Izvēlne Aizvērt

Notikumi 2019./2020.m.g.

Dabas vides estētikas apmācības noslēgums

Atpūtas un piedzīvojumu nometne “Lai skan!”

Lai droša vasara!

Lai vasara būtu piedzīvojumiem bagāta un tiktu aizvadīta bez liekām
rūpēm un raizēm, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)
aicina vecākus pārrunāt ar bērniem jautājumus par drošību.

https://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1769-aicinam-skolotajus-un-vecakus-pirms-vasaras-brivlaika-ar-berniem-ipasi-parrunat-drosibas-jautajumus

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross.pdf

https://vugd.gov.lv/files/textdoc/Drosiba%20berniem%20vasara%205%20lietas.jpg

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests piedāvā metodisko materiālu un videofilmu par drošības jautājumiem, kuru iespējams noskatīties:

https://vugd.gov.lv/files/textdoc/2016-03-15_10_39_37_VajagZinatParUg.pdf

http://www.drosadiena.lv/

https://vugd.gov.lv/files/textdoc/2016-03-15_10_38_32_buklets_skoleni.pdf

https://bernudrosiba.wordpress.com/ugunsdrosiba/

Rīcība dažādu apdraudējumu gadījumos:

http://vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/vai_tu_zini__ka_rikoties_arkartas_gadijumos_

Peldēšana: 

http://peldidrosi.lv/wp-content/uploads/2017/04/15.Pielikums_Peldi-droši.-Mācību-materiāls-skolām-un-skolēniem.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=QSuDcd4_57w

https://www.youtube.com/watch?v=1hD7cS2Wf8w

https://www.youtube.com/watch?v=sDvh5N1KTv4&feature=player_embedded#

https://vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/drosiba_uz_udens/3083-par-drosibu-uz-udens

Elektrodrošība:

www.arelektribuneriske.lv,

https://www.sadalestikls.lv/zzc/ 

https://sadalestikls.lv/drosiba/

Pie dzelzceļa:

https://www.dzirdiredzidzivo.lv/lv/padomi-pieaugusajiem-sarunai-ar-bernu-par-drosibas-jautajumiem

https://www.dzirdiredzidzivo.lv

https://www.dzirdiredzidzivo.lv/lv/viedierices-un-drosiba-pie-dzelzcela

Drošība ceļa satiksmē, uz ielas un mājās

http://manadrosiba.lv/

http://www.berniem.csdd.lv/

http://www.vp.gov.lv/?id=531

http://manadrosiba.lv/sakums/berniem-un-jauniesiem/5-7/#filter:5-7g-mantu-drosiba

http://manadrosiba.lv/sakums/berniem-un-jauniesiem/8-10/

http://manadrosiba.lv/sakums/berniem-un-jauniesiem/11-13/

http://berniem.csdd.lv/content/index.php/satiksmes-drosiba/macibu-materiali/macibu-materiali-2018/136-darba-lapas

http://spele.motormuzejs.lv/lv/

Noslēdzies 2019./2020.mācību gads!

RPAC skolēnu veidotā krāsojamā grāmata pēc H.K.Andersena pasaku motīviem

RPAC krāsojamā grāmata

Tuvojas vasaras brīvlaiks!

Mūsu skolas aktīvākie skolēni nolēma sagādāt sev un citiem bērniem radošu brīvā laika pavadīšanas iespēju – krāsojamo grāmatu.

Attālinātās mācības nebija traucēklis RPAC skolēniem piedalīties Dānijas Kultūras institūta rīkotajā Hansa Kristiana Andersena mākslas konkursā „Papīrplastika”.

Lai vasaras krāsu spilgtums izpaužas Jūsu darbos, novēl krāsojamās grāmatas radošā grupa:

 • 1.1.a klases skolēni: Artēmijs Gusevs, Adrians Trupavnieks, Kristiāns Vanags, Daniels Virza, Laima Justele, Ervīns Afanasjevs, Arnis Krasutins, Roberts Razguļajevs, Elizabete Sova un skolotāja E. Utāne.
 • 1.2.b klases skolēni Milana Kotova, Kirils Belovs un internāta skolotāja Ludmila Zača.
 • 1.2.a klases skolēni: Aleksandra Kalneja, Teodors Timoškins, Artūrs Sokolovs, Renārs Gailis, Linda Delvere un skolotāja Inese Zadvinska.
 • 3.b skolēns Roberts Cikins un skolotāja I.Zvjagina.
 • 4.a klases skolēns Aleksandrs Krusts un skolotāja Ilona Ivanova.
 • 5.B klases skolēns Armands Mačs un skolotāja V.Škrjaba.

Vizuālās mākslas skolotāja Karnēlija Keiša un

 • 3.a klases skolēns Pavlo Bardzih.
 • 5.a klases skolēni Aleksandrs Krasutins, Ainārs Tadeuševs, Jolanta Tadeuševa.
 • 5.b klases skolēni Ņikita Sjatkins, Artjoms Ivanovs.
 • 7.a klases skolēni Edgars Zaremba, Normunds Zīmeļs.
 • 7.b klases skolēni Deniss Mukāns, Oskars Elksnis, Alīna Nipere.
 • 9.a klases skolēns Nils Gorbunovs.
 • 9.b klases skolēns Aleksandrs Arseņjevs!

Piesardzības pasākumi Covid-19 profilaksei

Projektu nedēļa “Es. Ģimene. Latvija.”

Otrdiena, 5.maijs. Katra klase projektu nedēļas laikā, kura skolā norisinās no šī gada 5.maija līdz 8.maijam, pēta un īsteno ļoti dažādas idejas, bet visas tās ir par LIELO  IDEJU ar nosaukumu „Es. Ģimene. Latvija” . Ieskatam par to, ko šonedēļ darīsim – 1.1.a klases skolēni gatavos darbiņus tēmai  – „Es – daļa no Latvijas”, 1.1.bun 1.2.b klase pētīs savas ģimenes tradīcijas,  1.2.a klase izzinās visu, kas saistās ar dzimto novadu – „Mazs bij` tēva novadiņis”,  2.a klases skolēni izvēlējās tēmu „Mana ģimene un mājas”,  apvienotās klases, 2.b un 3.b, skolēni darbosies radoši,  gatavojot prezentāciju par sevi, savu ģimeni un savu valsti, 3.a klases skolēni praktiski un radoši ievāks informāciju un apkopos to projektā „Es. Ģimene. Latvija” un sākumskolas vecākās klases skolēni pilnveidos savas zināšanas, darbojoties pie projekta „Es –  daļa no Latvijas”.

Trešdiena, 6.maijs. Pirmsskolas grupiņās notiek projektu nedēļa “Es. Ģimene. Latvija” gan bērniem, kuri apmeklē iestādi, gan tiem, kuri laiku pavada mājās kopā ar vecākiem.

Projektu nedēļa iesākās ar Baltā galdauta svētkiem 4. Maijā. Bērni kopā ar vecākiem  meklēja, rakstīja receptes, gatavoja ēdienus, kurus noformēja atbilstoši Latvijas karoga krāsās, aktīvi fotografējās, iesūtīja foto savām skolotājām. Tā tapa grupiņā “Saulīte” recepšu grāmata, kuru var apskatīt skolas mājas lapā (Pirmsskolas izglītība. Tēmu apguve attālināto mācību laikā).

Visu šo nedēļu bērni mājās kopā ar vecākiem pēta Latviju, tās dabu, iet pastaigās, brīnās par skaisto pavasari, pilda dažādus uzdevumus, kurus skolotāja ir iesūtījusi. Kad tiks atsūtītas fotogrāfijas ar uzdevumu pildīšanu, taps grāmatiņa “Mana Latvija”. Bērni, kuri apmeklē iestādi, arī aktīvi darbojas ik dienas veicot jaunus uzdevumus (aplicē, zīmē, veido, darbojas, skatās video materiālus, latviešu multfilmas), papildinot savas zināšanas par Latviju.

Ceturtdiena, 7.maijs. IP 21015911 un IP21015921 klašu skolēni visu nedēļu aktīvi darbosies projektā “Es. Ģimene. Latvija.” Ir ieplānotas daudzpusīgas aktivitātes, kas sekmēs izvirzīto mērķu sasniegšanu – skolēna izpratni par piederību savai ģimenei un savai valstij, vēlmi izzināt savas ģimenes dzimtas koku, tradīcijas, mīļākos ēdienus, jaukākās atpūtas vietas, iepazīt dzimtās puses ievērojamākos dabas un vēstures objektus.
Šonedēļ mūsu bērni skatīsies animācijas filmas “Vai tu zini, Latvija?”, “Ezis un viņa draugi iepazīst Latviju”, videostundas ar Tutu par Latvijas karogu un par galvaspilsētu Rīgu, radoši darbosies, kopā ar vecākiem darinot no attēliem un fotogrāfijām kolāžas “Mana ģimene” un “ Mana dzimtā puse” , aplikāciju “Mūsu rociņas”, veidos no pienenēm senās latvju zīmes, gatavos kopā ar māmiņu ģimenes tradicionālos ēdienus, zīmēs, krāsos, fotografēs. Viss projekta darbs tiks atspoguļots kopējā prezentācijā.

Piektdiena, 8.maijs. Video, audio, foto prezentāciju, veidošana. 

9.a klase. Es. Skola. Latvija.

8.a klase. Manas ģimenes tradīcijas.

6.b-7.b. klase. Es un mana ģimene.

5.a klase. Es. Gimene. Latvija.

4.B, 4.C, 5.B.klases. Es. Ģimene. Latvija.

3 a klase . Es. Ģimene. Latvija.

Projektu nedēļa 2.-3.b klases

T.Augustāns. 9.2.C.b – VIĻAKA

Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs

rīko

29.04.2020.plskt. 15.00 tiešsaistes semināru ZOOM platformā

“Attālinātā mācību procesa norise Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā”

Seminārā runāsim par:

 • Aktualitātes RPAC darbībā attālinātās mācīšanas-mācīšanās  laikā;
 • Skolēnu, vecāku un skolotāju sadarbība;
 • Pirmsskolas darba plānojums;
 • Mācību process skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • Psiholoģiskais atbalsts;
 • Logopēdiskās nodarbības;
 • IT mācību procesā;

Pieteikties līdz 28.04.2020, aizpildot anketu

https://forms.gle/is6ehb8AD3rvqjsU9

Vietu skaits ierobežots

Pārtikas pakas Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra izglītojamiem

http://riac.lv/2020/04/23/atbalsts-partikas-iegade-rezeknes-pamatskolas-attistibas-centra-audzekniem/

J.Leitāne / facebook/. Vēlos Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra skolēnu vecāku vārdā pateikties tiem, kas 23. aprīļa Rēzeknes domes sēdē atbalstīja Izglītības pārvaldes lēmumprojektu par pārtikas paku piegādi visiem šīs īpašās skolas bērniem! Šodien lielākā daļa skolas bērnu jau ir saņēmuši savas pakas, arī mēs, un to saturs un apjoms liek neviļus sasist plaukstas no priekiem un smaidīt – galds ir nokrauts pilns. Zinu, ka ļoti daudzām ģimenēm šis atbalsts ir ļoti, ļoti noderīgs un nepieciešams – daudziem maziem vēderiem šodien ir svētki. Paldies  Aleksandram Bartaševičam! Paldies arī čaklajiem skolas darbarūķiem, kas to visu šķiro, krauj un piegādā!

V.Kokoreviča /facebook/.

Sirsnīgs paldies Rēzeknes domei  par piešķirto finansējumu, kas pārvērtās par tik DĀSNU CIENASTU (par pārtikas paciņu to nevar nosaukt).
Ir redzams, ka šis cienasts ir pārdomāts… ir gan pārtika ikdienai, gan našķi bērnam. Paldies Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde!
Paldies Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs darbiniekiem par sagādi un piegādi līdz mājām (Viļaka)!
Bildē var būt visu nevar saskatīt…bet uzskaitīt būs ilgi…
Nav izstāstāms Toma prieks un vecāku pateicība!!!

Attālinātās mācīšanas nodrošināšana valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā

RĒZEKNES PAMATSKOLAS-ATTĪSTĪBAS CENTRA DARBA KĀRTĪBA

PIRMSSKOLAS GRUPU PLĀNS ATTĀLINĀTU MĀCĪBU ĪSTENOŠANAI

Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi
ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi, trauksmi, dusmas, bēdas vai
nomāktību. Šādas emocijas ir saprotamas un nav nosodāmas, taču ir ļoti
svarīgi darīt visu iespējamo, lai palīdzētu sev un saviem līdzcilvēkiem.
Lai izvairītos no krīzes radītām sekām, psihologa konsultācija vai
līdzcilvēka uzklausīšana ir viena no efektīvākajām metodēm.

Izglītības un zinātnes ministrija ir apkopojusi pieejamos resursus par
iespējām gūt psihoemocionālo palīdzību dažādām sabiedrības grupām – no
skolēniem un jauniešiem līdz pedagogiem un vecākiem, kā arī par iespējām
saņemt garīgu atbalstu:

https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4025-atbalsts-nedrosa-bridi

Tajā ir gan krīzes tālruņi, gan kontakti vardarbībā cietušajiem, pie
tam ir iespēja ne tikai zvanīt, bet sūtīt e-pastu vai risināt
sasāpējušos jautājumus Skype. Apkopotie resursi ir bez maksas.

IZM IZVEIDOJUSI IZGLĪTOJOŠU TV KANĀLU “TAVA KLASE”

Lai veicinātu attālināto mācību pieejamību, kvalitatīva satura apgūšanu un sniegtu lielāku atbalstu vecākiem, īpaši sākumskolas posmā, valdība 31. martā, atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iniciatīvu par jauna izglītojoša TV kanāla TAVA KLASE izveidi.

Plānots, ka no 6.aprīļa līdz 29.maijam darbadienās no plkst. 9.00 līdz 14.00 kanālā ReTV tiks pārraidītas mācību stundas 1.-4.klašu skolēniem, bet kanālā Sportacentrs.com TV no plkst. 9.00 līdz 16.40 – mācību stundas 5., 6., kā arī 9. un 12.klašu skolēniem.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar iniciatīvas grupu “Vecāki par labāku izglītību”, paredzot oriģināla mācību satura izveidi un tā pārraidīšanu bezmaksas televīzijas platformās ReTV un Sportacentrs.com TV. Projekta tehnoloģiskie partneri ir Telia Latvija un Veset, kas nodrošina TV kanālu izspēles pakalpojumus, kā arī apraidi internetā, platformā tavaklase.lv.

Mācību stundas veidos 20 minūšu gari audiovizuāli materiāli, kuros pedagogi, savas jomas entuziasti no dažādām Latvijas pilsētām, mācību priekšmetus pasniegs interesantā un skolēnus uzrunājošā veidā. Mācību saturs tiek veidots tā, lai mazo klašu skolēni pēc katra priekšmeta var paspēt izpildīt kādu uzdevumu un pārorientēties uz nākamo mācību priekšmetu.

Kanālā būs iespējams atkārtot Dziesmu un deju svētku repertuāru kopdziedāšanā, deju nodarbībās, tāpat kopā sportot, apgūt teātra spēles elementus, robotiku, animācijas pamatus, kā arī iepazīt Latvijas mazākumtautību valodas.

Iecerēts, ka jau pēc Lieldienām mācību programmu saturs tiks nodrošināts nedēļu iepriekš, ļaujot vispārizglītojošo skolu pedagogiem mērķtiecīgi plānot izglītojošā kanāla programmu savā nodarbību grafikā.

       Latvijas televīzija, atsaucoties uz IZM un VISC aicinājumu, sagatavojusi LTV7 programmu attālinātu mācību atbalstam ārkārtas situācijas laikā, atvēlot rīta cēlienu no plkst. 06.30 līdz 11.00 izglītojošam bērnu un jauniešu saturam –  no paša rīta mazākajiem skatītājiem, tad sākumskolai par zinātni, tad vecākiem skolēniem par vēsturi, literatūru/kultūru un zinātni.

replay.lsm.lv/lv/ izglitiba

SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS CENTRA ATTĀLINĀTA KONSULTATĪVĀ ATBALSTA NODROŠINĀŠANA

      Attālinātā  mācību procesa laikā,  katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 Rēzeknes  pamatskolas – attīstības centra metodiskā centra speciālisti sniedz attālinātas konsultācijas citu izglītības iestāžu skolēniem un vecākiem, kā arī metodisku un pedagoģisku palīdzību pedagogiem un atbalstu kvalitatīvas speciālās izglītības nodrošināšanai.

 1.  Direktora vietniece metodiskajā darbā Ilona Saule, e-pasts: riac.metodika@inbox.lv, tālr.29479461
 2. Metodiķe Aļona Viļuma, e-pasts: riac.metodika@inbox.lv
 3. Metodiķe Aiva Litauniece, e-pasts: riac.metodika@inbox.lv
 4. Metodiķe Aija Kondrova, e-pasts: riac.metodika@inbox.lv

Veselības ministrijas aicinājums iedzīvotājiem

Saistībā ar jaunā koronavīrusa Covid-19 infekcijas izplatības riskiem pasaulē, Veselības ministrija aicina visus Latvijas iedzīvotājus ņemt vērā šādus vispārējos piesardzības pasākumus:

Veselības ministrijas aicinājums iedzīvotājiem

IZMVest_Skolas_10032020

JĀSARUNĀJAS UN JĀIEKLAUSĀS!

27. februārī Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu Latgales apakškomisija rīkoja izbraukuma sēdi Rēzeknē, apmeklējot Rēzeknes pamatskolu – attīstības centru.

Plānotā sēde izvērtās par viedokļu apmaiņu. No apakškomisijas locekļiem bija ieradušies divi — pats komisijas vadītājs Edmunds Teirumnieks un Mārtiņš Bondars, kuriem pēc nepilnas stundas pievienojās vēl divi komisijas locekļi — Aldis Adamovičs un Janīna Kursīte. Respektīvi, kvoruma, kas nepieciešams, lai pieņemtu kādu lēmumu, nebija.

Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā deputāti kopā ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Rēzeknes un vairāku citu Latgales reģiona pašvaldību izglītības pārvalžu pārstāvjiem, kā arī pamatskolas audzēkņu vecākiem diskutēja par iekļaujošas izglītības attīstību un speciālās izglītības reformu.

“Šobrīd puses viena otrā pietiekami neieklausās, un tas var kavēt veiksmīgu iekļaujošās izglītības attīstību,” rezumējot divu stundu garo sarunu, sacīja E. Teirumnieks, uzsverot, ka apakškomisija turpmāk pārrunātajiem jautājumiem pievērsīs pastiprinātu uzmanību. Viņš atzina, ka sarunas laikā atklāto tēmu loks izrādījies daudz plašāks, nekā domājis. “Personīgi es neesmu radis atbildi, kā efektīvi ieviest iekļaujošo izglītību kopējā izglītības sistēmā,” viņš sacīja, norādot, ka vēlas, lai diskusiju rezultātā Ministru kabineta noteikumos, kas attiecas uz iekļaujošo izglītību, “varētu ielikt jēgpilnas lietas”.

“Lai veicinātu iekļaujošās izglītības veiksmīgu attīstību un stiprinātu izglītības sistēmu kopumā, būtiski ir uzlabot komunikāciju starp atbildīgo ministriju, pašvaldību izglītības pārvaldēm un skolēnu vecākiem. Apmeklējot Latgales reģionu, redzam neskaidrības saistībā ar speciālās izglītības reformu, ko būtu iespējams risināt savstarpējā dialogā,” uzsver Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas priekšsēdētājs Edmunds Teirumnieks.

Jāpiebilst, ka ļoti emocionālas bija vecāku uzrunas, kuriem patiesi rūp viņu bērnu nākotnes iespējas mācīties Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā.

Pēc tikšanās skolā Latgales apakškomisijas deputāti apmeklēja Valsts robežsardzes koledžu, kur tikās ar koledžas pārstāvjiem, lai spriestu par tās turpmākajiem attīstības plāniem, kā arī viesojās Valsts robežsardzes Kinoloģijas dienestā.

Aleksandra ELKSNE-PAVLOVSKA
http://www.rv.lv/jasarunajas-un-jaieklausas/

Dabas vides estētikas kursi Aizkrauklē

19.februārī mūsu skolas pedagogi turpināja izglītoties Dabas vides estētikā. Šoreiz apmācības notika Aizkrauklē. Tajās piedalījāmies ne tikai mēs, bet arī pedagogi no Aizkraukles un Valmieras. Bija ļoti patīkami iepazīties ar speciālistiem no šo pilsētu izglītības iestādēm, ar viņu pedagoģiskā darba pieredzi, satikt Diānu un Aiju. Kārtējo reizi pavadījām laiku radoši, jēgpilni, guvām ierosmi turpmākajam darbam, teorētisko pamatu Dabas vides estētikas nodarbību vadīšanai.

Vēlamies pateikties Aizkraukles PII „Saulīte” vadībai, kolektīvam par silto uzņemšanu, Diānai un Aijai par iespēju papildināt zināšanas.

RPAC speciālisti Rugāju novada Eglaines pamatskolā

13.februārī Rugāju novada Eglaines pamatskola uzņēma tuvāku un tālāku novadu skolu bērnus ar īpašām vajadzībām pasākumā “Kopā roku rokā”.

Pasākuma pirmajā daļā dalībnieki sagatavoja priekšnesumus un radošos darbus izstādei “Mīlestība ap mani, es mīlestībā”. Otrajā daļā pedagogi piedalījās seminārā “Ieteikumi iekļauto izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu izstrādei”, kuru vadīja un par aktualitātēm speciālajā izglītībā stāstīja Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra direktores vietniece izglītības jomā Anna Deksne un izglītības metodiķe Aiva Litauniece.

Paldies skolas direktorei Ilzei Burkai un Eglaines pamatskolas kolektīvam par laipno uzņemšanu!

Barboleta – mācies viegli kustībā!

14.un 15. februārī Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā notika  divu dienu pedagogu apmācības inovatīvās mācību metodes Barboleta apgūšanā.

Metodes autore  – klīniskā psiholoģe un speciālā pedagoģe B.Blomniece – Jurāne     apmācīja jaunos speciālistus darbā ar Barboletas līdzsvara platformu.
Pielietojot šīs platformas apmācības procesā , izglītojamais veiksmīgāk apgūst mācību vielu,  paaugstinās darba motivācija,  koncentrēšanās spējas, aktivizējas abas smadzeņu puslodes, samazinās stresa līmenis, mācīšanās process kļūst atraktīvs.
Ar šo attīstošo metodi drīkst strādāt tikai sertificēti speciālisti, tāpēc Rēzeknē šo inovatīvo instrumentu  mācību procesā integrēs tikai divas izglītības iestādes – Rēzeknes pamatskolas  – attīstības centra speciālisti un pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis” pedagogi.

„Bez adatas nav skroderis.” (Latviešu tautas sakāmvārds)

17.janvārī mūsu skolā pirmo reizi notika labās prakses piemēru  izstāde „ADATA UN DIEGS”. Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju aicināja Latvijas speciālās izglītības attīstības centrus dalīties labās prakses piemēros. Ar skolas direktores R.Zommeres atbalstu un aktīvu skolas un pirmskolas pedagogu iesaistīšanos tika apkopoti un izstādīti daudzveidīgi metodiskie materiāli.

Par aktualitātēm speciālajā izglītībā stāstīja RTA Asociētā profesore, Dr.paed., Mg.paed. Mārīte Rozenfelde. Skola2030 projekta grupas speciālajā pedagoģijā koordinatore Aija Tereško iepazīstināja ar izstrādātajiem mācību materiāliem bērniem ar speciālajām vajadzībām vai veselības traucējumiem.

RPAC labās prakses piemērus prezentēja Lidija Sosnare (“Interaktīvā matemātika”), Aiva Litauniece (“Prakstiskā lasīšana”),  Natālija Oparins – Valaine (“Pašgatavoto metodisko materiālu izmantošana psihologa darbā bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem”). Ina Gruzdiņa un Evija Landrāte rādīja audiovizuālo materiālu un stāstīja par pieredzi darbā ar speciālajiem bērniem Rīgas 5.pamatskolā – attīstības centrā. Ar Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pieredzi iepazīstināja Līga Bluķe (“Metodes “Persona Lelle” izmantošanas iespējas PII”) un Daiga Ramata (“Sadarbības ar vecākiem organizēšana”).  Par labās prakses piemēriem Kokneses pamatskolā – attīstības centrā stāstīja Inese Svence (“Kokneses pamatskola – attīstības centrs – mūsdienīgs izglītības centrs”), Svetlana Gžibovska (“Mācību meteriāli matemātikā”) un Jolanta Rotkāja (“Starpdisciplinārās stundas”).

Labās prakses piemēru izstādes “ADATA un DIEGS” idejas autorei RPAC metodiķei Ilonai Saulei ir patiess gandarījums par tās realizēšanos dzīvē un prieks par turpinājumu. Jau nākamajā gadā tiksimies atkal – šoreiz Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā.

Paldies visiem izstādes “ADATA un DIEGS” dalīdniekiem par atsaucību un aktīvu līdzdalību!

Ziemā…

Kaut kur ziema atver savas dārgumu tīnes,
Pārcilā sarmas lakatus, puteņa šalles,
Iešuj lāsteku pogas sniega kažokam mīkstam.
Un tad…

/G. Kranciņa „Baltās gaidas” /

…un tad pienāk laiks ziemas nodarbībām Dabas vides estētikā.

2020.gada10.janvārī mūsu skolā notika nodarbība, kuru vadīja Diāna Timofejeva – Dabas vides estētikas metodikas autore. Šīs nodarbības laikā iepazināmies ar metodikas rašanās vēsturi, DVE radošo darbu būtību, guvām idejas turpmākajam darbam.

Paldies par kopā būšanu! Ar nepacietību gaidīsim nākošo tikšanās reizi!

Noslēdzies projekts “Ebreji Rēzeknē”

Šī gada augustā biedrība “Goraļ”sadarbībā ar biedrību “Sadarbības platforma” uzsāka īstenot projektu “Ebreji Rēzeknē”, Nr.2019.LV/MTSP/06. ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Projekta mērķis bija veicināt krievu un latviešu jauniešu savstarpēju izpratni, sadarbību, kopīgi izpētot un iepazīstot ebreju vēsturi, folkloru, mākslu un tās vietu Latvijas multikulturālajā vidē. No augusta līdz pat oktobra beigām tika organizētas vairākas projekta aktivitātes iesaistot jauniešus no dažādām latviešu un krievu skolām.

Projektā bija iesaistītas 4 Rēzeknes un Rēzeknes novada skolas – Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs, Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskola,  Rēzeknes 2.vidusskola un Rēzeknes 3. vidusskola.

Projekta sākumā tika rīkoti semināri un atklāta Ilānas Lisagoras ebreju pasaku ilustrāciju izstāde Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā, kura tālāk ceļoja arī pa citām skolām.

No septembra līdz pat oktobra beigām jaunieši iesaistījās projekta īstenošanā un veica pētījumu “Rēzeknes ebreju vēsture”. Jaunieši pētīja dažādus ebreju tautības slavenus cilvēkus, meklēja ebreju saknes savās dzimtās. Jaunieši atklāja, ka ebreju tautības pārstāvji ir bijuši ļoti gudri, prasmīgi un inteliģenti cilvēki – slavenākie Rēzeknē – rakstnieks Jurijs Tiņanovs, skolotāja Rahila Ceitlina, kinorežisors Frīdrihs Ermlers, gleznotājs Arkādijs Naišlos, kas savulaik ir snieguši nenovērtējamu devumu ne tikai savai kopienai, bet visai Latvijas kultūrai.

Jau kopš 18.gadsimta beigām ebrejiem ir bijusi nozīmīga loma Rēzeknes vēsturē. Kopš pilsētas tiesību iegūšanas 1773.gadā Rēzekne bijusi daudznacionāla pilsēta. Jau18.gadsimta beigās par vienu no Rēzeknes sabiedrības stūrakmeņiem kļuva tieši ebreju tautības pārstāvji. Vairākos gadsimtos, līdz pat Otrajam pasaules karam ebreji ar savu kultūru, reliģiju un ekonomiskajām aktivitātēm bagātinājuši un attīstījuši Rēzekni, izveidojot to par vienu no savas kopienas nozīmīgākajiem centriem Latgalē. Diemžēl šobrīd Rēzeknē ebreju tautības pārstāvjus var sastapt ļoti reti, bet tomēr ir cilvēki kuri atceras ebreju tautības pārstāvjus, tādējādi ievērojami papildinot un bagātinot pilsētu ar nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu.

Projekta laikā jaunieši iepazina arī Rēzeknes un Daugavpils sinagogas, atklāja priekš sevis jaunus un interesantus faktus par šo kultūru un tradīcijām. Ekskursiju laikā tika apmeklēti arī Rēzeknes ebreju kapi, kā arī Latgales kultūrvēstures muzejs.

Jaunieši lasīja ebreju tautas pasakas, veidoja teatrālus skečus balstoties uz šīm pasakām, kā arī iesaistot profesionālu fotogrāfu, tika veidots fotoprojekts – pasaku demonstrācija izmantojot fotogrāfijas. Jauniešus šis projekts ļoti uzrunāja un viņi ar lielu interesi un motivāciju centās izprast ebreju kultūru, cilvēkus un tradīcijas.

Projekta noslēguma pasākums norisinājās Rēzeknē 2019.gada 30.oktobrī, Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā, kur jaunieši kopā ar skolotājiem no Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra, Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskolas,  Rēzeknes 2.vidusskolas un Rēzeknes 3. vidusskolas prezentēja projekta laikā veiktos pētījumus, prezentēja ebreju pasaku foto projektus un arī ļoti aizraujošus teatrālos skečus no ebreju pasaku motīviem. Pasākumā piedalījās arī klezmeru muzikanti, kuri visus priecēja ar pazīstamu un jautru ebreju tautas mūziku. Pasākuma noslēgumā jauniešiem bija iespēja nobaudīt ebreju virtuvi – visi dalībnieki tika cienāti ar ebreju svētku gardumiem.

Projekts bija lieliska iespēja jauniešiem ne tikai iepazīt ebreju kultūru, iepazīt Rēzeknes vēsturi, bet arī kopā piedalīties projektā, veicināt krievu un latviešu jauniešu savstarpēju izpratni un sadarbību.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Goraļ”.

Jaunieši piedalās izzinošā ekskursijā Daugavpils sinagogā

2019.gada 18.oktobrī jaunieši no  4 Rēzeknes un Rēzeknes novada skolām – Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs (RPAC), Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskola,  Rēzeknes 2.vidusskola un Rēzeknes 3. vidusskola, piedalījās projekta “Ebreji Rēzeknē”, Nr.2019.LV/MTSP/06 organizētajā ekskursijā uz Daugavpils sinagogu.

Projektu īsteno biedrība “Goraļ” sadarbībā ar biedrību “Sadarbības platforma”. Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds.

Jaunieši kopā ar skolotājiem izzināja Daugavpils sinagogas vēsturi, ebreju kultūru un mākslu. Daugavpils sinagoga ir ļoti sena ēka, celta 1850.gadā. Sinagogas otrajā stāvā ierīkots muzejs “Ebreji Daugavpilī un Latgalē”. Muzeja ekspozīcija stāsta par ebreju dzīvi un sadzīves tradīcijām Latgalē un Daugavpilī kopš 1935.gada.Ekspozīcija attēlo ebreju skaita izmaiņas, radu rakstus fotogrāfijās, sadzīves un kulta priekšmetus, kā arī dažādus izdevumus: žurnālus, kalendārus un grāmatas par ebreju dzīvi Daugavpilī un Latgalē. Skolu jauniešiem un skolotājiem bija lieliska iespēja iepazīties ar sinagogu un ekspozīciju, uzzinot interesantus un aizkustinošus vietējo ebreju ģimeņu stāstus, ebreju dzīves vēsturiskos aspektus, lūgšanu tradīcijas, altāra nozīmi sinagogā u.c.

Vietējā gida pavadībā jaunieši ieklausījās šajā interesantajā kultūrā, kura tomēr ar savu dzīves uztveri un skatīvumu atšķiras no citām tautībām. Jaunieši pēc muzeja apmeklējuma atzina, ka ir ieguvuši jaunu, nedzirdētu informāciju par ebrejiem, par to kultūru. Interesanti bija uzzināt, ka Latgalē ir dzīvojuši ļoti slaveni un cienījami ebreju tautības pārstāvji – ārsti, mākslinieki, u.c.

Jauniešus ļoti izbrīnīja fakts, ka ebreju grāmatas tiek lasītas otrādi no labās uz kreiso pusi un burtu rakstība šķiet ļoti sarežģīta.

Kopumā šī projekta ekskursijas, gan uz Daugavpils sinagogu, gan uz Rēzeknes zaļo sinagogu jauniešiem deva iespēju iepazīt ebreju kultūru, mākslu, tradīcijas. Daži no jauniešiem nemaz nezināja, ko tad nozīmē ebreju kultūra. Mūsdienās gan Rēzeknē, gan Daugavpilī ir palikuši pavisam nedaudz ebreju tautības pārstāvji un līdz ar to jauniešiem nav iespējas par tiem uzzināt plašāk, taču īstenojot šo projektu tas bija lielisks veids, kā jauniešus iepazīstināt ar šo kultūru Rēzeknē un Latgales reģionā.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Goraļ”.

Labo darbu nedēļa!

Labdarība audzina bērnos atbildību, līdzjūtību, centību, godīgumu, laipnību un taisnīgumu.

Mūsu skolas skolēni kopā ar saviem vecākiem un skolas pedagogiem piedalījās Labdarības nedēļā.

Labdarības mērķis ir mācīt bērniem būt iejūtīgiem un dalīties ar sev tīkamām lietām. Ne tikai bērniem, bet arī senioriem garšo saldumi, tāpēc bērni ar vecāku palīdzību atbalstīja šo pasākumu un nesa saldumus.

Skolēnu pārstāvji uzstājās ar koncertu Rēzeknes pilsētas veco ļaužu pansionātā un izdalīja sarūpētos gardumus. Savukārt, pedagogi šo akciju atbalstīja ar tēju un kafiju.

Seniori silti sagaidīja bērnus un bija pateicīgi!

Rudens…

Nāk rudens izgreznot Latviju.
Bet nepūlies, necenties tā.
Mums viņa ir visskaistākā
Tik un tā.

/M. Zālīte/

Klāt rudens ar savu krāšņo lapu rotu, trauksmaino vēju, lietus čaboņu pie loga rūts, dzērvju skumjo dziesmu… Mēs turpinām mācīties ieklausīties un saklausīt. Turpinām saskatīt to, kas ir ap mums, ko ikdienas steigā ne vienmēr pamanām – sajust vienu elpu ar koku, ieklausīties vējā, atklāt skaisto ik lapā…

Jaunieši piedalās ebreju vēstures diskusijā un izzinošā ekskursijā

2019.gada 18.septembrī Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā (RPAC) notika projekta “Ebreji Rēzeknē”, Nr.2019.LV/MTSP/06ebreju vēstures diskusija, ko vadīja vēstures zinātņu doktore Inese Runce. Projektu īsteno biedrība “Goraļ” sadarbībā ar biedrību “Sadarbības platforma”. Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds.

Projektā piedalās 4 Rēzeknes un Rēzeknes novada skolas un šo skolu jaunieši – Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs (RPAC), Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskola,  Rēzeknes 2.vidusskola un Rēzeknes 3. vidusskola.  Projekta mērķis ir veicināt krievu un latviešu jauniešu savstarpēju izpratni, sadarbību, kopīgi izpētot un iepazīstot ebreju vēsturi, folkloru, mākslu un tās vietu Latvijas multikulturālajā vidē.

Pasākumā piedalījās iesaistīto skolu 7-8 klases jaunieši, kuri piedalījās diskusijā un izteica savu viedokli par ebreju pasakām, ko bija lasījuši.

Skolēni stāstīja, ka ebreju pasakas viņiem likās ļoti interesantas, smieklīgas, ebrejiem ir ļoti laba humora izjūta un joki. Vēl jaunieši piebilda, ka ebreju vēsture ir ļoti sena un interesanta, jo iepriekš nebija aizdomājušies, ka arī Jēzus Kristus bija ebrejs.

Skolēni skatījās video par ielām Rēzeknē, kur kādreiz ir dzīvojuši ebreji. Vēstures zinātņu doktore Inese Runce jauniešus iepazīstināja ar Rēzeknes ebreju vēsturi un pastāstīja kur Rēzeknē ir dzīvojuši ebreji. Šobrīd pašeizējais ebreju skaits Rēzeknē nepārsniedz 50 cilvēkus, bet kādreiz Rēzeknē ir bijuši līdz pat 8 000 ebreju.

Pēc diskusijas jaunieši devās uz Rēzeknes ebreju kapiem, Rēzeknes zaļo sinagogu, kura ir vissenāka koka ēka pilsētā, un arī vienīga no 12 sinagogām, kas saglabājušies līdz mūsdienām. Rēzeknes sinagoga ir ļoti interesanta vieta jauniešiem, lai iepazītu ebreju kultūru un redzētu kā kādreiz ir dzīvojuši ebreju tautības pārstāvji Rēzeknē. Izzinošā ekskursija noslēdzās ar vizīti uz Rēzeknes novadpētniecības muzeju.

Pateicoties projektam, jauniešiem ir izveidojies priekštats par ebreju kultūru, folkloru, mākslu, ebreju tautības pārstāvjiem, to dzīvesstilu. Dažādu skolu jauniešiem ir iespēja sadarboties un mācīties vienam no otra.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Goraļ”.

Jaunieši izzinās ebreju gaitas Rēzeknē

Šī gada augustā biedrība “Goraļ” sadarbībā ar biedrību “Sadarbības platforma” uzsāka īstenot projektu “Ebreji Rēzeknē”, Nr.2019.LV/MTSP/06. Projekta mērķis ir veicināt krievu un latviešu jauniešu savstarpēju izpratni,sadarbību, kopīgi izpētot un iepazīstot ebreju vēsturi, folkloru,mākslu un tās vietu Latvijas multikulturālajā vidē.

19.augustā Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā (RIAC) notika projekta pirmā aktivitāte -seminārs par ebreju vēsturi Rēzeknē, ebrejupasakām un folkloru. Pēc semināra atklāja ebreju pasaku ilustrāciju izstādi, kurā skatāmi mākslinieces Ilānas Lisagoras mākslas darbi, kurus visi interesenti Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā (RIAC)F. Varslavāna iela 5, Rēzeknē var apskatīt līdz 19.septembrim.

Izstāde tālāk ceļos pa Rēzeknes un Rēzeknes novada skolām – Rēzeknes 2.vidusskolu, Rēzeknes 3. vidusskolu un uz Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskolu, kur mākslas darbu izstādi varēs apskatīt gan skolēni, gan vietējie iedzīvotāji un citi interesenti.

Projekta laikā notiks vairākas aktivitātes, proti – pētījums “Rēzeknes ebreju vēsture”, ekskursija un izzinošā nodarbība Daugavpilī, kā arī skolēnu ekskursija pa Rēzekni, Rēzeknes kultūrvēstures muzeju un atjaunoto Rēzeknes Zaļo sinagogu. Visu četru skolu skolēni pedagogu vadībā organizēs teatrālus skečus, attēlos ainas no ebreju pasakām. Jauniešiem būs uzdevums arī veikt pētījumu par savas dzimtas cilvēku tautībām, izzinot savas etniskās saknes un meklējot iespējamo saikni ar ebreju tautības pārstāvjiem, kā arī izpētīt Latgales ielu Rēzeknē, izvēloties kādu konkrētu ēku, kurā ir dzīvojuši agrāk ebreji, savācot informāciju par tiem.

Taps fotogrāfijas ar pasaku tēliem un attiecīgām dekorācijām. Ebreju kultūru tautas pasakas, kā arī to tēli un tajos attēlotā doma palīdzēs atrast kopīgu motīvu, veidojot fotoprojektu – filmu/prezentāciju.

Projekta noslēguma pasākums “Ebreji Rēzeknē” notiks  2019.gada oktobra beigās Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra telpās, kurā skolēni iepazīstinās ar  izstrādātajām prezentācijām par izpētīto savās dzimtās un ebrejiem Rēzeknē, parādīs fotostāstu “Ebreju pasakas”, kā arī dalībniekiem būs iespēja iepazīt ebreju virtuvi – visus klātesošos cienās ar ebreju svētku gardumiem, kurus paši projekta dalībnieki pirms noslēguma pasākuma sagatavos kopīgi Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra skolotājas vadībā.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Goraļ”.