7 pakalnu spēle

Šogad 15.septembrī Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā (RPAC) tika uzsākts jaunatnes iniciatīvas projekts “7 pakalnu spēle”. Projekta darba grupā ir RPAC skolēnu pašpārvalde un skolas sociālā pedagoģe Viktorija Kamenova. Projekta sasniedzamais rezultāts – galda spēle ar Rēzeknes pilsētas vēsturiskajiem objektiem, kurus zīmējumos attēlos skolas audzēkņi Projekta finansējums ir dalīts – RPAC un Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs.


Projekta “7 paklanu spēle” izzinošais posms ir gandrīz realizēts. Rēzeknes pamatskolas attīstības centra skolēni, piedaloties projektā, pētīja interesantu faktu – Rēzeknes pilsēta līdzīgi kā Romas pilsēta atrodas uz 7 pakalniem, un uz viena no Rēzeknes pilsētas pakalniem atrodas Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs. Veicot aptauju (Kāds ir skolas kalna nosaukums?) skolas mērogā, atbilde netika atrasta, tāpēc, braucot ekskursijās, skolēniem kopā ar gidi Guntu Grabusti bija iespēja iepazīties ar Rēzeknes pilsētu un tās vēsturi. Ekskursijas maršrutā kā pirmo skolēni apskatīja Rēzeknes pilskalnu no “Zeimuļa” augstākā skatu laukuma un uzklausīja stāstu par princesi Rozi. Turpinājumā apmeklēja Māras pieminekļi un Masļenikova kalnu pie Kovšu ezera. Ceļoja pa Rēzeknes pilsētas senāko ielu ar rozes elementiem – Latgales ielu. Baudīja svētības gaisotni Jēzus Sirds katedrālē. Apmeklēja Franča Trasuna kapu un uzkāpa pie krucifiksa Miera kapu centrā. Satikās ar slaveno keramiķi Leonardu Vinceviču Pleikšņu kalna virsotnē, kur viņiem bija iespēja apskatīt keramiķa darbus un kultūras darbinieku stādīto mežu. Ekskursijas noslēgumā skolēni atgriezties skolā un uzklausīja gides stāstu par Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra kalna rašanas vēsturi.

Ekskursija pa Rēzeknes pilsētas pakalniem deva skolēniem iespēju iepazīt pilsētvidi, veicināja viņu izzināšanas prasmes, iesaistīja jauniešus Rēzeknes pilsētas kultūras un tūrisma procesos, sekmēja sadarbības un komunikācijas prasmes.
Pēc rudens brīvdienām RPAC skolēniem ir plānots apmeklēt Rēzeknes Centrālo bibliotēku un uzsākt radošo projekta posmu – zīmēt Rēzeknes 7 pakalnus. Radošie zīmējumi tiks izmantoti kā vizuālais materiāls galda spēlē “7 pakalnu spēle”.

„Ekoskolas” programma – es iepazīstu pasauli sev apkārt

Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs, pārstāvot „Ekoskolu” programmu, zina, ka dzīvot veselīgi – tas nozīmē ne tikai ēst veselīgu pārtiku, bet arī būt aktīviem gan fiziski, gan garīgi, izzinot savu un apkārtējo pasauli.

Tieši tāpēc saulainā rudens dienā 1.a/.2.a klases devās izzinošā ekskursijā uz dabas izglītības centru (DIC) “Rāzna” Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta Rāznas ezera krastā Rāznas nacionālajā parkā.

Dabas izziņas un pētnieciskā nodarbība “Iepazīsti un sajūti Rāznas nacionālo parku” noritēja aizraujoši, sportiski un atraktīvi. Skolēni iepazinās ar Rāznas nacionālā parka dabas vērtībām, ezera un meža bagātībām, iejutās dzīvnieku lomās un izspēlēja lomu spēli “Ko ēd meža dzīvnieki?”

Darbs noritēja aktīvi darbojoties pie aktivitāšu galda un rotaļājoties. Nodarbības laikā bērni iepazina un meklēja dzīvnieku pēdas, uzzināja cik tālu var aizlekt katrs dzīvnieks. Apskatīja DIC darbinieču apkopoto ekspozīciju par Rāznas nacionālo parku.

Laikapstākļu lutināti, skolēni ne tikai pavadīja laiku svaigā gaisā, pie dabas, bet arī ieguva informāciju par dzīvnieku pasauli. Iegūtās zināšanas skolēni pielietoja, izpētot Mākoņkalna Volkenbergas pilsdrupas un  Rāznas ezera krastu.

J. Tiņanova rudens

J. Tiņanova rudens ietvaros 18. oktobrī Nacionālo biedrību kultūras namā notika dzejnieka 125 gadu jubilejai veltīti literārie lasījumi “Dzīvais Jeseņins”.

Pasākumā piedalījās mūsu skolas audzēkņi: Alesja Cvetkova (2.b klase) – dzejolis “Капли”, Kristīna Mukane (4. klase) – dzejolis “Черёмуха”, Artjoms Ivanovs (6.b klase) – dzejolis “Листья падают, листья падают…”, Karolīna Mukāne (8.b klase) – dzejolis “В хате”, Deniss Mukans (8.b klase) – dzejolis “Собаке Качалова”.

Dalībnieki saņēma Rēzeknes krievu kopienas pateicības rakstus un dāvanas (grāmatas un saldas balvas).

Mēs vēlamies pateikties pasākuma organizatoriem, dalībniekiem, skolotājiem un vecākiem par sadarbību.

L.Zača, A. Vorobjova.

Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!

Labdarības organizācija Palidzesim.lv jau divpadsmito gadu organizē akciju “Labo darbu nedēļa”, kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums.

Šogad akcija norisinājās no 5. līdz 11.oktobrim, tajā piedalījās arī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas skolēni. Viņi atsaucās Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra aicinājumam dalīties ar dažādām attīstošajām spēlēm, rotaļlietām un grāmatām, kuras būtu noderīgas un iepriecinātu mūsu skolas bērnus.  Jau 13.oktobrī ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde saziedoto atveda mūsu skolas bērniem. Acīs bija prieks – dāvināšanas un dāvanu saņemšanas prieks.

PALDIES Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas skolēniem!

 

Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra saime

„Iekļaušana. Inclusion. Инклюзия”

No 13.-14.oktobrim Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrību un Maskavas autonomo organizāciju „Autisma problēmu centrs: izglītība, pētniecība, palīdzība, tiesību aizsardzība” organizēja tiešsaistes semināru „Skolas izglītības procesa organizācija izglītojamajiem ar autiskā spektra traucējumiem.” Semināru vadīja „Autisma problēmu centra” vadītāja, starptautiskās konferences „Autisma izaicinājumi un risinājumi” dibinātāja un satura direktore, profesionālo apmācību izstrādātāja, lektore Jekaterina Meņ.

Šo iespēju, dzirdēt lektori ar tik bagātīgu profesionālo pieredzi, izmantoja 128 izglītības darbinieki, kopumā pārstāvot 11 izglītības iestādes no Rēzeknes, Rēzeknes novada un Daugavpils.

Seminārā tika atspoguļots gan zinātniskais, likumiskais gan uz praksi balstītais aspekts. Uzsākot semināru, lektore Meņ sniedza ieskatu par ieviestajām lietām, kas darbojas izglītības iestādēs Krievijā. Tāpat dalībnieki varēja gūt priekšstatu par iekļaujošo skolu praksi un to, cik svarīga ir skolotāju savstarpējā sadarbība. Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties arī ar pasaules mēroga zinātniski pētnieciskajiem darbiem, kā arī rast atbildes uz to, kas ir autisms un kas tas nav. Akcentēta tika arī likumdošanas puse. Lektore deva ieskatu starptautiskajos normatīvajos dokumentos, kas attiecas uz cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem (AST).

Turpinājumā lektore dalījās informācijā, kas izriet no viņas praktiskās pieredzes. Viņa uzsvēra to, cik svarīgi ir zināt, kura smadzeņu puslode cilvēkam ar AST ir dominējošā. Tāpat svarīgi ir noteikt arī mācīšanās stilu. Balstoties uz šo informāciju, tālāk tiek noteikts, kā palīdzēt, kā strādāt. Tika akcentēts, cik svarīgas ir īsas un konkrētas instrukcijas. Tāpat tika runāts par faktoriem, kas ietekmē mācību procesu un rezultātu, kas savukārt vēlreiz pierāda, ka gan pedagogiem, gan vecākiem ir jābūt zinošiem, ir nepārtraukti jāizglītojas. Cilvēkiem ar AST ir ļoti dažāds intelekts. Tāpēc ir būtiski saprast, ka katrs no viņiem ir unikāls. Tieši tāpēc, ka Jekaterina Meņ ir ar milzīgu praktisko pieredzi, viņa dalījās ar metodiskajiem paņēmieniem, kas atvieglo cilvēka ar AST ikdienu, sekmējot viņu socializēšanās prasmes.  Valodas attīstības traucējumi, galvas smadzeņu traumas, kā arī citi aspekti, rada mācīšanās grūtības, tāpēc ir nozīmīga kvalificētu izglītības profesionāļu loma cilvēku ar AST atbalstā ne tikai skolā, bet arī sabiedrībā kopumā.

Dalībnieki ar atzinību novērtēja semināra kontekstu un gūtās atziņas, idejas darbam, uzsverot to, cik nozīmīgi ir gūt informāciju, kas ir balstīta uz lektora praktisko pieredzi. Neapšaubāms ir fakts, ka katrs gadījums ir unikāls un individuāls. Tāpēc Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs, sadarbībā ar logopēdu biedrību ir izveidojuši sadarbību ar lektori Jekaterinu Meņ, lai dotu iespēju izglītības darbiniekiem gūt starptautisku redzējumu.

„Neformāli domā – Neformāli mācies!”

Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs piedalījās biedrības European Association „World-Our Home” īstenotajā jauniešu projektā PUMPURS „Neformāli domā – Neformāli mācies!” Nr. 3.1.1.37/113.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS), lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

Projektā tika iesaistīti mūsu skolas skolēni un skolas sociālais pedagogs Viktorija Kamenova.

Projekta mērķis bija izmantojot neformālās izglītības metodes, veicināt jauniešu motivāciju iesaistīties izglītības procesā, izprast dažādas formas izglītības nozīmi jauniešu attīstībā, veicināt viņus būt aktīviem, radošiem, uzdrošināties līdzdarboties sabiedriskos procesos un sadarbieties vienam ar otru.

Projekta galvenās aktivitātes bija dažādas neformālās izglītības aktivitātes vasaras periodā, kas veicināja jauniešu un īpaši PMP (priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas) riska grupas jauniešu motivāciju turpināt mācības un izprast izglītības nozīmi viņu dzīvē, kā arī veicināja jauniešu aktīvu līdzdalību.

Projekta aktivitāšu laikā jauniešiem bija iespēja iepazīt, kas ir neformālā izglītība, kā tā spēj ietekmēt jauniešu dzīvi, kādas iespējas jauniešiem ir sniegtas neformālās izglītības jomā gan Latvijā, gan ārpus tās, interaktīvā veidā tika prezentētas mūsdienu jauniešu iespējas iesaistīties dažādos projektos un brīvprātīgajā darbā.

Projekta aktivitāšu ietvaros jaunieši ieguva zināšanas arī par ekoloģijas jautājumiem, kas mūsdienās ir īpaši svarīgi un diezgan maz par tiem tiek runāts skolā, par veselīgu dzīvesveidu un pārtiku. Tika organizēta mācību ekskursija uz Ekoloģisko zemnieku saimniecību „Liepkalns”. Tur jaunieši varēja uzzināt daudz jauna par ekoloģisko pārtiku, paši izmēģināt cept zirņu un griķu miltu pankūkas un vafeles.

Projektā jauniešiem bija iespēja interaktīvā veidā mācīties valodas un apzināties svešvalodu nozīmi mūsdienu pasaulē, kas veicināja lielāku motivāciju valodu apguvei skolā.

Jauniešiem bija iespēja izjust ritma un kustību nozīmi pašizaugsmē un atvērtībā, piedaloties teatrālajā nodarbībā.

Projekta rezultātā jaunieši ieguva lielāku motivāciju turpināt mācības, apzinoties to, ka izglītības iegūšana ir svarīga gan pašiem, gan visai mūsu sabiedrībai. Projekta rezultātā jaunieši ieguva jaunas prasmes, zināšanas un pieredzi, iemācījās komunicēties, darboties komandā, būt tolerantiem vienam pret ortu un apzināties, to, ka jauniešiem ir milzīgi daudz iespēju attīstīties, ja vien pašiem ir vēlme un motivācija darboties.

Karjeras konsultants

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0./16/I/001 ietvaros, Rēzeknes pamatskolas – attīstības centrā strādā pedagogs karjeras konsultants Līga Bistrova, pie kuras var saņemt individuālo karjeras konsultāciju (arī šobrīd attālināti).

Darba laiks:

  • Otrdienas: 13:00 – 17:00
  • Trešdienas: 13:00 – 17:00
  • Ceturtdienas: 13:00 – 17:00

Ko var iegūt skolēns no individuālajām konsultācijām ar karjeras konsultantu?

  • labāk apzināt savas intereses, prasmes, iespējas un vērtības;
  • padziļināt izpratni par karjeras izvēli;
  • iegūt labāku skaidrību par rīcības plānu – ko darīt tālāk studiju vai karjeras izvēlē;
  • gūt atbalstu studiju un karjeras lēmumu pieņemšanā;
  • uzzināt, kur meklēt informāciju par studiju iespējām, jauniešu vai skolēnu darba iespējām;
  • palīdzību CV un motivācijas vēstules izveidē u.c.

Individuālās karjeras konsultācijas šobrīd pieejamas attālināti: iepriekš pieteikšanās konsultācijai ir obligāta. Pieteikties konsultācijai var pie pedagoga karjeras konsultanta pa tālruni: 29121139 epastā: bistrovaliga@inbox.lv vai whatsapp.