Izvēlne Aizvērt

Mācību un audzināšanas darbs

Skolas attīstības vīzija:

“Tu vari būt zālīte putekļaina ceļa malā, bet tad Tev jābūt vislabākajai!”

(D. Karnegi)

Misija:

Skolas tradīcijās sakņots, novitātēm atvērts, uz pozitīvu rezultātu un kvalitāti orientēts izglītības procesa nodrošinājums.

Vērtības:

  • Cieņa
  • Atbildība
  • Sadarbība

Vērtības balstās uz uzticību, atklātību, profesionalitāti, atbalstu un sadarbību.