Izvēlne Aizvērt

Erasmus+ projekti

Sadarbībā ar Kaunas Pranas Daunys Center of Education Lietuvā, Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs gandrīz divu gadu garumā īstenos programmas Erasmus + projektu

“Globālā lasīšanas metode – darbā ar bērniem ar AST“

Projekta galvenais mērķis ir radīt inovatīvas metodes un mācīšanas rīkus darbam ar bērniem ar AST. Galvenās prioritātes: lasīšanas un sociālās prasmes. Projekta mērķauditorija ir arī skolotāji. Tāpēc projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts skolotājiem, izveidojot profesionālās pilnveides programmu darbam ar bērniem ar AST.

Projekta ietvaros tiks radīti dažādi digitālie rīki lasītprasmes un sociālo prasmju veicināšanai bērniem ar AST. Tiks organizētas arī apmācības skolotājiem un vecākiem 

Projekta partneri: Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs (Latvija), Kauno Prano Daunio ugdymo centras (Lietuva – koordinators), Vytauto Didziojo Universitetas  (Lietuva), VSI Mokymosi idejos (Lietuva) un Szkola Podstawowa nr 2 im.Jana Pawla II (PolijaProjekta realizācija 01.03.2021.- 28.02.2023.

Projekts “Globālā lasīšanas metode – darbā ar bērniem ar AST“ aktivitātes
(Projekta numurs: 2020-1-LT01-KA226-SCH-094715)

Ir tapuši sociālo stāstu galvenie varoņi – Toms un Ula. Projekta komanda strādā pie ilustrāciju veidošanas, lai jau pavisam drīz sociālos stāstus varētu dot izmēģināšanai projekta galvenajai mērķauditorijai – bērniem ar AST.

Projekta ietvaros ir izstrādāti sociālie stāsti. Pagaidām noris to tulkošana, jo projektā piedalās arī Lietuvas un Polijas kolēģi. Savukārt mēs jau esam izmēģinājuši praktiskajā darbībā savus izstrādātos stāstus.

Ir uzsākts darbs pie sociālo stāstu izveides. Bērniem ar autiskā spektra traucējumiem bieži vien  ir grūtības, nonākot kādā jaunā, nepazīstamā situācijā vai sociālā saskarsmē ar citiem. Tas var radīt uztraukumu, paniku, bailes un cenšanos izvairīties vai arī aizbēgt. Risināt šādas problēmas palīdzēs sociālie stāsti, kuru mērķis ir palīdzēt bērnam justies komfortablāk konkrētā situācijā, palielināt viņa izpratni par to un rosināt noteiktas rīcības. Šie stāsti iedrošina bērnu izmantot savas spējas un palīdz saprast, kā to izdarīt. Projekta ietvaros tiek veidoti 6 sociālie stāsti.

Tika organizēta tikšanās ar Lietuvas projekta kolēģiem  (Galvenais koordinators un pārstāvis no organizācijas “VSI Mokymosi idejos”). Tikšanās laikā tika diskutēts par projekta pirmā posma saturu. Pirmajā posmā tiek veidoti sociālie stāsti, kas palīdz bērniem ar autisko spektru, vienkāršāk adaptēties jaunās un nezināmās situācijās.

26.aprīlī notika Erasmus + projekta “Globālā lasīšanas metode – darbā ar bērniem ar AST” organizatoriskā sanāksme, kurā piedalījās projekta koordinators un visi projekta partneri.

Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju, tikšanās tika organizēta tiešsaistē. Tikšanās laikā tika diskutēts par dažādiem jautājumiem – gan dokumentāciju un citām formalitātēm, gan budžetu un tā pozīcijām, gan aktivitātēm projekta ietvaros. Katra organizācija informēja par paveiktajiem plānošanas darbiem, kā arī notika diskusija par projekta tālākajām aktivitātēm.  

Īstermiņa Erasmus+ projekta mobilitātes