Izvēlne Aizvērt

Dokumenti un noteikumi

importance-clipart-emblem-important-hi - RTC:RuralNolikums

RPAC nolikums

importance-clipart-emblem-important-hi - RTC:RuralPlāni 

Skolas darba plāns 2022./2023.m.g.

Skolas attīstības plāns 2020_2023

Skolas darba plāns 2021./2022.m.g.

importance-clipart-emblem-important-hi - RTC:RuralProgrammas

Audzināšanas darba programma 2020. – 2023. gadam

importance-clipart-emblem-important-hi - RTC:RuralZiņojumi 

RPAC pašnovērtējuma ziņojums 2023

RPAC pašnovērtējuma ziņojums 2022

RPAC pašnovērtējuma ziņojums 2021

RPAC pašnovērtējuma ziņojums 2020

RPAC pašnovērtējuma ziņojums 2016

importance-clipart-emblem-important-hi - RTC:RuralNoteikumi 

RPAC iekšējās kārtības noteikumi 2024

Iekšējās kārtības noteikumi pirmsskolai 2021

importance-clipart-emblem-important-hi - RTC:RuralReglamenti

Mācību-priekšmetu-metodisko-komisiju-reglaments

Metodiskās-Padomes-reglaments

Pedagogu-profesionālās-kompetences-pilnveides-reglaments

importance-clipart-emblem-important-hi - RTC:RuralKārtības

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 2023./2024.m.g

Kārtība, kādā tiek nodrošināts un organizēts attālinātais mācību process

Kārtība, kādā tiek ierobežota COVID 19 izplatība_ 27.08.21.

Atbalsta komandas darbības kārtība