Izvēlne Aizvērt

Jaunatnes iniciatīvu projekti

Noslēdzies projekts "Mans prāts - mans spēks!!"

Pagājušā gadā laikā Rēzeknes logopēdu biedrība sadarbībā ar Rēzeknes pamatskolu- attīstības centru realizēja Jauniešu iniciatīvas projektu “Mans prāts – mans spēks” ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” finansējumu (līgums nr. 3.25.1/1).

Projekta mērķis: veicināt sociālajam un emocionālajam riskam pakļauto pusaudžu, vecumā no 13-18 gadiem, psihisko un sociālo labklājību, dodot iespēju iepazīties ar praktiskiem, ikdienā un apkārtnē sastopamiem rīkiem un metodēm, kas palīdz ne tikai adekvāti reaģēt uz stresu un depresiju un atgūties no tās, bet arī attīstīt radošo iniciatīvu, gūstot gandarījuma izjūtu par padarīto.

Projekta piedalījās 20 audzēkņi  no RPAC vecumā no 13 līdz 18 gadiem.

Projekta laikā tika novadīta mācību ekskursija “Smieklu terapija”, kurās gaitā projekta dalībnieki devas uz Krāslavas novada, Indras pagastu, “Laimes muzeju”. Tur tika iepazīstināti ar Laimes formulu un praktiski darbojās aktivitātēs, kuras palīdz cilvēkam justies laimīgam. Projekta dalībnieki patstāvīgi izgatavoja smaržīgus maisiņus no ziediem, izmēģināja sist traukus – kā veidu atbrīvoties no negatīvās enerģijas, spēlēja un klausījās dažādu mūziku, vēroja skaistas gleznas un mēģināja uzlabot savu noskaņojumu, skatoties uz pasauli caur “rozā” brillēm. Katram bija iespēja iziet dabas taku un svaigā gaisā izbaudīt brīnišķīgas dabas ainavas. Šīs ekskursijas laikā dalībniekiem papildus tika realizēta “Ievārījumu degustācijas” nodarbība, kurā bija iespēja izbaudīt jaunas garšas, piemēram, burkānu ievārījumu. Nobeigumā katrs dalībnieks saņēma savu laimes devu ar saldiem riekstiem ar laba novēlējumiem. Tos lasot, bērni papildus stāstīja par savam izjūtām, un mēģināja analizēt sev piemērotāku labsajūtu veicinošu veidu.

Radošajā darbnīcā “Aromterapija” – dalībnieki veidoja aromatizētas ziepes, izmantojot dabīgus materiālus. Nodarbības laikā bija mini lekcija par aromātu nozīmi cilvēka dzīvē un tā iedarbību uz labsajūtu, tai skaitā – noskaņojumu. Bērni smaržoja dažādus aromātus un analizēja, kas patīk un kas nepatīk, kas derēs noteiktiem apstākļiem, veicinās viņu labsajūtu, palīdzēs atslābināties un sakārtot savas domas.

Mācību nodarbībā “Kanisterapija” dalībniekiem bija iespēja piedalīties nodarbībā ar kanisterapijas elementiem ar kinologu un speciāli nodarbībai sagatavotu suni. Nodarbības laikā bērniem tika veicināta izpratne par kanisterapiju. Dalībnieki uzzināja, kā šī terapija palīdz atgūt uzticēšanās sajūtu, attīsta neatkarību, iecietību un paškontroli. Turklāt var paaugstināt arī pašapziņu un iniciatīvu, jo bērni redzēja, ka suns paklausa viņu dotajām komandām. Papildus tika veicināta bērnu empātijas attīstība. Piedaloties fiziskajās aktivitātēs, tika mazināts muskuļu tonuss, uzlabota kustību koordinācija, labvēlīgi ietekmējot sīko un lielo motoriku. Kā arī veicināta runas attīstība, jo bērni mācījās pareizi un skaidri izrunāt komandas sunim. Nodarbības vadītāja deva bērniem iespēju izjust, kā suņa glāstīšana nomierina un uzlabo noskaņojumu.

Mācību ekskursijā “Mežu terapija” – praktiskajā nodarbībā dabā projekta dalībnieki kopā ar pavadoni veidoja izpratni par to, ka pati daba apkārt mums ir “terapeits”, un pavadonis tikai atver durvis, lai tā var veikt savu terapeitisko iedarbību. Terapijas laikā dalībnieki mierīgi pastaigājās koku tuvumā un, mijiedarbojoties ar dabu, izpildīja pavadoņa īpaši veidotu uzaicinājumu kompleksu visu maņu un apzinātības trenēšanai. Meža terapijai bija gan terapeitiska iedarbība, gan arī laba iespēja uzlabot noskaņojuma un vairot labsajūtu. Bērni atgriezās ar pacilātām emocijām un aktīvi dalījās ar saviem novērojumiem un sajūtām.

Neskatoties uz ārkārtas stāvokli valstī, ievērojot visus noteikumus, projekta mērķis tika sasniegts un uzdevumi tika realizēti.

Paldies par atbalstu un sadarbību:

RPAC direktorei Ritai Zommerei, 6.aB, 6.aC, 7.aB, 7.aC. 7.a, 8.b  klases audzinātajām: Vijai Škrjabai, Allai Vorobjovai, Karolīnai Sjatkinai, nodarbību vadītajām Nataļjai Žuičai, Vijai Škrjabai, Jelenai Puzakai un SiA “Kaķu sēta”, Galinai Borovaiai, Valentīnai Bārtulei.

                                                                                                                                         Ar cieņu, projekta vadītāja Viktorija Kamenova.

Noslēdzies projekts "Labās etiķetes skola!"

Pagājušajā gadā laikā Rēzeknes pamatskolā attīstības centrā sadarbībā ar Rēzeknes 2.vidusskolu tika realizēts Jauniešu iniciatīvas projekts “Labās etiķetes skola” ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” finansējumu (līgums Nr. 3.25.1/2).

Projekta mērķis veicināt pusaudžu pozitīvu pašrealizāciju sociālajā kontekstā.

 Projektā piedalījās 20 audzēkņi  no RPAC un Rēzeknes 2.vidusskolas vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Ievērojot visus ārkārtas situācijas noteikumus, tika novadītas gan praktiskās, gan tiešsaistes nodarbības “Labas manieres – mana vizītkarte” ar RPAC psihologu Sandru Opincāni. Nodarbību laikā projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar projektu, plānoto mērķi, praktiski darbojoties izspēlēja dažādas sociālās situācijas, attīstot un pilnveidojot savas sociālas prasmes.

Šī projekta ietvaros dalībniekiem bija iespēja piedalīties mācību spēlē “Pasaki sev, pasaki citiem”, kuras gaitā skolēni veidoja pozitīvu sarunu sava starpā, centās pateikt sev un citiem kaut ko labu, lai uzmundrinātu un atbalstītu draugus, kā arī centās uzklausīt citus. Nodarbības moto bija – “Teikt un saņemt komplimentus – tas ir patīkami!”

Prasme pateikt citiem kaut ko labu ir viena no vissvarīgākajām sociālajām prasmēm, savukārt, spēja ieraudzīt pašam savas veiksmes, prasmes un talantus nozīmē veselīgu pašvērtējumu, kas veicina bērnu attīstību, tajā skaitā sadarbības un komunikācijas prasmes. Nodarbības tika vadītas skolas psihologa klātbūtnē.

Laba noskaņojumā, aktīvi un radoši darbojoties, projekta dalībnieki piedalījās meistarklasē “Klasiskās dejas pamati” – saliedēšanas aktivitātē ar dejas elementiem, kurā skolēniem bija dota iespēja iepazīties ar “labām manierēm” dejā–veicinot izpratni par pieklājības un cieņas nozīmīgumu, komandas darbu, atbalsta sniegšanu.

Ārkārtas situācijas dēļ netika īstenotā plānotā mācību ekskursija “Ciemojamies karaļvalstī”, bet tā tika aizvietota ar “Ziepju darbnīcu” un kulinārijas meistarklasi.

“Ziepju darbnīcas” nodarbībā projekta dalībnieki praktiski darbojoties pagatavoja ziepes, paralēli klausoties informāciju par aromātu nozīmi cilvēka labsajūtā un personīgas higiēnas nozīmīgumu. Katrs dalībnieks pagatavoja aromātiskas ziepes no dabīgām izejvielām. Kulinārijas meistarklasē skolēni piedalījās “Draudzības picas” cepšanā – dalībniekiem tika dota iespēja praktiski apgūt gatavošanas un galda servēšanas iemaņas, līdzdarboties kopīga mērķa sasniegšanai, būt izpalīdzīgiem un atbalstošiem, pilnveidojot savas “etiķetes prasmes”, pieklājības manieres, galda kultūru.

Projekta mērķis bija sasniegts un uzdevumi izpildīti. Kā plānotais rezultāts, ar A.Peipiņas un A.Litaunieces atbalstu teātra mākslas nodarbību laikā, tika izveidoti radoši mācību video skolēnu izpildījumā. 

Projekta nobeigumā visiem dalībniekiem tika izsniegti diplomi un pateicības par piedalīšanos projektā.

Paldies par atbalstu un sadarbību:

RPAC direktorei Ritai Zommerei, RPAC psihologiem Sandrai Opincānei un Irinai Krustei, 6., 7., 8., 9. un profesionālās klases audzinātajām: Vijai Škrjabai, Irēnai Ivanovai, Ilgai Višķerei, Karnēlijai Keišai, Rēzeknes 2.vidusskolas 10. klases skolotājai Anitai Peipiņai, nodarbību vadītajām: Aivai Litauniecei, Anitai Peipiņai, Tatjanai Tokarevai, Jelenai Puzakai un SiA “Kaķu sēta”, kā arī Evijai Kašai, Peteram Bindukam, Vitai Višai, Larisai Stepanovai.

                                                                                                                                     Ar cieņu, projekta vadītāja Viktorija Kamenova.

Projekta “Labās etiķetes skola” prezentācija

Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā 2021.gadā Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs, sadarbojoties ar Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrību, izstrādāja un iesniedza 2 projektus, kuri tika atbalstīti! 

 

Jaunatnes iniciatīvu projekts

„Labās etiķetes skola”

Projekta pieteicējs un īstenotājs: Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs (RPAC): Skolēnu pašpārvalde, Sociālais pedagogs Viktorija Kamenova

Projekta īstenošanas termiņš: 07.04.2021. – 07.06.2021.

Galvenais projekta aktivitāšu mērķis ir veicināt pusaudžu, vecumā no 13-18 gadiem, pozitīvu pašrealizāciju sociālajā kontekstā. 

Projekta uzdevumi:

  1. Veicināt sociālo prasmju attīstību, izspēlējot sociālās situācijas.
  2. Attīstīt izpratni par labo manieru nozīmīgumu gan personiskajā izaugsmē, gan socializācijas procesā ar citiem.
  3. Sniegt praktiskas iemaņas dažādās sociālajās situācijās.
  4. Attīstīt projekta dalībnieku komunikācijas prasmes.

Jaunatnes iniciatīvu projekts

„Mans prāts – mans spēks”

Projekta pieteicējs un īstenotājs: Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrība (RPLB) sadarbībā ar Rēzeknes pamatskolu – attīstības centru (RPAC). Biedrības vadītāja Viktorija Kamenova

Projekta īstenošanas termiņš: 07.04.2021.-07.06.2021.

Galvenais projekta aktivitāšu mērķis: ir veicināt sociālajam un emocionālajam riskam pakļauto pusaudžu, vecumā no 13-18 gadiem, psihisko un sociālo labklājību, dodot iespēju iepazīties ar praktiskiem, ikdienā un apkārtnē sastopamiem rīkiem un metodēm, kas palīdz ne tikai adekvāti reaģēt uz stresu un depresiju un atgūties no tā, bet arī attīstīt radošo iniciatīvu, gūstot gandarījuma izjūtu par padarīto. 

Projekta uzdevumi:

  1. veicināt pusaudžu radošo pašizpausmi, tādējādi pilnveidojot viņu pašapziņu un sniedzot ieguldījumu nākotnes perspektīvā.
  2. Rosināt pusaudžu pozitīvo domāšanu, nodrošinot rīkus, kas palīdz sakārtot domas, risināt problēmas, tikt galā ar depresiju.
  3. Rast iespēju pusaudžu socializācijai, kas īpaši tagad, esot epidemioloģiski kritiskā situācijā, ietekmē viņu garīgo un emocionālo stāvokli.
  4. Veicināt pusaudžu pašapziņu, kas ir būtisks faktors viņu vispārējai attīstībai.
  5. Pilnveidot prasmi adekvāti reaģēt stresa situācijās, bet, kas vēl svarīgāk  -nodrošināt rīkus, kas projekta mērķauditorijai palīdzēs tikt galā ar stresa un emocionālās spriedzes situācijām ikdienā.