Izvēlne Aizvērt

Uzņemšana

  • Uzņemšanas iesniegums

Iesniegumi-uzņemšanai-skolā

  • Informācija par Rēzeknes pedagoģiski medicīnisko komisiju: 

www.rezeknesip.lv/rezeknes-pilsetas-pedagogiski-mediciniska-komisija/

  • Informācija par Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju: 

www.visc.gov.lv/lv/valsts-pedagogiski-mediciniska-komisija