Konsultācijas ārkārtas situācijas laikā

Tā kā valstī ir izsludināta ārkārtas situācija COVID-19 ierobežošanai, apmeklētāju pieņemšana notiek attālināti:

Konsultāciju metodiskajā centrā lūdzam saskaņot iepriekš, rakstot e-pastu riac.metodika@metodika.lv .

 Ar cieņu,
Rēzeknes pamatskolas – attīstības centrs

Noslēdzies jaunatnes iniciatīvas projekts “7 pakalnu spēle”

2020.gada 15.decembrī Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā tika noslēgts jaunatnes iniciatīvas projekts “7 pakalnu spēle”. Projekta darba grupā darbojās RPAC skolēnu pašpārvalde un skolas sociālais pedagogs V.Kamenova.

Projekta rezultātā tapa galda spēle ar Rēzeknes pilsētas vēsturiskajiem objektiem, kuros attēloti skolas audzēkņu zīmējumi un bukleti ar zīmējumu skaidrojumu. Projekta finansējums ir dalīts: RPAC un Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”.

Skolēni sadarbībā ar klases audzinātājiem un vizuālas mākslas skolotāju K.Keišu uzzīmēja Rēzeknes pilsētas vēsturiskās vietas. RPAC skolēnu pašpārvalde apkopoja materiālu un izstrādāja galda spēles “7 pakalnu spēle” maketu.

Skolēnu atsauksmes par projektu:

Man patika ekskursijas kopā ar klases biedriem pa Rēzeknes pilsētu. Zīmējumā attēloju pašu skaistāko pakalnu pie Kovšu ezera – Masļenikovas kalnu.”

Cik skaista ir mūsu pilsēta! Patika ekskursijas pa pilsētu, īpaši atmiņā palika ,,Stādītais koku’’ mežs. Ar nepacietību gaidu galda spēli!”

“Bija grūti izvēlēties, kuru no objektiem uzzīmēt, jo visi pakalni ir skaisti. Interesanti bija klausīties par Rēzeknes pilsētas vēsturi. Mēs uzdevām daudz jautājumu, jo gribējām uzzināt vēl un vēl.  Ceru, ka vēl būs līdzīgi projekti.”

“Man patika stāsts par Rozes princesi un rozes simboliku Rēzeknes pilsētā. Bija aizraujoši meklēt Kultūras darbinieku stādītos kokus un izrēķināt, cik katram kokam ir “gadu”. Mājās stāstīju vecākiem par ekskursiju un ļoti lepojos ar saņemto balvu par pareizām atbildēm. Zīmējumā centos maksimāli līdzīgi attēlot Rēzeknes pilsētas vēsturiskos objektus. Paldies par projektu!”

Projekta mērķi un uzdevumi tika veiksmīgi īstenoti. Izveidotā galda spēle ar bukletiem tiks prezentēta un uzdāvināta Rēzeknes pilsētas skolām, kā arī projekta sadarbības partneriem – Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūrai “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” un Rēzeknes pilsētas Centrālajai bibliotēkai.

Paldies skolēniem un skolotājiem par sadarbību!

 

Radošais konkurss “Latvija manā sirdī”

Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra 6.a B klases skolēni- Viktorija Širina, Armands Mačs un Sabīne Tutina piedalījās Latgales plānošanas reģiona izsludinātajā radošajā konkursā bērniem ,,Latvija manā sirdī!”.

Konkurss norisinājās no 28.oktobra līdz 30. novembrim. Tajā bija iesūtīti 122 radošie darbi – foto, zīmējumi un video, kurus  publicēja  sociālā tīkla “Facebook” lapā. Ikviens varēja balsot par sev  tīkamo foto vai video. Konkursam noslēdzoties, pasākuma organizatori bija sarūpējuši pateicības un balvas konkursa dalībniekiem un pedagogiem par ieguldīto darbu.

Liels paldies Viktorijai, Armandam, Sabīnei un viņu vecākiem par radošumu un par piedalīšanos konkursā ,,Latvija manā sirdī!”.

6.a B klases audzinātāja V.Škrjaba

 

Latgales reģiona radošo darbu konkurss

Lai attīstītu prasmi radoši rakstīt, kā arī izteikt savu viedokli, Latgales novada izglītības iestāžu skolēniem bija iespēja piedalīties radošo darbu konkursā, kuru organizēja Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rēzeknes pilsētas mācību jomas kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā konsultants un skolotāji.

Mēs, Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra kuplā saime esam priecīgi un lepni par 9.a. klases skolēnu Māri Tadeuševu, kurš konkursā 7.-9.klašu grupā ieguva atzinību. Milzīgs paldies skolotājai Annai Sidarānei par ieguldīto darbu!

 

Apstiprināts projekts programmas Erasmus+ ietvaros

 

Home | cherryValsts izglītības attīstības aģentūra » Erasmus+ » Erasmus+ » Logo

Sadarbībā ar organizāciju “Stichting Cherry International” (Nīderlande), Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs ir iesaistījusies projektā “Projecting“.

Projekts ir apstiprināts un tā īstenošana notiks 2021.gada otrajā pusē. Šis projekts ļaus gūt zināšanas par veiksmīgu projektu pieteikumu sastādīšanu, finanšu piesaisti kā arī projektu realizēšanu.