Izvēlne Aizvērt

Jaunatnes iniciatīvu projekti

Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā 2021.gadā Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs, sadarbojoties ar Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrību, izstrādāja un iesniedza 2 projektus, kuri tika atbalstīti! 

 

Jaunatnes iniciatīvu projekts

„Labās etiķetes skola”

Projekta pieteicējs un īstenotājs: Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs (RPAC): Skolēnu pašpārvalde, Sociālais pedagogs Viktorija Kamenova

Projekta īstenošanas termiņš: 07.04.2021. – 07.06.2021.

Galvenais projekta aktivitāšu mērķis ir veicināt pusaudžu, vecumā no 13-18 gadiem, pozitīvu pašrealizāciju sociālajā kontekstā. 

Projekta uzdevumi:

  1. Veicināt sociālo prasmju attīstību, izspēlējot sociālās situācijas.
  2. Attīstīt izpratni par labo manieru nozīmīgumu gan personiskajā izaugsmē, gan socializācijas procesā ar citiem.
  3. Sniegt praktiskas iemaņas dažādās sociālajās situācijās.
  4. Attīstīt projekta dalībnieku komunikācijas prasmes.

Jaunatnes iniciatīvu projekts

„Mans prāts – mans spēks”

Projekta pieteicējs un īstenotājs: Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrība (RPLB) sadarbībā ar Rēzeknes pamatskolu – attīstības centru (RPAC). Biedrības vadītāja Viktorija Kamenova

Projekta īstenošanas termiņš: 07.04.2021.-07.06.2021.

Galvenais projekta aktivitāšu mērķis: ir veicināt sociālajam un emocionālajam riskam pakļauto pusaudžu, vecumā no 13-18 gadiem, psihisko un sociālo labklājību, dodot iespēju iepazīties ar praktiskiem, ikdienā un apkārtnē sastopamiem rīkiem un metodēm, kas palīdz ne tikai adekvāti reaģēt uz stresu un depresiju un atgūties no tā, bet arī attīstīt radošo iniciatīvu, gūstot gandarījuma izjūtu par padarīto. 

Projekta uzdevumi:

  1. veicināt pusaudžu radošo pašizpausmi, tādējādi pilnveidojot viņu pašapziņu un sniedzot ieguldījumu nākotnes perspektīvā.
  2. Rosināt pusaudžu pozitīvo domāšanu, nodrošinot rīkus, kas palīdz sakārtot domas, risināt problēmas, tikt galā ar depresiju.
  3. Rast iespēju pusaudžu socializācijai, kas īpaši tagad, esot epidemioloģiski kritiskā situācijā, ietekmē viņu garīgo un emocionālo stāvokli.
  4. Veicināt pusaudžu pašapziņu, kas ir būtisks faktors viņu vispārējai attīstībai.
  5. Pilnveidot prasmi adekvāti reaģēt stresa situācijās, bet, kas vēl svarīgāk  -nodrošināt rīkus, kas projekta mērķauditorijai palīdzēs tikt galā ar stresa un emocionālās spriedzes situācijām ikdienā.