Izvēlne Aizvērt

“Visi kopā saules lokā”

6.,7.a B klases skolēni: Katrīna, Sabīne, Madara, Valdis, Emīls un Oksana piedalījās projekta ,,Solis uz priekšu” ietvaros zīmējumu akcijā-konkursā ,,Visi kopā saules lokā”, kas veltīta Vispasaules bērnu aizsardzības dienai. Tapa patiešām krāsaini, sirsnības pilni darbiņi! 

Prezentējam savu pieredzi nacionālā līmenī

Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra direktora vietniece metodiskajā darbā Ilona Saule un izglītības metodiķe Aļona Viļuma 2021.gada 18.maijā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā izglītības iestāžu, kas īsteno izglītības programmas, vadītāju un vadītāju vietnieku tiešsaistes seminārā “Aktualitātes un atbalsts pirmsskolas darba organizācijā”, sniedzot prezentāciju “Citādais bērns pirmsskolas izglītības iestādē”. Dalījās pieredzē par bērnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanu pirmsskolas izglītības iestādēs.