notika “Peļu piedzīvojumi Jaunajā gadā”.

 

Latvijas Dzimšanas diena

17. novembrī pirmsskolas grupiņās svinīgi un atraktīvi tika nosvinēta Latvijas dzimšanas diena. Bērni ne tikai skandināja dzejoļus, dziedāja dziesmas , izdejoja tautas dejas, bet arī noskatījās video materiālus par Latvijas skaistumu, minēja mīklas un piedalījās mākslinieciskajā darbībā, darinot Latvijas kokus.

 

Teātru dienas

Oktobra sākumā pirmsskolas grupās iestādes darbinieki pirmsskolas grupu bērniem rādīja leļļu teātrus “Druzja poznajutsja v bede” un “Kukulītis” jaunā apdarē.

 

Tēvu diena

Pirmsskolā grupā “Saulīte” septembra sākumā tradicionāli tika nosvinēta tēvu diena. Pirmsskolas skolotāja Valentīna Solovjova kopā ar saviem audzēkņiem sagatavoja neatkārtojamu, interesantu pēcpusdienu bērnu tētiem. “Saules grupas indiāņu kopiena”  būvēja savu nometni. Katrs tētis “indiānis” ar savu bērnu būvēja vigvamu, piedalījās dažādās atraktīvās darbībās, indiāņu dejās un ievēlēja vienu tēvu par “Saules grupas indiāņu kopienasvadoni. Katrs tētis no sava bērna dabūja pašgatavotu dāvaniņu.

 

 

 

 

Zinību diena

Pirmsskolas grupās Zinību diena pagāja svaigā gaisā iestādes teritorijā. Bērnus priecēja multfilmu varoņi – Maša un Lācis, Meitene Vasara. Bērniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes: kustību rotaļas, stafetes, atjautības uzdevumi, zīmēšana ar krītiņiem uz asfalta. Pēc aktivitātēm Maša uzcienāja bērnus ar saldumiem.