Izvēlne Aizvērt

Ceļš uz izaugsmi! RPAC apgūst inovatīvo Barboleta metodi!

AS «Latvijas valsts meži» Sociālās palīdzības programmas ietvaros, ko administrē Fonds Ziedot.lv, Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrība (RPLB) un Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs (RPAC) īsteno projektu

„Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrības biedru, Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra darbinieku apmācība  darbam ar bērniem ar speciālajām vajadzībām, apgūstot Barboleta attīstošo metodi”.

Projekta mērķis ir atbalstīt bērnus  ar attīstības, uzvedības un emocionāla rakstura grūtībām, lai veicinātu viņu pilnvērtīgu attīstību, nodrošinot izaugsmes iespējas nākotnē. Projekta ietvaros aprīlī tiek organizētas apmācības “Barboletas attīstošā metode – efektīvs līdzeklis darbam ar bērniem ar speciālajām vajadzībām”. Bērniem, kas darbojas ar Barboleta  līdzsvara platformu,  tiek paaugstināts uzmanības koncentrēšanas līmenis, emocionāla iesaiste mācību procesā, paaugstinās interese un samazinās stresa līmenis.

Sertificētas treneres Ilonas Saules profesionālajā vadībā Barboleta metodi apgūst divdesmit RPAC sākumskolas un pirmsskolas skolotāji, psihologi, sociālais pedagogs un logopēdi. Topošie Barboleta speciālisti gūst gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskas iemaņas darbam ar metodi. Apmācību laikā dalībnieki izstrādā savus pirmos metodiskos materiālus nodarbībām ar Barboleta  līdzsvara platformu. Uzdevumi tiek aprobēti – dalībnieki ne tikai veic izvērtējumu padarītajam, bet arī sniedz savstarpēju atgriezenisko saiti.

Apmācību būtība ir praktiska darbība.

Dzejas konkurss “Pavasara zaļā vara visu skaistu dara” – fināls

Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā marta saulainās dienas ieskandināja dzejas konkurss “Pavasara zaļā vara visu skaistu dara”. Izpētot un sameklējot sev vispiemērotāko dzejoli, skolēni iepazina Latvijas skaisto dabu, tās krāšņumu un daudzveidību. Katrs skolēns varēja izpausties un uzzīmēt dzejoļa ilustrāciju skolas izstādei.

Dzejoļu konkurss notika divās kārtās:

1.kārta-savas klases ietvaros – pusfināls;

2.kārta-1 labākais skolēns no katras klases piedalās finālā ZOOM platformā – fināls.

 

1.-4.klašu grupā no maksimālajiem 76 punktiem

1.vietu un 73 punktus ieguva 3.klases skolēns Renārs Gailis,

2.vietu un 68 punktus ieguva 1.aB skolēns Andis Rubulis,

67 punktus un 3.vietu ieguva 1.a klases skolniece Darja Veženkova.

 

5.-9.klašu grupā

1.vieta un 71 punkts 6.aB klases skolniecei Katrīnai Ogņevai

2.vietu un 69 punktus ieguva 9.a klases skolniece Līga Borise

3.vietu un 68 punktus ieguva 8.bB klases skolēns Alīna Nipere 

Prieks un lepnums par visiem tiem skolēniem, kuri atrada laiku un vēlēšanos piedalīties konkursā, jo šoreiz tas notika neierastā formātā. Pateicoties skanīgajām bērnu balsīm un izteiksmei žūrijas komisija un visi dalībnieki guva gandarījumu par pilnvērtīgi pavadītu laiku!