“Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide speciālajā izglītībā”

RĒZEKNES PAMATSKOLA – ATTĪSTĪBAS CENTRS

uzsāk mācību grupu komplektēšanu

BEZMAKSAS  8h KURSIEM

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide speciālajā izglītībā”

Pirmsskolas pedagogiem: 4 – 6 gadīgo  bērnu intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiska  izvērtēšana , procedūra un rezultātu  analīze, nodarbību un korekcijas pasākumu  metodiskais nodrošinājums. Pedagogu un atbalsta personāla  darbs ar vecākiem.

Pieteikties TIKAI VIENAM datumam:

20.08. – https://forms.gle/Smadkz7AuiV6ipwS9

21.08. – https://forms.gle/moJCmFx1cDLKrVw78

24.08. – https://forms.gle/zyJ8QpNNNGu7hjzK9

27.08. – https://forms.gle/noYP32AdKN5RbYTH8

28.08. – https://forms.gle/SxTLCqeZMNPiB67K7

Vispārējās pamatizglītības pedagogiem: Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, skolas atbalsta komandas darba organizēšana, strādājot ar izglītojamajiem ar kombinētiem attīstības traucējumiem.

Pieteikties TIKAI VIENAM datumam:

25.08. – https://forms.gle/PQnYPkAh7JvN19Kc9

26.08. –   https://forms.gle/C6Nci71sHmx1gNyd6

26.10. – https://forms.gle/dy6Z4rNLBAUkXX3U7

Par interesējošiem jautājumiem rakstīt uz riac.metodika@inbox.lv

Lai droša vasara!

Lai vasara būtu piedzīvojumiem bagāta un tiktu aizvadīta bez liekām
rūpēm un raizēm, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)
aicina vecākus pārrunāt ar bērniem jautājumus par drošību.

https://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1769-aicinam-skolotajus-un-vecakus-pirms-vasaras-brivlaika-ar-berniem-ipasi-parrunat-drosibas-jautajumus

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross.pdf

https://vugd.gov.lv/files/textdoc/Drosiba%20berniem%20vasara%205%20lietas.jpg

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests piedāvā metodisko materiālu un videofilmu par drošības jautājumiem, kuru iespējams noskatīties:

https://vugd.gov.lv/files/textdoc/2016-03-15_10_39_37_VajagZinatParUg.pdf

http://www.drosadiena.lv/

https://vugd.gov.lv/files/textdoc/2016-03-15_10_38_32_buklets_skoleni.pdf

https://bernudrosiba.wordpress.com/ugunsdrosiba/

Rīcība dažādu apdraudējumu gadījumos:

http://vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/vai_tu_zini__ka_rikoties_arkartas_gadijumos_

Peldēšana: 

http://peldidrosi.lv/wp-content/uploads/2017/04/15.Pielikums_Peldi-droši.-Mācību-materiāls-skolām-un-skolēniem.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=QSuDcd4_57w

https://www.youtube.com/watch?v=1hD7cS2Wf8w

https://www.youtube.com/watch?v=sDvh5N1KTv4&feature=player_embedded#

https://vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/drosiba_uz_udens/3083-par-drosibu-uz-udens

Elektrodrošība:

www.arelektribuneriske.lv,

https://www.sadalestikls.lv/zzc/ 

https://sadalestikls.lv/drosiba/

Pie dzelzceļa:

https://www.dzirdiredzidzivo.lv/lv/padomi-pieaugusajiem-sarunai-ar-bernu-par-drosibas-jautajumiem

https://www.dzirdiredzidzivo.lv

https://www.dzirdiredzidzivo.lv/lv/viedierices-un-drosiba-pie-dzelzcela

Drošība ceļa satiksmē, uz ielas un mājās

http://manadrosiba.lv/

http://www.berniem.csdd.lv/

http://www.vp.gov.lv/?id=531

http://manadrosiba.lv/sakums/berniem-un-jauniesiem/5-7/#filter:5-7g-mantu-drosiba

http://manadrosiba.lv/sakums/berniem-un-jauniesiem/8-10/

http://manadrosiba.lv/sakums/berniem-un-jauniesiem/11-13/

http://berniem.csdd.lv/content/index.php/satiksmes-drosiba/macibu-materiali/macibu-materiali-2018/136-darba-lapas

http://spele.motormuzejs.lv/lv/

RPAC skolēnu veidotā krāsojamā grāmata pēc H.K.Andersena pasaku motīviem

RPAC krāsojamā grāmata

Tuvojas vasaras brīvlaiks!

Mūsu skolas aktīvākie skolēni nolēma sagādāt sev un citiem bērniem radošu brīvā laika pavadīšanas iespēju – krāsojamo grāmatu.

Attālinātās mācības nebija traucēklis RPAC skolēniem piedalīties Dānijas Kultūras institūta rīkotajā Hansa Kristiana Andersena mākslas konkursā „Papīrplastika”.

Lai vasaras krāsu spilgtums izpaužas Jūsu darbos, novēl krāsojamās grāmatas radošā grupa:

 • 1.1.a klases skolēni: Artēmijs Gusevs, Adrians Trupavnieks, Kristiāns Vanags, Daniels Virza, Laima Justele, Ervīns Afanasjevs, Arnis Krasutins, Roberts Razguļajevs, Elizabete Sova un skolotāja E. Utāne.
 • 1.2.b klases skolēni Milana Kotova, Kirils Belovs un internāta skolotāja Ludmila Zača.
 • 1.2.a klases skolēni: Aleksandra Kalneja, Teodors Timoškins, Artūrs Sokolovs, Renārs Gailis, Linda Delvere un skolotāja Inese Zadvinska.
 • 3.b skolēns Roberts Cikins un skolotāja I.Zvjagina.
 • 4.a klases skolēns Aleksandrs Krusts un skolotāja Ilona Ivanova.
 • 5.B klases skolēns Armands Mačs un skolotāja V.Škrjaba.

Vizuālās mākslas skolotāja Karnēlija Keiša un

 • 3.a klases skolēns Pavlo Bardzih.
 • 5.a klases skolēni Aleksandrs Krasutins, Ainārs Tadeuševs, Jolanta Tadeuševa.
 • 5.b klases skolēni Ņikita Sjatkins, Artjoms Ivanovs.
 • 7.a klases skolēni Edgars Zaremba, Normunds Zīmeļs.
 • 7.b klases skolēni Deniss Mukāns, Oskars Elksnis, Alīna Nipere.
 • 9.a klases skolēns Nils Gorbunovs.
 • 9.b klases skolēns Aleksandrs Arseņjevs!

 

Projektu nedēļa “Es. Ģimene. Latvija.”

 

Otrdiena, 5.maijs. Katra klase projektu nedēļas laikā, kura skolā norisinās no šī gada 5.maija līdz 8.maijam, pēta un īsteno ļoti dažādas idejas, bet visas tās ir par LIELO  IDEJU ar nosaukumu „Es. Ģimene. Latvija” . Ieskatam par to, ko šonedēļ darīsim – 1.1.a klases skolēni gatavos darbiņus tēmai  – „Es – daļa no Latvijas”, 1.1.bun 1.2.b klase pētīs savas ģimenes tradīcijas,  1.2.a klase izzinās visu, kas saistās ar dzimto novadu – „Mazs bij` tēva novadiņis”,  2.a klases skolēni izvēlējās tēmu „Mana ģimene un mājas”,  apvienotās klases, 2.b un 3.b, skolēni darbosies radoši,  gatavojot prezentāciju par sevi, savu ģimeni un savu valsti, 3.a klases skolēni praktiski un radoši ievāks informāciju un apkopos to projektā „Es. Ģimene. Latvija” un sākumskolas vecākās klases skolēni pilnveidos savas zināšanas, darbojoties pie projekta „Es –  daļa no Latvijas”.

Trešdiena, 6.maijs. Pirmsskolas grupiņās notiek projektu nedēļa “Es. Ģimene. Latvija” gan bērniem, kuri apmeklē iestādi, gan tiem, kuri laiku pavada mājās kopā ar vecākiem.

Projektu nedēļa iesākās ar Baltā galdauta svētkiem 4. Maijā. Bērni kopā ar vecākiem  meklēja, rakstīja receptes, gatavoja ēdienus, kurus noformēja atbilstoši Latvijas karoga krāsās, aktīvi fotografējās, iesūtīja foto savām skolotājām. Tā tapa grupiņā “Saulīte” recepšu grāmata, kuru var apskatīt skolas mājas lapā (Pirmsskolas izglītība. Tēmu apguve attālināto mācību laikā).

Visu šo nedēļu bērni mājās kopā ar vecākiem pēta Latviju, tās dabu, iet pastaigās, brīnās par skaisto pavasari, pilda dažādus uzdevumus, kurus skolotāja ir iesūtījusi. Kad tiks atsūtītas fotogrāfijas ar uzdevumu pildīšanu, taps grāmatiņa “Mana Latvija”. Bērni, kuri apmeklē iestādi, arī aktīvi darbojas ik dienas veicot jaunus uzdevumus (aplicē, zīmē, veido, darbojas, skatās video materiālus, latviešu multfilmas), papildinot savas zināšanas par Latviju.

Ceturtdiena, 7.maijs. IP 21015911 un IP21015921 klašu skolēni visu nedēļu aktīvi darbosies projektā “Es. Ģimene. Latvija.” Ir ieplānotas daudzpusīgas aktivitātes, kas sekmēs izvirzīto mērķu sasniegšanu – skolēna izpratni par piederību savai ģimenei un savai valstij, vēlmi izzināt savas ģimenes dzimtas koku, tradīcijas, mīļākos ēdienus, jaukākās atpūtas vietas, iepazīt dzimtās puses ievērojamākos dabas un vēstures objektus.
Šonedēļ mūsu bērni skatīsies animācijas filmas “Vai tu zini, Latvija?”, “Ezis un viņa draugi iepazīst Latviju”, videostundas ar Tutu par Latvijas karogu un par galvaspilsētu Rīgu, radoši darbosies, kopā ar vecākiem darinot no attēliem un fotogrāfijām kolāžas “Mana ģimene” un “ Mana dzimtā puse” , aplikāciju “Mūsu rociņas”, veidos no pienenēm senās latvju zīmes, gatavos kopā ar māmiņu ģimenes tradicionālos ēdienus, zīmēs, krāsos, fotografēs. Viss projekta darbs tiks atspoguļots kopējā prezentācijā.

Piektdiena, 8.maijs. Video, audio, foto prezentāciju, veidošana. 

9.a klase. Es. Skola. Latvija.

8.a klase. Manas ģimenes tradīcijas.

6.b-7.b. klase. Es un mana ģimene.

5.a klase. Es. Gimene. Latvija.

4.B, 4.C, 5.B.klases. Es. Ģimene. Latvija.

3 a klase . Es. Ģimene. Latvija.

Projektu nedēļa 2.-3.b klases

T.Augustāns. 9.2.C.b – VIĻAKA

Attālinātā mācību procesa norise Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā

Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs

rīko

29.04.2020.plskt. 15.00 tiešsaistes semināru ZOOM platformā

“Attālinātā mācību procesa norise Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā”

Seminārā runāsim par:

 • Aktualitātes RPAC darbībā attālinātās mācīšanas-mācīšanās  laikā;
 • Skolēnu, vecāku un skolotāju sadarbība;
 • Pirmsskolas darba plānojums;
 • Mācību process skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • Psiholoģiskais atbalsts;
 • Logopēdiskās nodarbības;
 • IT mācību procesā;

Pieteikties līdz 28.04.2020, aizpildot anketu

https://forms.gle/is6ehb8AD3rvqjsU9

Vietu skaits ierobežots

Pārtikas pakas Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra izglītojamiem

Atbalsts pārtikas iegādē Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra audzēkņiem

J.Leitāne / facebook/. Vēlos Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra skolēnu vecāku vārdā pateikties tiem, kas 23. aprīļa Rēzeknes domes sēdē atbalstīja Izglītības pārvaldes lēmumprojektu par pārtikas paku piegādi visiem šīs īpašās skolas bērniem! Šodien lielākā daļa skolas bērnu jau ir saņēmuši savas pakas, arī mēs, un to saturs un apjoms liek neviļus sasist plaukstas no priekiem un smaidīt – galds ir nokrauts pilns. Zinu, ka ļoti daudzām ģimenēm šis atbalsts ir ļoti, ļoti noderīgs un nepieciešams – daudziem maziem vēderiem šodien ir svētki. Paldies  Aleksandram Bartaševičam! Paldies arī čaklajiem skolas darbarūķiem, kas to visu šķiro, krauj un piegādā!

На изображении может находиться: еда

 

V.Kokoreviča /facebook/.

Sirsnīgs paldies Rēzeknes domei  par piešķirto finansējumu, kas pārvērtās par tik DĀSNU CIENASTU (par pārtikas paciņu to nevar nosaukt).
Ir redzams, ka šis cienasts ir pārdomāts… ir gan pārtika ikdienai, gan našķi bērnam. Paldies Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde!
Paldies Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs darbiniekiem par sagādi un piegādi līdz mājām (Viļaka)!
Bildē var būt visu nevar saskatīt…bet uzskaitīt būs ilgi…
Nav izstāstāms Toma prieks un vecāku pateicība!!!

На изображении может находиться: 1 человек, сидит, стол, еда и в помещении