Izvēlne Aizvērt

Rēzekne vakar, šodien un rīt!

Kopā būšanas prieku un interesanti – izzinošu nodarbību mūsu skolas 8.-9. klašu  un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēniem radīja trīs lieliski muzeja darbinieki “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centra” un British Council Latvia īstenotā projekta “Bridge for cross communication” ietvaros. Vispirms skolēni izpētīja, kā izskatījās Rēzeknes pilsētas ielas un dažādi objekti 100 gadus vecās fotogrāfijās. Darbojoties komandās, skolēni veica pētījumu – atrodot kopīgo un atšķirīgo senajās fotogrāfijās un tajās, kas uzņemtas mūsdienās. Beigās, skolēniem bija uzdevums izdomāt, kas būtu tas jauninājums Rēzeknes pilsētā, kas piesaistītu cilvēkus šeit palikt uz dzīvi.

Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra 8.klašu skolēni apmeklē metālapstrādes uzņēmumu SIA “LEAX” Rēzekne RSEZ

24.martā 8.klašu skolēni apmeklēja uzņēmumu SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ, kas pilsētā darbojas jau no 2008.gada un ir viens no nozīmīgākajiem darba devējiem un  uzņēmumiem Latgales reģionā.

Izglītojamie iepazina uzņēmumā strādājošo profesionāļu darba apstākļus, specifiku, metāla apstrādes procesu un etapus; apskatījās  uzņēmuma iekārtojumu, tehnisko nodrošinājumu un klausījās uzņēmuma darbinieka stāstījumu par uzņēmuma pirmsākumiem, turpmākajām iecerēm, ražoto produkciju.

 Skolēni guva priekštatu par metālapstrādes ražošanas procesu un  vēroja kā tiek izgatavotas detaļas autotransporta, kalnrūpniecības, instrumentu ražošanas, industriālo un elektroietaišu nozarei.

Skolēniem tika uzsvērts, ka šādā nozarē strādājot ir jāapgūst eksaktās zinātnes, jāmācās un jāpārzin svešvalodas, piem., angļu, vācu, krievu valodas, jo uzņēmuma produkcija pārsvarā tiek ražota ārzemju tirgum.

Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs izsaka pateicību uzņēmumam SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ un uzņēmuma vadībai par iespēju klātienē iepazīties ar metālapstrādes procesu.

RPAC  pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Sjatkina

7.klašu un 8.aB klases skolēni iepazina ūdensapgādes procesu pilsētā un iesaistīto speciālistu darbu

 

Pavasarim iestājoties, 22. martā, Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra 7.a, 7.aB, 7.aC un 8.aB klašu skolēniem tika piedāvāta mācību ekskursija uz uzņēmumu SIA “ Rēzeknes ūdens”, kas ir Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras  pamatdarbība ir saistīta ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

Izglītojamiem bija iespēja iepazīt ūdensapgādes procesu Rēzeknes pilsētā un tajā strādājošo, iesaistīto profesiju pārstāvju darba ikdienu, kā arī klātienē apskatīt uzņēmuma tehnisko nodrošinājumu.

Mācību ekskursijas laikā skolēni apmeklēja “Dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksu” un “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas”.

Izglītojamie tika iepazīstināti ar  uzņēmuma darba telpām un ūdens sagatavošanas posmiem, ūdens patēriņa statistiku, ūdens uzglabāšanas rezervuāriem, attīrīšanas filtriem un sūkņiem un kopējo attīrīšanas, atdzelzošanas procesa darbības principiem, kā arī ūdens attīrīšanas iekārtām, iesaistīto darbinieku un profesiju pārstāvju lomu ūdens sagatavošanas, attīrīšanas procesos.

RPAC izsaka pateicību uzņēmumam SIA “ Rēzeknes ūdens” un DŪSK vadītājam Jānim Laizānam par izglītojošo un interesanto stāstījumu.

RPAC pedagogs karjeras konsultants

Karolīna Sjatkina