Izvēlne Aizvērt

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Metodiskos materiālus izstrādājuši

 

Aļona Viļuma – RPAC izglītības metodiķevispārējās pamatizglītības skolotāja. Māca matemātiku skolēniem ar īpašām vajadzībām (IP21015811). Galvenais, ko ņem vērā, izstrādājot darba lapas, uzskates līdzekļus, pārbaudes darbus – vienkāršība, konkrētība, uzskatāmība. Ir pārliecināta, ka izstrādātos materiālus var izmantot ne tikai speciālo izglītības iestāžu pedagogi, bet arī vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolotāji, pielāgojot tos konkrētiem skolēniem, īstenojot skolēnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu vispārizglītojošajās skolās.

Ilona Pabērza – izglītības metodiķe

Valentīna Solovjova – pirmsskolas skolotāja

Viktorija Kamenovasociālais pedagogs

Biruta Ribakova – speciālais pedagogs 

Inese Bogdanova – speciālais pedagogs