Izvēlne Aizvērt

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Download Environmental Clipart Transparent - Personal And Social Png PNG Image with No Background - PNGkey.com

Aļona Viļuma – RPAC izglītības metodiķevispārējās pamatizglītības skolotāja. Māca matemātiku skolēniem ar īpašām vajadzībām (IP21015811). Galvenais, ko ņem vērā, izstrādājot darba lapas, uzskates līdzekļus, pārbaudes darbus – vienkāršība, konkrētība, uzskatāmība. Ir pārliecināta, ka izstrādātos materiālus var izmantot ne tikai speciālo izglītības iestāžu pedagogi, bet arī vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolotāji, pielāgojot tos konkrētiem skolēniem, īstenojot skolēnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu vispārizglītojošajās skolās.

I.Pabērza.

Valentīna Solovjova – pirmsskolas skolotāja

Viktorija Kamenovasociālais pedagogs

Biruta Ribakova – speciālais pedagogs 

Inese Bogdanova – speciālais pedagogs