Izvēlne Aizvērt

Foto arhīvs 2018./2019.m.g.

4.b klases izlaidums

31.maijā, atvadoties no sākumskolas, 4. klases skolēni uzstājās izlaiduma pasākumā. Savu izlaidumu viņi svinēja kopā ar radiniekiem, skolotājiem un draugiem. Skolēni ar ziediem sveica un izteica pateicību saviem vecākiem, vecvecākiem un skolotājiem. Pēc svinīgā pasākuma bērni kopā ar vecākiem pie svētku galda kavējās atmiņās un notikumos 4 gadu garumā. Pirmskolas skolotāja I.Zvjagina un internāta skolotāja A.Vorobjova novēl bērniem jauku atpūtu vasarā. Pacietību, izturību un labas sekmes mācībās turpmākajos skolas gados! Lai arī turpmākie skolas gadi viņiem ir skanīgi, aktīvi, raiti, atraktīvi un augstiem sasniegumiem bagāti!

4.a klases izlaidums

30.maijā 4.a klase noslēguma pasākumu “Paliec sveika, sākumskolā!” svinēja kopā ar vecākiem Untumos.

Raiņa parkā

Rēzeknes pilsētā ir tradīcija, ka maijā 4.klases stāda Raiņa parkā rozes. Arī mūsu skolas 4.a klases skolēni iestādīja savu rozi.

Vīngliemežu audzētava “Ošu mājas”

Karaļa kalnā Aglonā

Preiļu leļļu muzejā

Pēdējais zvans 9.klasei

Daiļlasītāju konkurss ,,Es lepojos ar…” Gaujienā

Daiļrunāšanas konkurss ,,Es lepojos ar…’’ notika 2019.gada 15.maijā Apes novada Gaujienas internātpamatskolā. Konkursa mērķis: izkopt skolēnos nacionālo identitāti un emocionālo pašizpausmi. Veidot lepnumu, cieņu, mīlestību par savu dzimto vietu. No mūsu skolas konkursā piedalījās 5 skolēni: Armands Mačs, Sabīne Tutina, Katrīna Ogņeva, Deniss Trūlis, Anna Marija Morozova. Četri skolēni saņēma atzinības rakstus, viens skolēns- pateicību. Bija iespēja noskatīties skaistu koncertu, apmeklēt Jāzepa Vītola memoriālo muzeju „Anniņas”, iet pa trošu tiltu pāri Gaujai, iepazīties ar lauku saimniecību, ģimenes vērtībām, atpūsties pie dabas, izbaudīt Gavaru ģimenes viesmīlību.

Ģimenes svētku koncerts

Skani, mana valodiņa!

Gatavošanās Lieldienām

Ogres tehnikumā

Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centrs skolēni pateicas Latvijas Bāreņu biedrības valdes priekšsēdētājai Ievai Siliņai par iespēju 15 internātpamatskolas 8.-9. klašu skolēniem 2019.gada 7.martā apmeklēt Ogres tehnikumu un doties ekskursijā pa Ogres pilsētu.

Jau trešo gadu pēc kārtas sadarbībā ar Rēzeknes 2.vidusskolu Rēzeknes internātpamatskolā – attīstības centrā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros notika interaktīvais valodu pasākums 2.- 4.klašu skolēniem no dažādām Rēzeknes pilsētas mazākumtautību skolām.  Šī gada pasākumu caurvija vitamīnu tēma – varēja meklēt, minēt , skaitīt un , protams, izgaršot pašgatavotus augļu asorti.

Multisensoro telpu atklāšana

Multisensorās telpas RIAC

Ziemassvētku pasākums ar Latvijas Bāreņu biedrību

Piparkūku cepšanas darbnīcas

Katrai klasei sava egle!

Mēs Latvijai!

Rudens izstāde